התקשרו לייעוץ ראשוני 03-6399334
החוק למניעת הטרדה מינית 1998 ותקנותיו מחילים איסור חמור על הטרדה מינית
העובד על החוק צפוי לעונשים הקובעים בחוק כולל עונשי מאסר.
שימו לב- אם ההטרדה כוללת תצלום או סרטון המתמקד במיניות של המוטרד הרי שהעונש יכול להגיע עד 3 שנות מאסר.
בעולם בו אנו חיים, במסגרתו המסרים המיידים בקבוצות וואטסאפ ופייסבוק מגעים במהירה חשוב מאד לזכור כי גם אם קיבלתם סרטון המתמקד במיניות של האדם הרי שהעברת אותו סרטון א תמונה עלולים לגרור עונש מאסר.
לכן שניה לפני שאתם לוחצים על כפתור "העבר"- תחשבו!
ההטרדה המינית אסורה, וההטרדה המינית במקום העבודה חמורה שבעתיים שכן זהו מקור פרנסתו של העובד ואם העובד מרגיש לא בנוח במקום העבודה פרנסתו עלולה להיפגע.

בהתאם להוראות החוק חלה החובה על כל מעסיק להביא לידיעת כל עובד וכל ממונה בעסק את עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית באמצעות תקנון למניעת הטרדה מינית.(להלן תקנון לדוגמה של משרד העבודה והרווחה)

עו"ד דיני עבודה שרון טייץ

עו"ד דיני עבודה שרון טייץ

 • מהם המעשים האסורים לפי הוראות החוק למניעת הטרדה מינית?

  • סחיטה לביצוע מעשה בעל אופי או קונוטציה מיניים
  • פרסום צילום תמונה או סרטון המתמקד במיניות האדם מבלי שנתן הסכמתו לפרסום
  • מעשה מגונה
  • הצעות חוזרות ונשנות שיש בהן אופי או סממן מיני
  • ניצול סמכות מרות או כפיפות למטרות של מיניות או למטרות בעלות אופי מיני
  • התייחסות מבזה או משפילה למיניות של האדם-העובד
  • כל התייחסות שחוזרת על עצמה ועוסקת במיניות של האדם-העובד
כאשר יש יחסי מרות או כפיפות – אין צורך להוכיח כי הנפגע לא הסכים או ביקש להפסיק את המעשים
כאשר אין יחסי מרות או כפיפות– יש צורך להראות כי הנפגע ביקש להפסיק את המעשים, התחמק, או אמר מפורשות שהוא לא מעוניין
 • מהי התנכלות?

  פגיעה בעובד או במי שמבקש/מחפש עבודה על רקע הטרדה מינית או פגיעה במי שסייע, העיד או התלונן במקרה של הטרדה מינית
  דוגמה-
  עובדת נקראה להיחקר אצל הממונה על הטרדה מינית בגין תלונה שהגישה חברה שלה בעבודה כנגד הבוס שהטריד אותה מינית, חודש לאחר מכן פוטרה העובדת, למרות שביצועיה בעבודה היו טובים ורק בגלל שהעידה כנגד הבוס ואמרה כי אכן הטריד מינית את העובדת שהתלוננה.

חובות המעסיק לפי החוק למניעת הטרדה מינית מהן?

1. המעסיק חייב נקוט אמצעים סבירים למניעת הטרדה מינית או התנכלות במקום העבודה שלו
2. המעסיק חייב למנות בעבודה אדם שיהיה אחראי על בירור תלונות של הטרדה מינית זהו "הממונה על הטרדה מינית בעבודה"
3. המעסיק יביא לידיעת כל עובד את התקנון למניעת הטרדה מינית שחל במקום העבודה ויפרט את הדרך להגשת תלונות במקום העבודה ודרכי הבירור ושם הממונה על הטרדה מינית בעבודה
4. המעסיק ידרוש מכל עובד להימנע מהטרדה מינית של עובדים או לקוחות בכל דרך, לקיים הרצאות וריענון נהלים במקום העבודה למניעת אירועים אלו
5.לקבוע דרך יעילה ומוכרת להגשת תלונה בגין הטרדה מינית או התנכלות במקום העבודה

איך יתבצע בירור תלונה בהטרדה מינית או התנכלות אצל המעביד?

