הטרדה מינית במקום עבודה- מה אומרת הפסיקה על המצבים הללו ומהם הסכומים שנפסקים כפיצוי?

בשנים האחרונות ולאור קמפיין me too עובר תחום ההטרדה המינית במדינת ישראל תהפוכות רבות לאור העלייה הניכרת במספר התלונות ובהתאמה בתי המשפט פוסקיפם פיצויים גבוהים יותר למתלוננות.

גם בבתי הדין לעבודה ובהתייחסות להטרדה מינית במקום העבודה נראה כי אותה מגמת שינוי נמצאת בעיצומה.

תיקון סעיף 10(א)(1) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה קובע בסעיף 7 כי סכום הפיצוי בגין פגיעה על רקע הטרדה מינית – תביעה אזרחית ללא הוכחת נזק יעמוד על – 120,000 ₪ (במקום 50,000 ש"ח שהיה קודם לכן).

הפסיקה הוסיפה וקבעה בהקשר התיקון לחוק כי ניתן יהיה לפסוק את הפיצוי האמור על כל מקרה של הטרדה מינית בנפרד, כך שהחשיפה גבוהה יותר.

רק לאחרונה אנו עדים להחלטת ביה"ד לעבודה להתיר את פרסום שמו של נתבע, מטריד מינית שנקבע כי ביצע 3 עבירות של הטרדה מינית במשך מספר שנים- וגם בכך בא לידי ביטוי הפאן העונשי המחמיר.

יחד עם זאת, יש לשים לב כי הרף העליון של הפיצוי 120,000 ש"ח ייפסק במקרים של הטרדה מינית מובהקת ומסכת התנכלות והטרדות ובנסיבות חמורות במיוחד.

 • אם חווית הטרדה מינית בעבודה כדאי לפנות למשרדנו לייעוץ והכוונה טרם פניה לערכאות. עו"ד מומחה בהטרדה מינית בעבודה יוכל לבחון את נסיבות המקרה והתיק ולהעריך יחד איתך את הפיצוי המתאפשר נוכח הנסיבות.

  אל תוותר/י על ייעוץ מקצועי בעניינך.

 

פסקי דין שהקנו פיצוי כספי לנפגעות הטרדה מינית 

 • סע”ש 15525-07-13, פלונית נ' פלוני  – ביה"ד האזורי לעבודה ירושלים

פיצוי בסך 35,000 ₪ נפסק כנגד המעסיק על מעשי הטרדה מינית, ופיצוי בסך 5,000 ₪ לחברה על אי מילוי חובותיה על פי החוק- אי פרסום תקנון, אי עריכת בירור ואי מינוי ממונה על הטרדה מינית במקום העבודה וכיוצ"ב.

פסק דינו של ביה"ד האזורי בירושלים שניתן לטובת עובדת שחוותה הטרדה מינית מילולית בלבד במקום העבודה מצד עובד אחר (לא ממונה וללא יחסי מרות) –

 • סע”ש 2597-01-15 פלונית נ’ אלמוני  – ביה"ד האזורי לעבודה חיפה

פיצוי בסך 180,000 ₪ – פסק דין חריג שבו נפסקו סכומים גבוהים נוכח גילה הצעיר של המתלוננת בת 18 במסגרת עבודתה בפיצריה.

בית הדין קבע כי התובעת הוכיחה התרחשות האירועים הנטענים, לרבות מסכת התבטאויות בעלות אופי מיני מובהק שאינן במקום במערכת יחסים בין מעסיק לבין עובדת, קל וחומר נוכח פערי הגילאים, המעסיק בין 53 ועובדת בת 18.

בנוסף התייחס ביה"ד לנסיבותיה האישיות שכן הייתה שרויה במצב נפשי רגיש בשל חוויות קשות שבהן הייתה מעורבת בתוך המשפחה, שיתכן וכללו גם הטרדה מינית, וראתה בנתבע  שגילו מבוגר מגיל אביה, דמות אבהית אותה ניתן לשתף במצוקותיה.

לטובת התובעת נפסקו 60,000 ₪ בין מסכת הטרדות, וכן 60,000 ₪ בגין כל אחד מהאירועים שהוכחו, ובסה”כ 180,000 ₪ מכח החוק למניעת הטרדה מינית.

 • סע”ש 19348-03-16 פלונית נ’ חברה אלמונית – ביה"ד האזורי לעבודה תל אביב

פיצוי בסך 65,000 ₪ למעסיקה על אי עמידה בהוראות החוק למניעת הטרדה מינית. העובדת התלוננה על הטרדה מינית כנגד שותף בכיר באחת מחבורת הבת של הנתבעת.התביעה אישית כנגד השותף נדחתה אולם,  יחד עם זאת, בית הדין קבע כי קמה אחריות לנתבעת ויש לראות בשותף בחברת בת כאילו היה "ממונה בכיר מטעם הנתבעת", למרות שאינו בהגדרתו "עובד".

