• חוק גיל פרישה קובע את גיל היציאה לגמלאות וסיום העבודה אצל גברים ונשים במדינת ישראל.
  הגיל כיום הוא 67 לגברים ו- 62 לנשים
  מתי המעביד יכול לחייב אתכם לפרוש? כלומר "גיל פרישת חובה" -67.
 • פסקי דין רבים עסקו בשאלה מודע לאפשר למעביד לחייב אדם לפרוש לאחר גיל 67 ולשכור עובד צעיר תחתיו אם העובד עדיין נחוץ בתפקידו וממלא אותו היטב- האם זו אפלייה?
  • נקבע כי במקרה שעובד מבקש להמשיך ולעבוד מעבר לגיל זה, המעסיק חייב לשקול את בקשתו באופן פרטני וענייני ללא התייחסות לגיל
 • מקרים מיוחדים:
  הורה שילדו נפטר – פרישת חובה 71
  הורה שכול – 72
  ואם אני רוצה לצאת לפנסיה מוקדמת? כאן כבר מגיל 60 עובד זכאי לפרישה מוקדמת.

גיל פרישה

 • במדינות מתוקנות וישראל ביניהן, עובדים המגיעים לגיל מסוים יכולים לפרוש מהעבודה ולקבל קצבת זקנה מידי המדינה או פנסיה מידי קרנות הפנסיה.
 • גיל הפרישה הוא בעצם הגיל בו זכאי העובד שפורש לתשלומים אלו.
 • חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004 תוקן בשנים האחרונות ונוכח תוחלת החיים שעלתה משמעותיתי עלה גם גיל הפרישה מהעבודה.
 • נכון להיום 2021 גיל הפרישה לגברים עלה מגיל 65 ל-67, וגיל הפרישה עבור נשים עובדות עלה מ-60 ל- 62.
במסגרת התיקון לחוק נערכו טבלאות לכל העובדים שהיו בגיל ממוצא בכדי להקל על תקופת המעבר לגיל פרישה גבוה יותר שכן ברור כי אי אפשר להודיע לאדם שהיה אמור לפרוש בעוד שנה כי הוא עובד עוד שנתיים נוספות…נכון?
לכן ישנה חשיבות לתאריך הלידה בחישוב מועד הפרישה של העובד.
בטבלה שלפניכם תוכלו לבדוק מהו גיל הפרישה שלכם לפי תאריך לידה :
גיל הפרישה לנשים
עד מרץ 1944 60
אפריל עד אוגוסט 1944 60+ 4 חודשים
ספטמבר 1944 עד אפריל 1945 60+ 8 חודשים
מאי עד דצמבר 1945 61
ינואר עד אוגוסט 1946 61+ 4 חודשים
ספטמבר 1946 עד אפריל 1947 61+ 8 חודשים
מאי 1947 עד פברואר 1956 62

גיל הפרישה לגברים

עד מרץ 1939 65
אפריל עד אוגוסט 1939 65+ 4 חודשים
ספטמבר 1939 עד אפריל 1940 65+ 8 חודשים
מאי עד דצמבר 1940 66
ינואר עד אוגוסט 1941 66+ 4 חודשים
ספטמבר 1941 עד אפריל 1942 66+ 8 חודשים
מאי 1942 ואילך 67

אסור לפטר עובדים, שילדם או בן זוגם נפטר עקב שירותו הצבאי, במשך 5 שנים מיום הגיעם לגיל פרישה, ויש להמשיך ולהעסיקם עד גיל 67 לנשים ו-72 לגברים.

גיל פרישת חובה

 • כאשר עובד מגיע לגיל פרישה חובה, המעסיק רשאי להפסיק להעסיקו

  • על פי החוק, גיל פרישה חובה מעבודה בישראל הוא 67 לנשים ולגברים.
  • מקרים מיוחדים:
  • גיל פרישת החובה של הורה שילדו נפטר גיל פרישת החובה הוא 71
  • אב שכול שילדו נפטר עקב שירותו הצבאי גיל פרישת חובה 72.
  • בכפוף להסדרים חוקיים הקבועים בחוק, בהסכמי עבודה קיבוציים או בהסכמים אישיים – ניתן לעתים להמשיך לעבוד מעבר לגיל פרישה חובה. (הסדר מסוג זה קיים, למשל, בשירות המדינה).
  • כאשר עובד מבקש להמשיך לעבוד אחרי גיל פרישת חובה, ראוי שהמעסיק ישמע את עמדתו ורק לאחריה יקבל החלטה בעיינו למרות שהגיע לגיל פרישת חובה.

פרישה מוקדמת  או פנסיה מוקדמת – הגיל הוא 60!

 • חלק מקרנות הפנסיה מאפשרות פרישה בגיל 60, עוד לפני הגיל הקובע בחוק לפרישה וזוהי "פנסיה מוקדמת".
 • בהגיעם לגיל פרישה מוקדמת, רשאים עובדים בישראל לצאת לפנסיה מוקדמת ולהתחיל לקבל קצבת פנסיה חודשית
 • מתחת לגיל זה, עובדים בישראל אינם זכאים להפסיק לעבוד ולקבל פנסיה מידי קרנות או ביטוחים פנסיוניים
 • נשים שנולדו עד אפריל 1955, היו רשאיות לפרוש פרישה מוקדמת לפני גיל 60, בהתאם לטבלה הבאה:

 

זכאות לפרישה מוקדמת לנשים

מאי עד דצמבר 1951 58
ינואר עד אוגוסט 1952 58+ 4 חודשים
ספטמבר 1952 עד אפריל 1953 58+ 8 חודשים
מאי עד דצמבר 1953 59
ינואר עד אוגוסט 1954 59+ 4 חודשים
ספטמבר 1954 עד אפריל 1955 59+ 8 חודשים