הוותק המקצועי נחלק לשניים – וותק באותו מקום עבודה תחת אותו מעסיק או וותק מקצועי בתפקיד מסוים תחת מעסיקים שונים שבהתאם להסכמים קיבוציים או לחוק צוברים את הוותק המקצועי ביניהם.

צבירת הוותק המקצועי, יכולה במקרים רבים להוות קריטריון לקביעות של העובד במקום העבודה – מעמד מתוקפו נגזרות לעובד זכויות שונות.

שכר ותוספת וותק

שכרו של העובד מורכב בעקרון משכר בסיס – הקובע את שכרו המינימאלי לעבודתו בהתאם להיקף משרתו, ולצדו משולמות לעובד תוספות שונו.

אחת התוספות המקובלות בתחום דיני העבודה היא תוספת וותק, במסגרות בהם חלים יחסי עבודה קיבוציים – דוגמת משרד החינוך, משרדי ממשלה אחרים, עיריות או חברות גדולות.

השכר הבסיסי יחד עם התוספות מהווים את "השכר המשולב" של העובד, אשר במסגרת הסכמים קיבוציים או הסדרים קיבוציים יכול שיהווה את שכרו הקובע לתשלומים שונים כגון פיצויי פיטורים, או ערך יום חופשה או מחלה…

התקופה בה מתחיל להיספר הוותק המקצועי של העובד הינה לרוב שנה, אולם ייתכנו שינויים ממקום עבודה אחד למשנהו.

במגזר העבודה הציבורי הסכמי העבודה מגדירים גם תקרה לשיא הוותק שיכולה לעמוד על 35-40 שנות וותק – המהווה תוספת משמעותית ביותר לשכרו של העובד.

וותק העובד במקום העבודה או במקצוע אינו בא לידי ביטוי רק בתוספת השכר אותה מקבל העובד לשכרו אלא מהווה מכשיר למתן הטבות סוציאליות לעובד בהתאם לשנות הוותק שלו.

הידעת?

דמי הבראה הינם נגזרת של שנות הוותק של העובד ומתעדכנים בהתאם לוותק בעבודה.

רק עובד שהשלים שנת עבודה מלאה לחלוטין זכאי לתשלום דמי הבראה, אולם משנת העבודה השנייה ואילך – קמה זכאות גם לתשלום יחסי לפי חלקי שנות עבודה!

פיצויי פיטורין ושנות וותק

יתרון נוסף בצבירת ותק של שנה הינו הזכאות לקבל פיצויי פיטורין, היבט נוסף של עדכון הוותק נוגע לזכאותו של עובד המפוטר לקבלת פיצויי פיטורים– רק לאחר השלמת שנת עבודה אחת יקבל העובד פיצויי פיטורים אם יפוטר, ובהתאם להוראות הפסיקה אם יפוטר בחודש ה-11 ויוכח כי המעסיק פיטר את העובד בכדי להימנע מתשלום הפיצויים יזכה העובד לקבל תשלום זה!

היבט נוסף לגביו חשוב לבדוק את עדכון הוותק בתלוש השכר הינו כי ככל ששנות הוותק עולות – קיימים במקומות עבודה רבים הסכמים כי שכרו הבסיסי של העובד יעלה באחוז או יותר…

תוספת וותק ונגזרותיה – ניתן לתובע גם לאחר סיום יחסי העבודה – בהתאם לכללי ההתיישנות עד 7 שנים אחורנית!