במידה והמעסיק צד להסכם קיבוצי או שהוחל עליו צו הרחבה של ההסכם, מחובתו להשתתף בהוצאות הנסיעה לעבודה וממנה של עובדיו.

הסכום המקסימאלי לדמי נסיעה הינו 25.20 ש"ח לכל יום עבודה.

  • עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע לעבודה זכאי להחזר הוצאות נסיעה עבור כל יום עבודה בפועל.
  • העובד לא נדרש להציג קבלות אודות נסיעתו ואין חשיבות לסוג התחבורה בה הוא בוחר – תחבורה ציבורית או רכב פרטי.
  • החזר הוצאות הנסיעה יחושבו לפי מחיר נסיעה מוזל או חופשי חודשי באוטובוס ציבורי.
  • במידה והעובד זקוק לנסיעות ביותר מקו אוטובוס אחד בו אין כרטיס חופשי חודשי, יהיה זכאי לקבל מהמעביד סכום נוסף מעבר לסכום המרבי.
  • במידה ומקום העבודה מעמיד לרשות העובדים מערך הסעות, העובדים אינם זכאים להחזר נסיעות. במידה וההסעה היא לצד אחד בלבד, יהיה זכאי העובד למחצית מהסכום המקסימאלי הקבוע.
  • בשעות לילה או בימי מנוחה, העובד נדרש למצוא סידור להגיע לעבודה (מאחר ואין תחבורה ציבורית). החזר הוצאות הנסיעה יהיה בתעריף זהה ליום עבודה.
  • במידה ומקום עבודה עובד 24 שעות, המעביד נדרש לדאוג לעובדיו להסעות מסודרות.
  • עובדים המקבלים רכב על חשבון המעסיק לא יהיו זכאים להחזר הוצאות נסיעה.
  • עובדים המגיעים לעבודה בנסיעה בינעירונית יקבלו החזר רק על הימים שהגיעו בפועל לעבודה ובתקרה שקבועה בהסכם.
  • במידה ועובד עבר למקום מגורים מרוחק יותר והוצאות נסיעתו גדלו בעקבות כך, לא יהיה זכאי לתוספת כסף.