 • בירור התלונה אצל המעביד בפני הממונה על הטרדה מינית
 • הממונה תשמע ותשוחח עם כל מי שהיה מעורב או בעל מידע על האירוע לגביו הוגשה התלונה
 • הממונה תיידע את המתלונן על אופן הבירור בתלונתו ועל ההתקדמות בבירור
 • הבירור ייערך תוך הגנה על העדים והמתלונן ושמירה על הפרטיות ככל שניתן
 • אם יש לממונה על הטרדה מינית והתנכלות במקום העבודה נגיעה או קשר אישי לנשוא התלונה- יועבר הבירור לאדם אחר בארגון
 • הממונה יוציא סיכום בכתב של בירור התלונה כולל המלצותיו לאחר הבירור
 • הבירור ייערך מיד וללא דיחוי ובתוך 7 ימים מיום הגשת התלונה יוחלט על המשך הטיפול והצעידם שיינקטו למניעת המשך ההטרדה נשוא התלונה
 • המעביד יגן על המתלונן ויפעל להרחקת הנילון מהמתלונן ככל שניתן
 • המעביד ימסור למתלונן את החלטתו ויאפשר לו לעיין בחומר הבירור
 • עע (ארצי) 9834-05-16‏ ‏ ד"ר דורון זמיר – פלונית‏, מנהל מחלקה בבית חולים ישלם רבע מיליון ש"ח למזכירה רפואית שהטריד!

  עיקרו של פסק דין זה בעובדת שעבדה כמזכירה רפואית בבית חולים.

  הנילון הוא המטריד , הנתבע- עבד בתפקיד מנהל המחלקה במחלקה בה עבודה המתלוננת- התובעת.

  במהלך השנים הנתבע (מנהל המחלקה) היה מספר לתובעת על קיום יחסי מין שלו, היה מספר לה על שימוש בכדורי ויאגרה, ועל הרגליו המיניים כולל קיום יחסי מין קבוצתיים וחוויות מיניות אחרות.

  נוס, על כך הוכיחה התובעת כי הנתבע היה מציג בפניה סרטונים ותמונות אירוטיות על צג המחשב ונהג לספר בדיחות גסות. התובעת הוכיחה כי הנתבע שאל אותה מספר פעמים על יחסי המין שלה עם בעלה.

  התובעת עזבה את העבודה לאחר שהציג לה הנתבע תמונה של קוף על צג המחשב ואמר לה "נכון שאת יפה?"

  התובעת הגישה תביעה לביה"ד לעבודה בטענה כי הנתבעת הטריד אותה מינית וכי המדינה- הנהלת בית החולים לא טיפלה כראוי בתלונתה.

  בית הדין קיבל את תביעת העובדת וחייב את הנתבע לשלם לה 250,000 ש"ח ואף פסק פיצוי גבוה לתשלום בידי המדינה שלעמדתו לא עמדה בחובותיה בחוק לבירור התלונה.

  למרות שהנתבע הגיש ערעור הרי שגם בית הדין הארצי פסק כי אמירותיו והתנהגותו עולים כדי הטרדה מינית ופסה"ד במסגרתו נדרש הנתבע לשלם 250,000 ש"ח – לא בוטל!

  במסגרת הערעור הפחית בית הדין הארצי את התשלום שנפסק למדינה וקבע כי באופן חלקי נערך בירור ועל כן פסק למדינה לשלם 30,000 ש"ח לתובעת תחת 100,000 ש"ח שנפסקו בבית הדין האזורי

מה ניתן לעשות אם הטרידו אותכן בעבודה?

מיהו "האחראי" על הטרדה מינית בעבודה?

