אסור לפטר עובד בתקופת ימי מחלה!

ביה"ד חייב השבוע מעסיקה בתשלום 20,000 ש"ח פיצוי לעובד שפוטר לאחר שניצל את יתרת ימי המחלה שלו

בית הדין לעבודה בתל אביב פסק בשבוע שעבר פיצוי בגובה 20,000 שקל לעובד בשל פיטורים שלא כדין.

העובד שכיהן שנתיים בתפקיד איש מכירות בחברה נפגע בתאונת דרכים וקיבל דמי פגיעה מידי המוסד לביטוח לאומי.

העובד שהה 3 חודשים בחופשת מחלה מאושרת כחוק.

כחודש וחצי לאחר התאונה, דרשה החברה מהעובד כי ישיב את רעבו המחשב והנייד שברשותו ונציגי החברה הגיעו לביתו לקחת אותם!

שבועיים לאחר אותו אירוע בו נלקחו מביתו של העובד הרכב, הטלפון והמחשב, קיבל העובד הודעה ממנכ"לית החברה בה זומן לפגישה, בפגישה נמסר לו מכתב פיטורים.

טענת החברה כי התכוונה לפטרו עוד קודם לכן, אך "התחשבה" בו נוכח החגים – נדחתה!

חוק דמי מחלה קובע כך כי חל איסור על המעסיק לפטר עובד במהלך ימי מחלה צבורים שמגיעים לו.

נכון כי במקרה שלפנינו העובד לא שהה בימי מחלה צבורים עדיין ההחלטה בבסיס פיטוריו על רקע הידערותו בשל מחלה- היא פסולה.

"העובד הוזמן לפגישה. לא נאמר שמדובר בשימוע לפני פיטורים, ולא נאמר לעובד מה נטען כלפיו באופן שיאפשר לו להתמודד עם הטענות", כתב בית הדין בפסק הדין.

זאת ועוד,  "מעדות מנכ"לית החברה עולה שמכתב הפיטורים הוכן עוד קודם לפגישה, משמע – ההחלטה על פיטורי העובד התקבלה לפני השיחה".

בית הדין הבהיר שאמנם לזכות העובד עמדו רק 8 ימי מחלה, והוא ניצל את כולם, אולם אין בכך כדי לרפא את הפגמים בהליך הפיטורים, שכן העובד פוטר ללא מתן זכות טיעון ושימוע הוגנים בלב פתוח ובנפש חפצה.

ביה"ד קבע כי חוץ מאותה חופשת מחלה בגין תאונת הדרכים, לא הציגה החברה כל הערה או תלונה כנגד ביצועי העובד ולא הראתה כל מסמך המעיד על חוסר שביעות רצון מתפקודו כך שאין ספק כי הפיטורים קשורים להיעדרותו בגין המחלה- סיבה לא לגיטימית לפטר עובד!

"בנסיבות אלה, אין כל דרך לדעת אם הסיבה לפיטורי העובד היא התנהלות כלפי הלקוחות, כנטען על ידי החברה, או שמא העובדה שהוא שוהה בחופשת מחלה ארוכה", הוסיף בית הדין.

חובת התראה מראש

"החברה מכבירה מילים על כך שהליך השימוע אינו בבחינת 'טקס' בעל כללים מחייבים. אכן, כך נקבע בשורה ארוכה של פסקי דין, ואולם אין משמעות הדבר כי המעסיק רשאי להתעלם מהכללים הבסיסיים של עריכת שימוע", הבהיר בית הדין.

הפסיקה אמנם עשויה לקבוע שהליך הפיטורים נעשה באופן תקין גם כאשר לא קוימו כל "כללי הטקס", כלומר כאשר לא נשלח מכתב זימון מפורט ומסודר לשימוע או לא נכתב בו במפורש שהעובד רשאי להיות מיוצג. עם זאת, במקרה זה לא נעשה אף אחד מאלה.

בית הדין דחה את טענות החברה לפיהן העובד לא הוכיח שנגרם לו נזק בגלל פיטוריו, ושהוא ממילא שהה בחופשת מחלה שהוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כפגיעה בעבודה. "לכל אלה יאמר כי אין בהם כדי לרפא את הפגם שנפל בהליך הפיטורים של העובד, המזכה אותו בפיצוי, כמפורט בפסיקה", הבהיר בית הדין.

כך נפסקו לעובד פיצויים בגובה כ-20,000 שקל, נוסף על הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בגובה 4,000 שקל.

[סע"ש 23503-06-15]