בס"ע 4865-02-10 פרילונצקי נ' מוריה ניקיון אחזקה ושמירה – בית הדין האזורי לעבודה קיבל בחלקן את תביעותיהן של שתי עובדות אשר הועסקו בחברת מוריה ניקיון ואחזקה בע"מ, לקבלת זכויות שונות הנובעות מתקופות עבודתן אצל הנתבעת ומסיומה.

עובדות המקרה:

התובעות הועסקו בחברת מוריה ניקיון אחזקה ושמירה בע"מ. בתקופת עבודתן שובצו לעבודות ניקיון במרכז הרפואי "ילין" בחיפה.

לטענת התובעות, לאורך שנות העסקתן שילמה הנתבעת את זכויותיהן הסוציאליות בחסר, ומשכך הן פנו לנתבעת בדרישות חוזרות ונשנות לביצוע התשלומים כדין, אולם פניותיהן לא נענו.

הן שבו על דרישותיהן לתשלום מלוא הזכויות שאם לא כן יתפטרו מעבודתן וכך עשו וטענו כי יש לראות את ההתפטרות כפיטורים.

החלטות:

נפסק ע"י בית הדין הנכבד כי אין לקבל את טענות הנתבעת בדבר אחריות התובעות לאי פתיחת קרנות פנסיה עבורן במועד וזאת שמדובר בזכות המעוגנת בהוראה שבהסכם הקיבוצי אשר הורחבה בצו הרחבה, ואשר אינה ניתנת לויתור.

בהתאם לפסיקה, בהעדר אפשרות להעביר כיום בפועל את התשלומים לקרן פנסיה, זכאיות התובעות לקבל במישרין את הסכומים שעל הנתבעת היה להפריש עבורן.