בס"ע 22603-05-12 דוד מנחם נ' עיריית נשר – ביטל בית הדין את השעייתו של העובד והורה לעירייה להשיבו לעבודה לאלתר. זאת בעקבות התנהלותה הלקויה של העירייה בהליך השימוע שנערך לעובד.

ההתנהלות הלקויה בהליך השימוע של העירייה באה לידי ביטוי ע"י כך:

  • העירייה לא העבירה לעובד או לעורך דינו עותק מכתב התובענה, וע"י כך מנעה מהעובד להתכונן לשימוע.
  • העירייה הסתירה את זהותו של עורך השימוע ובמקרה זה ראש העירייה הוא זה שערך את השימוע ואין זה ראוי שראש עירייה יהיה מעורב בהליך השימוע.
  • נקבע כי העובד לא יוכל במהלך השימוע להיות מיוצג ע"י עורך דינו ולא ניסו לתאם מועד אחר שעורך דינו יוכל להיות נוכח בשימוע וע"י כך נמנעה מהעובד הזכות להיות מיוצג במהלך השימוע ע"י עורך דינו, דבר הפוגע בקיום הליך שימוע תקין.
  • מהפרוטוקול נקבע כי לא נעשה שום מאמץ לשמוע את טענותיו של העובד בטרם הוחלט להשעותו.
  • בית הדין נתן משקל לעובדה כי בעבר נעשה מאמץ לפטר את העובד ובית הדין ביטל את ההחלטה בדבר הפיטורים.

היה ידוע לעירייה כי יש למבקש מה לטעון בדבר השעייתו ולכן היה על העירייה להקפיד יתר על המידה לקיים שימוע הוגן ולא למראית עין.

מכל האמור לעיל, החליט בית הדין לבסוף לבטל את השעיית העובד ובנוסף הורה לעירייה להשיב את העובד לעבודה לאלתר.