האחראי על הטרדה מינית בעבודה הוא אדם בארגון שתפקידו לברר תלונות של עובדים ספקים או לקוחות בעניין הטרדה מינית או התנכלות

המעסיק הוא שמחליט מי יהיה הממונה- ועליו להביא לידיעת העובדים את זהות הממונה על הטרדה מינית בעבודה בכדי שהעובדים ידעו למי עליהם לפנות במקרה של תלונה

האחראי על הטרדה מינית בעבודה- או בשמו השני הממונה על הטרדה מינית בעבודה יכול להיות אחד מעובדי החברה או גורם חיצוני כמו עו"ד, מגשר ואח'.

במסגרת תפקידיו יהיה הממונה אחראי על:

 • קבלת תלונות של הטרדה מינית או התנכלות
 • קיום בירור ושמיעת עדים ועובדים בעניין התלונה
 • מתן המלצות לטיפול מסקנות ותוצאות למעסיק
 • מתן ייעוץ הדרכה והכוונה לעובדים הפונים אליו בשאלות הקשורות להטרדה מינית או התנכלות בעבודה

מתי אחראי – ממונה אינו יכול לטפל בתלונה שהוגשה אליו?

 • אם יש קשר משפחתי בינו לבין מי שהטריד
 • אם הוא עצמו המתלונן או המטריד
 • אם המטריד הוא ממונה ישיר של האחראי
 • בכל מקרה בו מרגיש הממונה כי עשוי להיות לו ניגוד עניינים

במקרים אלו יחליט המעביד למי יועבר בירור התלונה, בד"כ התלונה תועבר במקרים כאלו לבירור חיצוני.

האם מותר לי לערער על החלטה של הממונה במקום העבודה ?

ככלל במדינת ישראל אין מקום בו החלטה של ערכאה ראשונה או אדם בודד תהווה החלטה שאינה ניתנת לשינוי ערעור או בחינה מחדש.

החוק לא הגדיר ערכאת ערעור להחלטה של הממונה על הטרדה מינית בעבודה אולם בפני שני הצדדים- המתלונן והנילון עומדת הזכות שלא להסכים להחלטת הממונה- אין אם למסקנות שלה ובין אם לתוצאות ולעונש.

מה עליך לעשות אם אינך מסכים להחלטה של הממונה על הטרדה מינית בבירור שערך בעניין שלך?

 1. ניתן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה- גם על ידי הנילון וגם על ידי המתלונן, התביעה היא נגד מקום העבודה בשל הליכים שננקטו או שלא ננקטו על-ידי מקום העבודה בנוגע לתלונה על הטרדה מינית
 2. ניתן להגיש תלונה פלילית במשטרה
 3. ניתן להגיש תביעה אזרחית בגין נזקים שנגרמו לך לאור מעשה ההטרדה

המלצות לפעולה במקרה של הטרדה מינית

לתעד ככל שניתן את האירועים ולשתף חברים ועמיתים לעבדה בפרטי האירוע סמוך למועד התרחשות האירועים

יש לציין כי במרבית המקרים הטרדה מינית נעשית "מחוץ לרדאר" כלומר כאשר אין עדים בחדר, ועל כן חשוב לפנות מיד בזמן אמת ולספר על האירוע בין אם לעמיתים בעבודה או לבני משפחה וגורמים מקצועיים

ככל שמדובר במעשה מגונה של ממש מומלץ לפנות למשטרה להגשת תלונה ללא דיחוי.

החוק קובע כי על המעסיק מוטלת החובה להביא לידיעת כל עובד במקום העבודה את עיקרי החוק ואת התקנון למניעת הטרדה מינית בחל באותו מקום עבודה.


מהו התקנון למניעת הטרדה מינית?