לתובעת נפסק פיצוי בסך 35,000 ₪ על אי עמידה בהוראות החוק והתקנות בתור מעבידה ובגין הטיפול הלקוי והחסר בתלונתה של העובדת, בנוסף לאחר התלונה התנכלה הנתבעת לעובדת ובגין התנכלות זו נפסק לעובדת פיצוי נוסף בסך 30,000 ₪ מכח סעיף 3(ב) לחוק למניעת הטרדה מינית.

 • סע”ש 41811-10-15 יוחאי דגהו נ’ דב לובילינסקי ובנו ייצור והשחזות (1985) בע”מ

פיצוי בסך 60,000 ₪ למעסיקה בגין אי מילוי חובותיה מכח החוק למניעת הטרדה מינית, עובד שהטרד במסגרת עבודתו בנתבעת על ידי עובד אחר , התלונה לא טופלה על ידי הנתבעת והנתבעת לא פעלה בהתאם לחובותיה בחוק ולכן נפסק לתובע פיצוי. נפסק לתובע פיצוי בגין נזק לא ממוני (ללא הוכחת נזק) בגובה 60,000 ש"ח .

יש לשים לב כי התביעה הנ"ל עוסקת גם בהיבטי פיטורים שלא כדין שגם מכוחם נפסקו לתובע סכומים גבוהים- שכן במקום לברר את תלונת התובע, הנתבעת החליטה לפטר אותו!

 • ע”ע 14587-05-16 אלמוני נ’ מדינת ישראל

פיצוי בסך 250,000 ₪ למנהל מחלקה בבית חולים מכח החוק למניעת הטרדה מינית ופיצוי בסך 30,000 ₪ למדינה (בית החולים) על הפרת חובותיה כמעסיקה. מדובר במזכירת מחלקה שחוותה מסכת הטרדות של 7 שנים מצד מנהל המחלקה. בית הדין קבע כי  משך הזמן וחומרת התבטאויותיו של מנהל המחלקה הטרידו את המשיבה ופגעו בכבודה כאדם, כאשה וכעובדת, ולכן מצדיקות חיוב בפיצוי משמעותי.

מדובר במקרה של פיצוי גבוה וחריג נוכח משך הזמן בו נמשכה ההטרדה מצד מנהל המחלקה.

באמירות מנהל המחלקה הונחו כל היסודות הדרושים להוכחת עילת ההטרדה המינית שבסעיפים 3(א)(4) ו -3(א) 5  לחוק ולכל אחת מהתבטאויות המערער. סעיף 3(א)4- (4)   התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, . ב

עוד נקבע כי אין ספק כי אמירות מנהל המחלקה עולות כדי התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו,. (כאמור בסעיף 3(א)5 ).

בית הדין קבע כי התבטאותו של המערער ביחס למיניותה של אישה אחרת ובדיחותיו הגסות הן התבטאויות מבזות ומשפילות ביחס למינה ולמיניותה של המשיבה., מנהל המחלקה השפיל וביזה את המזכירה כאדם וכעובדת ללא הרף.

לאור חומרת האירועים המיוחסים ולמרות שהמדינה ערערה על פסק הדין של ביה"ד האזורי, נקבע כי מעשי המערער שהוכחו באופן מוחלט למספר מקרים של הטרדות במשך שנים ארוכות מצדיקים פיצוי כספי חריג וגבוה.

 • סע”ש 1976-09-12 גלינה סיורו – פסח וגנר ז”ל

פיצוי בסך 60,000 ₪  נפסק לטוב מטפלות סיעודיות שהוטרדו על ידי המטופל. נקבע כי הנתבע 1- הוא המטופל, נהג באופן בלתי הולם כלפיהן הן באמירות מיניות פוגעניות והן הטריד אותן מינית במעשיו.

לאחר ששמע את עדויות המטפלות קבע ביה"ד כי הגרסאות של התובעות היו אמינות עליו ואף נתמכו בראיות חיצוניות.

בית הדין קבע כי גרסת ההגנה לא היתה אמינה.

לכל אחת מהמטפלות נפסק פיצוי בסך 30,000 ₪.

 • סע”ש 31118-07-14 רביד נ’ נסטלבאום

פיצוי בסך 25,000 ₪ בגין הטרדה מינית ופיצוי בסך 90,000 ₪בגין התנכלות נפסקו לטובתו של רביד שכן נקבע כי אמירותיו של נסטלבאום אף שלטענתו נאמרו בהומור היוו פגיעה באדם אחר!

נסטלבאום היה בעמדה בכירה ברשות השידור ושימש כממונה הישיר של רביד ומכאן יחסי המרות והסמכות האוסרים הערות אלו. לא זאת בלבד אלא שרביד העירה לנסטלבאו מספר פעמים שיחדל מהערות אלו.

עמדתו של נסטלבאום כי יש אווירה המאפשרת שיחות ובדיחות על מין במקום העבודה- נדחתה על ידי ביה"ד ונקבע כי אינה מקובלת , ביה"ד הבהיר כי שאלת ההקשר היא הקובעת והשאלה אם מעשים מסוימים הם הטרדה מינית פסולה אם לאו, חייבת תמיד להיבחן לפי ההקשר שבו בוצעו, לפי טיב היחסים בין הצדדים ולפי מכלול נסיבות העניין בכל מקרה לגופו.

עוד קבע ביה"דכי במקרה דנן חלה גם התנכלות  – רביד הרים את הנטל הנדרש כדי להוכיח כי נסטלבאום הטריד אותו מילולית בצורה של התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית וכן על ידי התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;  רביד הרים את הנטל הנדרש להוכיח כי יש קשר סיבתי בין מעשיו של נסטלבאום לתלונה שאותה הגיש באמצעות נציבות שירות המדינה, וכי אכן מדובר בהתנכלות.
עוד נקבע כי מעשי נסטלבאום גרמו לעגמת נפש רבה ולפגיעות ממשיות ברביד עד כדי עזיבת תחום עיסוקו מזה שנים , ואף הגיעה ההתנכלות עד לניסיון לפגוע בו באופן אישי גם באמצעות צדדים שלישיים.

 • סע”ש 42650-06-14 פלוני פלוני – תעבורת אחזקות בע”מ

פיצוי בסך 25,000 ₪ בגין הפרת תקנה 6(ט) לתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד) .

נקבע כי המעביד לא ביצע חקירה לאור “שמועה” על הטרדה מינית. ביה"ד קבע כי גם אם לא הוגשה תלונה פורמאלית על המעביד למגר תופעות של הטרדה מינית מקרבו והוכח כי המעביד ידע מאותם אירועים והיה חייב לערוך את הבירור. באי עריכת הבירור הפר המעביד את הוראות החוק.

המעביד תריך היה להעביר את אותן חשדות לממונה על הטרדה מינית במקום העבודה ולברר אם יש אמת באותן שמועות.

לאור תקופת העבודה הקצרה ואי הגשת תלונה רשמית נפסק פיצוי בגובה נמוך באופן יחסי להוראות החוק.

 • סע”ש 34975-07-15 פלוני נ’ אלמונית

פיצוי 4000 ש"ח מהממונה ועוד 45,000 ש"ח מהמעבידה נקבע כי העובד הוכיח התרחשות שני אירועים בהם יזמה הנתבעת מגע פיזי בינו לבינה שכולל חיכוך חזה בגופו ובגין כך נפסק פיצוי בסך 4,000 ₪ לתובע בגין מעשי הטרדה מינית על ידי הממונה,  לעומת זאת הנתבעת היא המבעדיה לא עמדה בחובותיה בחוק למיגור תופעות של הטרדה מינית במסגרתה. לא ערכה בירורף ולכן הפרה את הוראות החוק ובגין עבירה זו נפסק לנתבעת לשלם פיצוי בסך 45,000 ₪ על הפרת החובות כמעסיקה. בהתחשב בעובדה שלתובע ולנתבעת  היה קשר מיני קודם, בהתחשב בטיב המגע הנטען והיקפו המצומצם ביותר, בהתחשב בגילם הדומה של הצדדים, וכן בהתחשב בכך שהמגע האמור פסק מרגע שהתובע הבהיר כי אינו מעוניין בו מדובר במעשה שניתן לייחס אותו לרף הנמוך ביותר של מעשי ההטרדה.

לתובע אף לא נגרם נזק של ממש כתוצאה מהמעשים המיוחסים לנתבעת. בנסיבות אלה, נקבע כי הנתבעת (העובדת) תישא בפיצוי בסך 4,000 ₪ לטובת התובע, בגין המגע הפיזי ובגין מיילים ששלחה אליו לאחר שהמגע הפיזי חדל.

באשר למעסיקה, נקבע כי לא עמדה בדרישת החוק, וחוק השוויון וכי בפועל המתלונן פוטר בסמוך לאחר הגשת תלונתו- התנהגות המהווה התנכלות כלשונה בחוק.

הוטרדת מינית במקום העבודה? פני אלינו לסיוע ראשוני ללא תשלום ועו"ד מומחה בתביעות הטרדה מינית יוכל לייעץ לך על סיכויי התביעה שלך