הנה הגיע רגע הפרישה לגמלאות – אין ספק כי זהו מחד מעמד מרגש ומאידך תקופה המלווה בחששות רבים לעובד- אז מה בדיוק קובע החוק ואיך ניתן להיערך לפרישה הכל במאמר שלפניכם

 • חוק גיל פרישה קובע את גיל היציאה לגמלאות וסיום העבודה אצל גברים ונשים במדינת ישראל.
  הגיל כיום הוא 67 לגברים ו- 62 לנשים
  מתי המעביד יכול לחייב אתכם לפרוש? כלומר "גיל פרישת חובה" -67.
 • פסקי דין רבים עסקו בשאלה מודע לאפשר למעביד לחייב אדם לפרוש לאחר גיל 67 ולשכור עובד צעיר תחתיו אם העובד עדיין נחוץ בתפקידו וממלא אותו היטב- האם זו אפלייה?
  • נקבע כי במקרה שעובד מבקש להמשיך ולעבוד מעבר לגיל זה, המעסיק חייב לשקול את בקשתו באופן פרטני וענייני ללא התייחסות לגיל
 • מקרים מיוחדים:
  הורה שילדו נפטר – פרישת חובה 71
  הורה שכול – 72
  ואם אני רוצה לצאת לפנסיה מוקדמת? כאן כבר מגיל 60 עובד זכאי לפרישה מוקדמת".

גיל פרישה

 • כאשר מגיעים לגיל זה, ניתן לפרוש מהעבודה ולקבל פנסיה, כלומר זהו גיל הזכאות לקבלת פנסיה תעסוקתית.
 • חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004 העלה בצורה הדרגתית את גיל הפרישה: מגיל 65 ל-67 (גיל הפרישה כיום) לגברים, ומגיל 60 ל-62 (נכון לפברואר 2020) לנשים.
להלן גיל הפרישה לפי תאריכי לידה כפי שנקבע בחוק באופן מדורג:

גיל הפרישה לגברים

תאריך הלידה של הגבר גיל הזכאות
עד מרץ 1939 65
אפריל עד אוגוסט 1939 65 ו-4 חודשים
ספטמבר 1939 עד אפריל 1940 65 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1940 66
ינואר עד אוגוסט 1941 66 ו-4 חודשים
ספטמבר 1941 עד אפריל 1942 66 ו-8 חודשים
מאי 1942 ואילך 67 (גיל הפרישה כיום)

גיל הפרישה לנשים

תאריך הלידה של האישה גיל הזכאות
עד מרץ 1944 60
אפריל עד אוגוסט 1944 60 ו-4 חודשים
ספטמבר 1944 עד אפריל 1945 60 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1945 61
ינואר עד אוגוסט 1946 61 ו-4 חודשים
ספטמבר 1946 עד אפריל 1947 61 ו-8 חודשים
מאי 1947 עד פברואר 1956 62 (גיל הפרישה כיום)

 

אסור לפטר עובדים, שילדם או בן זוגם נפטר עקב שירותו הצבאי, במשך 5 שנים מיום הגיעם לגיל פרישה, ויש להמשיך ולהעסיקם עד גיל 67 לנשים ו-72 לגברים.

גיל פרישת חובה

 • כאשר עובד מגיע לגיל פרישה חובה, המעסיק רשאי להפסיק להעסיקו

  • על פי החוק, גיל פרישה חובה מעבודה בישראל הוא 67 לנשים ולגברים.
  • מקרים מיוחדים:
  • גיל פרישת החובה של הורה שילדו נפטר גיל פרישת החובה הוא 71
  • אב שכול שילדו נפטר עקב שירותו הצבאי גיל פרישת חובה 72.
  • בכפוף להסדרים חוקיים הקבועים בחוק, בהסכמי עבודה קיבוציים או בהסכמים אישיים – ניתן לעתים להמשיך לעבוד מעבר לגיל פרישה חובה. (הסדר מסוג זה קיים, למשל, בשירות המדינה).
  • כאשר עובד מבקש להמשיך לעבוד אחרי גיל פרישת חובה, ראוי שהמעסיק ישמע את עמדתו ורק לאחריה יקבל החלטה בעיינו למרות שהגיע לגיל פרישת חובה.

פרישה מוקדמת  או פנסיה מוקדמת – הגיל הוא 60!

 • חלק מקרנות הפנסיה מאפשרות פרישה בגיל 60, עוד לפני הגיל הקובע בחוק לפרישה וזוהי "פנסיה מוקדמת".
 • בהגיעם לגיל פרישה מוקדמת, רשאים עובדים בישראל לצאת לפנסיה מוקדמת ולהתחיל לקבל קצבת פנסיה חודשית
 • מתחת לגיל זה, עובדים בישראל אינם זכאים להפסיק לעבוד ולקבל פנסיה מידי קרנות או ביטוחים פנסיוניים
 • נשים שנולדו עד אפריל 1955, היו רשאיות לפרוש פרישה מוקדמת לפני גיל 60, בהתאם לטבלה הבאה:
תאריך הלידה של האישה גיל הזכאות
מאי עד דצמבר 1951 58
ינואר עד אוגוסט 1952 58 ו-4 חודשים
ספטמבר 1952 עד אפריל 1953 58 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1953 59
ינואר עד אוגוסט 1954 59 ו-4 חודשים
ספטמבר 1954 עד אפריל 1955 59 ו-8 חודשים