מי שמעסיק פחות מ 25 עובדים במקום העבודה יכול להשתמש בתקנון לדוגמה ולהביא אותו לידיעת העובדים.
התקנון לדוגמה מפורסם בכל אתרי הממשלה – לחצו כאן להוראות התקנון לדוגמה
אם במקום העבודה מועסקים יותר מ -25 עובדים החוק מחייב את המעסיק להכין תקנון ספציפי לעניין הטרדה מינית שיותאם למקום העבודה, הנהלים ואופי העבודה באותו המקום.

התקנון שיכין המעסיק יכלול כמובן את עיקרי ההוראות של החוק למניעת הטרדה מינית ויוסיף הוראות מותאמות למקום העבודה , התקנון גם יפרט את אופן הגשת התלונות על הטרדה מינית או התנכלות במקום העבודה ואופן הבירור בהן.

הרציונל מאחורי הוראה זו היא שכל עובד אשר חווה הטרדה מינית או התנכלות במקום העבודה יוכל לפנות ללא חשש וללא דיחוי להגשת התלונה, והליכי הבירור יהיו ידועים ומפורסמים לכל העובדים.
הגשת תלונה על הטרדה מינית לממונה והתחרטת?
הממונה חייבת להשלים את הבירור בתלונה גם אם מי שהתלונן חזר בו ומבקש לבטל אותה.

דוגמה:

אצל מי ניתן להתלונן אם המעסיק לא פרסם תקנון?
התלונה תוגש אל יחידת האכיפה של חוקי העבודה במשרד הכלכלה.
אתה עובד במקום עבודה על 60 עובדים והמעסיק לא פרסם תקנון מה ניתן לעשות?
העונש על אי פרסום תקנון הוא קנס גבוה, ואי פרסום התקנון מהווה עבירה פלילית!

איך תפעלו עם הוטרדתם מינית בעבודה?

אתה עובד במקום עבודה עם מעל 25 עובדים- מה כדאי שתדע?

 • המעסיק חייב להעביר לעיונך את התקנון החל במקום העבודה למניעת הטרדה מינית.
 • המעסיק חייב לפרט מי הממונה על הגשת תלונות ובירורן במסגרת העבודה.
 • המעסיק חייב לפרסם את התקנון לכלל העובדים במקום גלוי.
 • אם יש ארגון עובדים- התקנון יועבר גם לארגון ולוועד.

עובד במקום עבודה קטן עם פחות מ 25 עובדים?

 • המעסיק חייב להביא לידיעתך את עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית ודרכי הטיפול בתלונות.
 • המעסיק יכול שיביא לידיעתך את התקנון הכללי ללא התאמות ספציפיות.
 • המעסיק יכול למסור את התקנון לדוגמא לעובדים או לחלופין לתלות אותו במקום בולט לעין בבית העסק.
 • הגשת תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה והממונה דורשת שתעברי בדיקת פוליגרף כדי להוכיח שהתלונה שלך אמיתית מה עושים?

  בהליך פלילי – תוצאות בדיקת פוליגרף אינן ראיה שמתקבלת בבית המשפט
  בהליך אזרחי – אם הצדדים מסכימים בדיקת פוליגרף יכולה להתקבל כראיה

  שימו לב- גם המתלונן וגם הנילון (מי שהוגשה כנגדו התלונה)- אינם חייבים להסכים להיבדק בבדיקת פוליגרף

  נקודה למחשבה– עצם הסירוב של אדם להיבדק בפוליגרף יכולה להוות "נקודה לרעתו" ולהוביל למסקנות כנגדו.

  נדרשתם להיבדק בבדיקת פוליגרף ? זה הזמן להתייעץ עם עו"ד מומחה בדיני עבודה

  מתלוננים או נילונים אינם חייבים להסכים להיבדק בבדיקה שכזו, אך סירובם מוביל לעתים למסקנות כנגדם (במקרה של דרישה להיחקר באמצעות פוליגרף, רצוי להתייעץ עם עו"ד).

חקיקה ונהלים

לייעוץ ראשוני ללא עלות השאירו את הפרטים ונחזור אליכם: