כולנו מכירים את התחושה – יום העבודה מתחיל מוקדם בבוקר ולקראת שעת ארוחת הצהריים, אנו מתכננים מתי לצאת להפסקה והיכן לבלות את הפסקת הצהרים…

בחלק ממקומות העבודה, נדרשים העובדים לבלות את ההפסקה שלהם במקום העבודה עצמו ואינם יכולים לצאת מחוצה לו, ובמקרים אחרים ישנו חדר אוכל מסובסד על ידי המעביד או שהעובדים יכולים לצאת לקנות ארוחת צהרים, לאכול במשרדי החברה או לשבת במסעדה וכל האופציות תקפות כל עוד מדובר בהסכמה בין הצדדים.

במגזרים שונים במשק, הפסקות אלו משולמות במלואן על ידי המעביד באופן גורף וללא אבחנה בין עובדים שונים, ובמגזרים אחרים מופחתת חצי שעת ההפסקה של העובד מסך שעות העבודה היומיות שלו – וכך בכדי להשלים את מכסת השעות היומית לתשלום משרה מלאה העובד ייאלץ לעבוד חצי שעה נוספת או לא לצאת להפסקה!

שאלות רבות בעניין זה עולות כאשר עובדים נתקלים בתלושי שכר בניכויים בגין ההפסקות, החוק קובע כי ההפסקה היא על חשבונו של העובד, אלא אם נדרש העובד על ידי מעסיקו שלא לעזוב את מקום עבודתו בזמן ההפסקה, ואז ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

 

החתמת כרטיס ביציאה וחזרה מההפסקה, חובה או רשות?

באופן עקרוני היות וההפסקה היא על חשבונו של העובד, נדרש העובד, על מנת שיצוינו בכרטיס הנוכחות שלו שעות עבודתו האמיתיות בפועל לתשלום, להחתים את כרטיס הנוכחות עם יציאתו להפסקה ועם שובו ממנה.

האם יש הבדל בין עובד יומי, שעתי או חודשי או שלכולם מגיעה הפסקה?

כל עובד באשר הוא, ואין משמעות לאופן תשלום שכרו, זכאי לצאת להפסקה. זכות זו נועדה להבטיח את רווחתו של העובד וליתן לו תנאי העסקה מינימאליים מבחינה הומניטארית. עמדת המחוקק היא כי עובד אשר יוצא במהלך יום העבודה להתרעננות קצרה, אוגר כוחות ומתנתק מעט מעבודתו וכך יכול להמשיך את יום עבודתו בצורה יעילה יותר!

עבודה רצופה ללא הפסקות, ללא מנוחה – יכולה להוביל את העובד למצב של שחיקה מהירה ותפקוד לקוי. בעניין זה נציין כי אותו עקרון עומד בבסיס הזכות למתן חופשה שנתית של לפחות 7 ימים רצופים בשנה.

מה אורכן של ההפסקות בעבודה? – תלוי באיזו עבודה אתה עובד!

אם אתה עובד בעבודה המוגדרת על פי החוק כ"עבודת כפיים" – אתה זכאי להפסקה של 3/4 שעה בכל 6 שעות עבודה!

עובד במשרד? חמישה ימים בשבוע? על כל תשע שעות עבודה אתה זכאי לחצי שעת הפסקה!

עובד במשרד? שישה ימים בשבוע? על כל שמונה שעות עבודה אתה זכאי לחצי שעת הפסקה!

בכל מקרה החוק קובע כי יש לתת לעובד חצי שעה של הפסקה רצופה בכדי שיוכל לאכול ולנוח, כלומר אין לפצל את הפסקת העובד למספר פעמים קצרות יותר מחצי שעה!

הטבות לעובדים בהסכמים קיבוציים

הסכמים קיבוציים רבים מעגנים את זכותו של העובד להפסקה בתשלום במהלך העבודה ואף את זכותו לקבלת מזון אל המשרד או בחדר האוכל, ללא עלות או באופן מסובסד. בכדי ליהנות מיתרונות אלו – תוכל לפנות אל ועד העובדים ולברר מהן ההטבות המוקנות לך.

עומד לחתום על חוזה עבודה אישי?

תסדיר את זכותך להפסקה בתשלום במסגרת ההסכם, בכדי למנוע אי הבנות עתידיות!

הפסקה לתפילה על פי דתו של העובד – האם יש כזה דבר?

מדינת ישראל שקמה על בסיס היותה מדינה יהודית ודמוקרטית, דאגה להסדיר בחוק את זכותו של העובד הדתי להתפלל במהלך יום העבודה – מועדי התפילה ייקבעו עם העובד, תוך שהמעביד מתחשב בשעות התפילה בהתאם לדתו של העובד, והעובד מתחשב בצרכי מקום העבודה!

אז קדימה, הגיעה שעת הצהרים – צאו להפסקה, תירגעו תאכלו ותנוחו, ותוכלו לחזור לעבודה עם כוחות מחודשים, בהצלחה!