באילו מקרים ניתן לשלול מהעובד שפוטר פיצויי פיטורים:

זכות העובד לקבלת פיצויי פיטורים לאחר שפוטר אינה זכות בלתי מוגבלת, וישנם מצבים בהם ישללו מן העובד. עם זאת, חשוב לזכור כי פיצויי הפיטורים הם זכות סוציאלית שאין לפגוע בה אלא במקרים חריגים, שהרי הפיטורים הם עונש חמור כשלעצמו.

על פי החוק, שלילה מלאה או חלקית של פיצויי הפיטורים מותרת בנסיבות בהן ההסכם הקיבוצי קובע כי הן מצדיקות זאת (סעיף 16 לחוק). בהיעדר הסכם קיבוצי, בית הדין לעבודה רשאי לקבוע כי בנסיבות הפיטורים המסוימות מוצדק לשלול את הפיצויים במלואם או בחלקם וזאת בהתאם לכללים הקבועים בהסכם הקיבוצי, החל על מספר הגדול ביותר של עובדים (סעיף 17).

מס' מקרים שבהם נשללו מהעובדים פיצויי הפיטורים:

  • בית הדין האזורי לעבודה בת"א שלל את מלוא פיצויי הפיטורים ממזכירה שעבדה כארבע שנים בחברה ופוטרה בשל הפרות משמעת חמורות ומעילה כשעיינה ללא רשות בנתוני השכר של העובדים ופגעה בפרטיותם, ואף הפיצה את הנתונים וגרמה לתסיסה (4906/08 בן עמי מורן עליזה נ' ט.ב דסל שיווק בע"מ).
  • השופט מבית הדין האזורי לעבודה בת"א שלל פיצויי פיטורים מעובדת בנק לאומי, שהורשעה בעבירות גניבה והפרת אמונים, בהתאם לקבוע בחוקת העבודה של הבנק (2700/04 בסון זהבה נ' בנק לאומי לישראל). עם זאת, נקבע בפסיקה כי שלילה מלאה של פיצויי פיטורים הינו הרף העליון של הענישה, וכי לבית הדין לעבודה מוקנה שיקול דעת והוא רשאי לקבוע עונש פחות חמור משלילה מוחלטת.
  • פסק דין מרכזי אשר בית הדין הארצי לעבודה מונה בו את השיקולים לפיהם יוחלט אם ישללו פיצויי הפיטורים – (60/06 תמר מייזר בבליוביץ – צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה בע"מ)

בין השיקולים לחומרה יש לשקול:

חומרת המעשים שביצע העובד, הנזק שנגרם או עלול היה להיגרם למעביד, תקופת ביצוע המעשים ומס' הפעמים שבוצעו, משך הזמן שעבד העובד בעסק, מעמדו וחובת האמון, השפעת מעשיו על עובדים אחרים ועל יחסי העבודה במקום, היקף ההרתעה.

בין השיקולים לקולא יש לשקול:

איכות העבודה של העובד במהלך תקופת העבודה ומידת התרומה לעסק, עצמת הפגיעה שתיגרם לעובד ולמשפחתו בשל שלילת הפיצויים, נסיבותיו האישיות: גיל, מצב משפחתי, מצב בריאותי ,יכולת השתכרות עתידית.

פיצויי פיטורים הם דבר חשוב והכרחי המקנים שקט כלכלי לעובד לאחר שפוטר לכן בד"כ בתי הדין לא נוטים לנקוט בגישה מחמירה עם העובד ובד"כ שוללים אותם בחלקם ולא במלואם.