בהתאם לסעיף 8 (א) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, מעביד חייב לתת לעובדו מכתב פיטורים במועד סיום יחסי העבודה ביניהם.

מעביד שלא מעביר לעובד מכתב פיטורים צפוי לקנס בהתאם לסעיף 61 (א)(1) לחוק העונשין.

קיימות מספר השלכות לאי קבלת מכתב פיטורים:

  • ללא מכתב פיטורים לא ניתן לקבל דמי אבטלה מאחר והלשכה דורשת לראות כי העובד פוטר ולא התפטר.
  • חוסר וודאות לגבי מועד כניסת הפיטורים לתוקף, ומשך התקופה שצריך להגיע למקום העבודה.
  • קיים סיכון בהלנת פיצויי פיטורים – ללא מכתב פיטורים המעביד יוכל לטעון שהעובד הוא שהתפטר ולכן לא מגיעים לו פיצויי פיטורים.

מכתב הפיטורים צריך לכלול:

  • שם העובד ומקום העבודה.
  • תאריך הוצאת מכתב הפיטורים.
  • תאריך כניסת הפיטורים לתוקף.
  • רצוי לציין האם העובד נדרש להגיע למקום העבודה עד ליום האחרון להעסקתו, או שהוא רשאי להישאר בביתו.

מעביד חייב לתת לעובד הודעה מוקדמת בהתאם לוותק שלו לפני כניסת הפיטורים לתוקף.