התקשרו לייעוץ ראשוני 03-3819577
בהתאם להוראות החוק חלה החובה על כל מעסיק להביא לידיעת כל עובד וכל ממונה בעסק את עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית באמצעות תקנון למניעת הטרדה מינית.(להלן ת'נון לדוגמה של משרד העבודה והרווחה)
מעסיק של 25 עובדים או פחות, רשאי להשתמש בתקנון הדוגמה שהובא לעיל.
 מעסיק של יותר מ-25 עובדים חייב להתקין תקנון ייחודי למקום העבודה המתייחס להיבטים הנדרשים באופן ספציפי לתנאי מקום העבודה ולפרט במסגרתו את אופן הטיפול וגורמי הקשר במקרה של תלונה בעניין הטרדה מינית.
מעסיק שאינו מקיים את הוראות החוק חשוף לתביעה בביה"ד לעבודה ולתביעה במסגרת היחידה לאכיפת חוקי העבודה במשרד הרווחה.

כל מעסיק חייב להביא לידיעת כל ממונה וכל עובד את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות ולהסביר לכל עובד וממונה את חובותיו.

ראוי ונכון כי המסעקי עם קבלת עובדים לעבודה יביא בפניהם את התקנון החל במקום העבודה וידרשו בחתימת העובד כי קרא והבין את המשמעות.

מחובתו של המעסיק לדרוש מעובדים בכל הדרגים, להימנע מהטרדה מינית והתנכלות כלפי כל אדם/עובד אחר.

אתה עובד במקום עבודה עם מעל 25 עובדים- מה כדאי שתדע?

  • המעסיק חייב להעביר לעיונך את התקנון החל במקום העבודה למניעת הטרדה מינית.
  • המעסיק חייב לפרט מי הממונה על הגשת תלונות ובירורן במסגרת העבודה.
  • המעסיק חייב לפרסם את התקנון לכלל העובדים במקום גלוי.
  • אם יש ארגון עובדים- התקנון יועבר גם לארגון ולוועד.

עובד במקום עבודה קטן עם פחות מ 25 עובדים?

  • המעסיק חייב להביאלידיעתך את עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית ודרכי הטיפול בתלונות.
  • המעסיק יכול שיביא לידיעתך את התקנון הכללי ללא התאמות ספציפיות.
  • המעסיק יכול למסור את התקנון לדוגמא לעובדים או לחלופין לתלות אותו במקום בולט לעין בבית העסק.

חקיקה ונהלים

לייעוץ ראשוני ללא עלות השאירו את הפרטים ונחזור אליכם: