החוק לעידוד שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח 2008.

החוק פורסם ברשומות ביום 10.4.2008.

מטרתו של החוק:

לעודד שילוב וקידום נשים במקומות עבודה והתאמת מקומות עבודה לנשים.

החוק מביא לשינוי התרבות העסקית וטיפוח המודעות הציבורית.

שילוב וקידום של נשים בעבודה:

  1. קידום נשים לדרגות בכירות ולעמדות ניהול.
  2. שילוב וקידום של נשים מקבוצות אוכלוסייה המתקשות להשתלב במקומות עבודה.
  3. שיפור תנאי ההעסקה והיקף ההעסקה של נשים.

התאמת מקומות עבודה לנשים – התאמה של מקום העבודה,דרישות התפקיד, שעות עבודה,נוהלי עבודה של הכשרה מקצועית והדרכה, לנשים וכן לאמהות.

כדי לעודד שילוב וקידום נשים בעבודה והתאמת מקומות עבודה לנשים, יעניק שר התעשייה, המסחר והתעסוקה אחת לשנה מענקים ואותות הכרה למעסיקים אשר במהלך שנת עבודה או תקופה שילבו וקידמו בפועל נשים ופעלו לשיפור התאמתן במקום העבודה. דבר זה יתבצע לפי המלצת המועצה הציבורית לשילוב וקידום נשים בעבודה ולאחר אישור הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת.

שר התמ"ת יהיה רשאי לשלול ממעסיק מענק או אות הכרה, אם מצא שלא הייתה הצדקה לתת אותו מלכתחילה.