עצמאי, מובטל, שכיר – מה החובות שלך בביטוח לאומי?

המוסד לביטוח לאומי הינו חברת הביטוח הממשלתית הגדולה בארץ – ובעצם מטרתו היא להוות בסיס כלכלי לקיומם הבסיסי של אזרחי ישראל שנקלעו למצבים של מצוקה כלכלית מסיבות שונות.
המוסד הינו בעיקרו מוסד סוציאלי המשלם קצבאות בהתאם לחוק ולתקציב המדינה.

עובד שכיר – מה משלם ואיך?

עובד שמקבל את שכרו בתלוש משכורת מפריש את החלק שלו, חלק העובד בתלוש המשכורת, והמעביד משלם עבורו את חלק המעביד.

מדובר בכל עובד שגילו למעלה מ- 18 שנים ומתחת לגיל פרישה, והוא אינו בעל שליטה בחברה.

כמובן שמדובר בעובד המקיים את הגדרת החוק לתחולת יחסי עובד מעביד במדינת ישראל, בהתאם להוראות הפסיקה והחוק. הנפקת תלוש שכר מהווה הוכחה נחרצת לקיום יחסי עבודה בין הצדדים.

המעביד מחויב בהתאם לחוק לנכות משכר העובד מס בריאות ודמי ביטוח לאומי.

מעביד ראה הוזהרת – במידה ואינך משלם כחוק ביטוח לאומי על עובדיך, בכל מקרה בו יתבעו העובדים קצבה (לידה, נכות וכד'…) מהמוסד לביטוח לאומי, תחול עליך החבות לשלם להם את הקצבה שכן לא שולמו עבורם דמי ביטוח לאומי כדין

עובד המפריש ביטוח לאומי כדין זכאי לקבלת קצבאות בהתאם לחוק במקרים המזכים – לידה, אבטלה, נכות, מילואים ועוד…

עובד במשק בית – גם עבורך יש לשלם ביטוח לאומי!

הימים בהם עובדי משק בית היו מקבלים כסף מזומן ללא כל דיווח, עברו חלפו מן העולם.
היום כל מעסיק יודע – גם עובד ניקיון יום בשבוע במשק הבית צריך להיות מדווח ויש לשלם בגינו דמי ביטוח לאומי, שכן במקרה של פגיעה בעבודה או מקרים אחרים המוכרים בחוק – אי תשלום ביטוח לאומי יגרור חבות אישית של המעסיק, בגובה הקצבה שעובד משק הבית היה אמור לקבל, אילו היו מופרשים עבורו דמי ביטוח לאומי.

מעסיק עובד במשק בית? פנה למוסד לביטוח לאומי לקבלת פנקס תשלומים, דווח על העובד ושלם עבורו כדין דמי ביטוח לאומי.

עצמאי? גם אתה חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי!

מיהו עצמאי? בהתאם להגדרת החוק עצמאי הינו אדם שעונה על אחד מהתנאים המפורטים להלן:

  • מקדיש 20 שעות לפחות לעיסוקו.
  • הכנסתו הינה 50% לפחות מהשכר הממוצע במשק.
  • עוסק במשלח ידו מינימום 12 שעות עבודה בשבוע והכנסתו החודשית הינה יותר מ- 15% מהשכר הממוצע במשק.

עובד עצמאי מעביר את דמי הביטוח הלאומי עבור עצמו.

עובד שפותח עסק עצמאי צריך להירשם בסניף הביטוח הלאומי הקרוב לביתו ולדווח על גובה הכנסתו.

עובד עצמאי יהיה זכאי לכל הקצבאות פרט לאבטלה וזכויות בגין פשיטת רגל.

עובד שכיר או עצמאי – חשוב מאד לוודא כי דמי הביטוח הלאומי משולמים כחוק, שכן אחרת זכויות במצבים של אמהות, אבטלה, פרישה, נכות, תאונת עבודה ועוד, עלולות להיפגע באופן בלתי הפיך!