פורסם ב the pulse ב 26.05.2011

נשים רבות יודעות שאסור לפטר אותן בזמן שהן בהריון. למרות זאת, מעסיקים רבים מנסים לפנות לממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת ולקבל אישור לפטר אותן, מסיבות שונות. על כל אישה לדעת כיצד לנהוג במצב כזה ומהן האפשרויות העומדות בפניה.

עובדת הנדרשת להגיב לטענות המעסיק בפני הממונה על תעסוקת נשים, חייבת להיעזר בייעוץ משפטי כדי לא לאבד את זכויותיה. הנוכחות הן של העובדת והן של המעסיק בדיון הינה חובה.

על העובדת להימנע ממספר שגיאות שכיחות ובכך להגביר את סיכוייה לקבל פסיקה לטובתה. השגיאה הנפוצה ביותר היא אי הודעה על ההריון. אם המעסיק חושד שעובדת בהריון והיא לא מודיעה על כך, הוא יכול לפטר אותה ולטעון שלא ידע על ההריון, כיוון שלא הודיעה לו דבר. גם אם תטען שהפיטורין היו על רקע החשד, היא לא תוכל להוכיח זאת, לכן כדאי להודיע למעסיק בהקדם ולמנוע אי נעימות.

שגיאה נוספת הרווחת בקרב עובדות המוזמנות לדיון היא הימנעותן מהגשת תגובה בכתב. עובדות רבות בטוחות כי יוכלו לסתור את טענות המעסיק בעל-פה בזמן הדיון, בעיקר אם מדובר בטענות מופרכות ולא הגיוניות. כשעובדת לא מגישה תגובה בכתב, היא מותירה רושם מוקדם שאין לה תשובה לטענות המעסיק, ושהיא לא צודקת בטענותיה, רושם שעלול לפגוע בה בדיון עצמו.

שגיאה אחרת היא אי הגשת אסמכתאות תקפות. עובדת יכולה לפנות לוועדה נגד פיטורים על רקע הריון גם מספר שבועות ואפילו חודשים לאחר הפיטורין. עם זאת, היא חייבת להצטייד לפני הדיון באסמכתאות אמינות להוכחת העובדה שהיא בהריון או היתה בהריון. אסמכתאות לדוגמא הן תוצאות בכתב של בדיקות הריון או אישור רפואי להריון.