ע"ע 56816-05-16

הגיע הסוף לפרשנות מרחיקת הלכת של תיקון 24 לחוק הגנת השכר – גם אם אין למעביד תיעוד של שעות העבודה, הדבר לא יקנה לעובד אוטומטית זכאות לתשלום, כך נקבע לאחרונה בפסיקת ביה"ד הארצי.

מעתה, נקבע כי אין בהוראות תיקון 24 לחוק הגנת השכר כדי לפטור את העובד מהצגת גרסה בנוגע לשעות העבודה הנוספות או שעות העבודה במנוחה שבועית שבהן לטענתו עבד ולא שולם לו בעדן שכר או הגמול המגיע לו לפי החוק, ומהצגת התחשיב, ולוּ על דרך של אומדנא, של הסכום הנתבע על ידו כשכר וגמול בעד עבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית על יסוד גרסתו"

המעבידים לא יהיו עוד חשופים לתביעות סחיטה של עובדים, הדורשים תשלום שעות נוספות רק משום שלא היה תיעוד ורישום שעות העבודה!

מאז כניסת התיקון לתוקף אנו עדים לפסקי דין רבים בהם שולמו סכומים גבוהים לעובדים שתבעו גמול שעות נוספות וזכו בהם רק משום שהמעביד לא ערך רישום שעות בזמן אמת בפועל, כך גם עובדים שעדותם לא היתה אמינה- זכה בתשלומים!

בהליך ע"ע 47715-09-14,‏ קבע ביה"ד הארצי כי "…"גם לאחר תיקון 24, מקום בו בית הדין – בתום הליך שמיעת העדויות ואיסוף הראיות – קובע כי לא השתכנע בכך שהעובד הועסק בשעות נוספות, כי אז אין מקום לחייב את המעסיק בתשלום גמול שעות נוספות, גם אם המעסיק לא הציג דוחות נוכחות". וחיזק קביעה זו בהחלטתו בהליך ע"ע 56816-05-16.

כמובן שכאשר המעסיק לא עמד בחיובו לבצע רישום שעות עבודה כדין- הוא מסתכן בכך שיתהפך נטל ההוכחה ויעבור אליו, אולם נקבע כי גם דוחות רישום שלא עמדו בכל הכללים היבשים- אך נערכו בזמן אמת והם אותנטיים, וגם עדויות הצדדים- יהוו שיקול בהחלטה האם הצליח העובד להוכיח את עבודתו בשעות אלו או לא.

זה המקום לציין כי האפשרות לפסיקה אוטומטית של גמול שעות נוספות במצב בו המעביד לא ערך רישום- נפסלה בהחלטת בית הדין הארצי ותחייב מעתה את כל ערכאות בתי הדין ברחבי הארץ.