מותר ואסור בהליכי שימוע בהריון

פיטורים בזמן הריון הם אסורים, פסקי דין רבין בכלל ערכאות בתי הדין לעבודה בארץ פסקו פיצויים גבוהים כנגד מעסיקים שפיטרו נשים בהריון על רקע הריונן.

חוק עבודת נשים קובע כי אם עבדת מעל 6 חודשים במקום העבודה ואת בהריון- על מנת לפטר אותך המעסיק נדרש לקבל את היתר ממונה על עבודת נשים במשרד הכלכלה.

אם עבדת פחות מ 6 חודשים חוק עבודת נשים לא חל עלייך אבל עדיין אסור לפטרך בגלל ההריון מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ואיסור אפליה.

מדוע?

כדי לוודא שאין כל קשר בין הפיטורים שלך לבין ההריון שלך.

אם אכן אין קשר, יינתן למעסיק היתר לפטר אותך גם אם את בהריון.

אם יתגלה כי מדובר בפיטורים שקשורים במישרין או בעקיפין (למשל היעדרות לבדיקות) להריון שלך – לא יתנו למעסיק היתר לפטר אותך.

שימוע בהריון- מותר או אסור?

מצד שני של החוק עומדת חובת עריכת השימוע לכל עובד באשר הוא לפני פיטוריו ונשאלת השאלה האם בקשר בין שתי החובות הללו- ניתן לערוך שימוע לאשה עובדת בהריון

היות וזכות השימוע היא זכות שנקבעה בפסיקה ולא בחוק, הרי שהחוק אינו אוסר על קיום שימוע לעובדת בהריון אלא אוסר על פיטוריה בקשר להריונה.

ככל שהודעת למעסיק על ההריון שלך והזימון לשימוע הגיע לידייך לאחר שהמעסיק כבר יודע על הריונך, הרי שבעצם אותו שימוע יכול להיחשב שימוע פסול, שכן מטרת השימוע היא לשקול את פיטורייך וממילא אלו אסורים כשאת בהריון.

יש לזכור כי המעסיק חייב לנמק את הזימון לשימוע ולפרט את הסיבות בגינן הוא שוקל לפטר את העובד ולכן עלייך לקרוא היטב את הזימון לשימוע שניתן לך.

שימי לב כי כדאי ורצוי במצב זה להיוועץ בעורך דין דיני עבודה ואף להיות מיוצגת במהלך השימוע שכן אחרת את עלולה להיות מפוטרת ולהיוותר ללא הכנסה לאורך כל ההריון, זכותך לדמי לידה וגמולים אחרים תיפגע- ואמנם תוכלי להגיש תביעה אולם בינתיים עד שיתקבל פס"ד תיוותרי ללא הכנסה!

  • חשוב מאד- גם אם קיבלת זימון לשימוע בהריון, להבהיר למעסיק את עובדת הריונך ולדרוש ממנו לחזור בו מהזימון לשימוע.

    אם קיבלת זימון לשימוע בהריון נשמח לעמוד לרשותך בייעוץ ליווי והכוונה משפטית- צרי עימנו קשר!