בעניין דורון שיפרטו נ' חב' אלשיך הנדסה בע"מ – קבע בית הדין האזורי לעבודה כי כאשר קמה טענה על פיה עובד ביצע מעשה בעל אופי פלילי, נדרשת מידת הוכחה מוגברת מעבר למידת ההוכחה הרגילה הנדרשת בהליך אזרחי.

עובדות המקרה:

הנתבעת הינה חברה בע"מ העוסקת בייבוא ושיווק ציוד ומשאבות לבריכות שחייה.

התובע הועסק בחברה בתפקיד סמנכ"ל ומנהל אדמיניסטרציה.

בחברה, התנהלה חקירה בגין חשד לנטילת כספים מהנתבעת שבה הואשם התובע ועובדים נוספים.

לאחר מכן, נמסר לתובע מכתב פיטורים והוא פוטר לאלתר.

התובע הגיש תביעה נגד החברה בגין הפיטורים ובגין שכר העבודה של חודש אוגוסט וספטמבר אשר טרם שולמו, כמו כן התובע מכחיש את ההאשמות המיוחסות לו בגין גניבת כספים.

טענת הנתבעת (החברה) התובע גזל מכספי החברה עת ידע, ראה, והיה נוכח בזמן שהפקידה הגב' מיכל יהב נטלה כסף במזומן מהקופה הקטנה ולא עצר בעדה ואפשר את מעשה הגזילה.

נוכח הקשר האישי בין השניים לטענת הנתבעת התובע שותף למעשה הגזילה אשר ביצעה מיכל ואחראי באופן מלא לנזקים אשר נגרמו עקב כך. עוד טענה הנתבעת כי בכל אותה עת שימש דורון כסמנכ"ל החברה וחבר קרוב לפיכך הדברים חמורים ביותר.

טענת התובע הכחיש את הטענות המיוחסות לו וטען כי במסגרת תפקידה נדרשה מיכל לקבל תשלומים מלקוחות, הפקת קבלות, והייתה אחראית על הפקדות בבנק.

כמו כן, למיכל ניתנה גישה לקופה הקטנה על כן לא חשד התובע במעשה פסול כלשהו למראה הפקידה אשר מוציאה ומכניסה כספים מהכספת.

כאשר ראה התובע את מיכל מוציאה כספים, היה בטוח כי הדבר נעשה במסגרת תפקידה, התובע כלל לא העלה בדעתו אפשרות אחרת. עוד טען, כי היה הראשון אשר התריע בפני מנהלי הנתבעת על חוסרים במלאי ובקופה הקטנה.

התובע מואשם בשותפות למעשי הגניבה בשל אי מניעה והעלמת עין מצידו. מנגד, התובע מכחיש טענות אלו.

החלטות:

בית הדין האזורי לעבודה קיבל את תביעתו של התובע, שעניינה בהכרעה האם הוכיחה הנתבעת כי התובע היה שותף לגניבה המיוחסת לעובדת והאם בדין נשללו הזכויות הכספיות להן היה זכאי עקב תקופת עבודתו וסיום עבודתו.

נפסק כי בהתאם להלכה הפסוקה, כאשר ישנה טענה על פיה עובד ביצע מעשה בעל אופי פלילי, נדרשת מידת הוכחה מוגברת – מעבר למידת ההוכחה הרגילה הנדרשת בהליך אזרחי.
במקרה דנן, הנתבעת לא הרימה את הנטל להוכיח טענתה שעל פיה התובע היה שותף למעשה הגניבה.

הנתבעת תשלם לתובע: שכר עבודה לחודשים אוגוסט וספטמבר, פיצוי בגין אי הפרשה לקופת גמל וקרן השתלמות, חלף הודעה מוקדמת, פיצוי בגין אי הפרשה לגמל וקרן השתלמות בגין תקופת הודעה מוקדמת, יתרת ימי חופשה והוצאות משפט.