הטרדה מינית במקום עבודה- מה אומרת הפסיקה על המצבים הללו ומהם הסכומים שנפסקים כפיצוי?

בשנים האחרונות ולאור קמפיין me too עובר תחום ההטרדה המינית במדינת ישראל תהפוכות רבות לאור העלייה הניכרת במספר התלונות ובהתאמה בתי המשפט פוסקיפם פיצויים גבוהים יותר למתלוננות.

גם בבתי הדין לעבודה ובהתייחסות להטרדה מינית במקום העבודה נראה כי אותה מגמת שינוי נמצאת בעיצומה.

פיצוי כספי כנגד מעסיק בגין מעשי הטרדה מינית בעבודה שבוצעו ולא נחקרו על ידי המעסיק – 35,000 ש"ח נפסקו למתלוננת.

סע”ש 15525-07-13

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים פסק כי על המעסיק לשלם לעובדת סך של 35,000 ש"ח בגין מעשי הטרדה מינית שבוצעו במקום העבודה ופסק כנגד המעסיק תשלום קנס בגובה 5000 ש"ח מכיוון שלא היה תקנון למניעת הטרדה מינית מסודר במקום, לא היה ממונה על הטרדה מינית ולא נערך בירור- חובות המעסיק בעניין בירור תלונת הטרדה מינית בעבודה לא מולאו.

מדובר בפיצוי חריג בגובהו נוכח העובדה כי המקרה עסק בהטרדה מינית מילולית בלבד ללא היבטים גופניים מצד עובד אחר בדרגה מקבילה וללא יחסי מרות.

תיקון סעיף 10(א)(1) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה קובע בסעיף 7 כי סכום הפיצוי בגין פגיעה על רקע הטרדה מינית – כאשר המדובר בתביעה אזרחית וללא הוכחת נזק יעמוד על – 120,000 ₪ (במקום 50,000 ש"ח שהיה קודם לכן).

מה זה בדיוק אומר ללא הוכחת נזק? בתביעות אזרחיות ישנן סעיפי פיצוי, יש סעיפי פיצוי שהם לפי גובה הנזק הכספי שנגרם בפועל ויש סעיפי פיצוי שהם עונשיים בגלל ביצוע העבירה גם אם לא הוכח שום נזק כספי.

הפיצוי בגין הטרדה מינית הוא פיצוי מהסוג השני, ללא הוכחת נזק – בו המתלוננת אינה נדרשת להוכיח נזק, והתשלום שייפסק הוא בעצם "קנס" על ביצוע העבירה.

הפסיקה הוסיפה וקבעה בהקשר התיקון לחוק כי ניתן יהיה לפסוק את הפיצוי האמור על כל מקרה של הטרדה מינית בנפרד, כך שהחשיפה גבוהה יותר.

סע”ש 19348-03-16 פלונית נ’ חברה אלמונית – ביה"ד האזורי לעבודה תל אביב

בית הדין האזורי לעבודה קבע פיצוי בגובה 65,000 ₪ סה"כ לחברה המעסיקה.

35,000 ש"ח נפסקו לתשלום כנגד החברה המעסיקה, בגין הפרת הוראות החוק : לא נערך בירור על התלונה שהוגשה, הטיפול בתלונת העובדת היה לקוי.

30,000 ש"ח נפסקו לטובת המתלוננת משום שהוכיחה כי לאחר הגשת התלונה נהגה בה המעסיקה באופן שעולה כדי התעמרות והנתכלות בעבודה עקב הגשת התלונה, ובכך הפרה המעסיקה את הוראת סעיף 3(ב) לחוק למניעת הטרדה מינית. מהותו של הסעיף היא הגנה על המתלוננות לאחר הגשת תלונה במקום העבודה ומניעת התנכלות לעובדות שהגישו תלונה שכזו.

פסק דין זה עולה בקנה אחד עם רוח התקופה ושינויי החוק לעודד הגשת תלונות מצג עובדות ונשים בחוו הטרדה מינית ללא חשש מפגיעה בפרנסתן, ומהווה כלי הרתעתי למעסיקים לייצר סביבת עבודה נטולת הטרדות מיניות.

 

רק לאחרונה אנו עדים להחלטת ביה"ד לעבודה להתיר את פרסום שמו של נתבע, מטריד מינית שנקבע כי ביצע 3 עבירות של הטרדה מינית במשך מספר שנים- וגם בכך בא לידי ביטוי הפאן העונשי המחמיר.

יחד עם זאת, יש לשים לב כי הרף העליון של הפיצוי 120,000 ש"ח ייפסק במקרים של הטרדה מינית מובהקת ומסכת התנכלות והטרדות ובנסיבות חמורות במיוחד.

  • אם חווית הטרדה מינית בעבודה כדאי לפנות למשרדנו לייעוץ והכוונה טרם פניה לערכאות. עו"ד מומחה בהטרדה מינית בעבודה יוכל לבחון את נסיבות המקרה והתיק ולהעריך יחד איתך את הפיצוי המתאפשר נוכח הנסיבות.

    אל תוותר/י על ייעוץ מקצועי בעניינך.

פיצוי חריג בגובהו – 180,000 ש"ח למתלוננת בת 18 בלבד שחוותה הטרדה מינית בפיצריה בה עבדה

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה פסק פיצוי גבוה במיוחד והצדיק את גובה הפיצוי בגילה הצעיר של המתלוננת והטראומה שנגרמה לה.

המתלוננת הוכיחה מסכת של אמירות ורמיזות מיניות, והתבטאויות חריפות בחומרתן מבחינה מינית של המעסיק בן 53 כלפיה כעובדת בת 18.

בית הדין עוד הוסיך כי המעסיק ניצל את העובדה כי המתלוננת היתה במצב נפשי לא קל נוכח אירועים משפחתיים שחוותה הכוללים הטרדה מינית בתוך המשפחה, וניצל את העובדת שראתה בו "דמות אב" במיוחד נוכח פער הגילאים.

נקבע כי על המעסיק לשלם לעובדת 60,000 ₪ בין מסכת הטרדות, וכן 60,000 ₪ בגין כל אירוע שהוכח כי התרחש בפועל (שני אירועים כלאו הוכחו על ידי העובדת).

בסה”כ חויב המעסיק בתשלום 180,000 ₪ מכח החוק למניעת הטרדה מינית.

מטפלות סיעודיות שהוטרדו על ידי הקשיש במסגרת עבודתן מקבלות פיצוי כספי מבית הדין לעבודה!

סע”ש 1976-09-12 גלינה סיורו – פסח וגנר ז”ל

המטפלות העידו בפני בית הדין ובית הדין קבע כי הגרסאות שלהן אמינות לעומת גרסת ההגנה – וקיבל את תביעת העובדות.

מדובר בעובדות סיעודיות אשר המנוח (הקשיש אשר במהלך ההליך וטרם מתן פסה"ד הלך לעולמו) נטרדי אותן מינית במעשיו באמיורתיו ונהג בהן באופן בלתי הולם.

לאחר ששמע את עדויות המטפלות קבע ביה"ד כי העובדות הוכיחו את התנהלות המטופל אשר עולה כדי אירועי הטרדה מינית ופסק לכל אחת מהמטפלות פיצוי בגובה 30,000 ש"ח .

פסק דין בערעור שהפך להלכה מחייבת:

מהי הלכה מחייבת? פסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה בירושלים שניתנים כערכאה עליונה בדיני עבודה הופכים להלכה ומחייבים את בתי הדין האזוריים ברחבי הארץ.

  • ע”ע 14587-05-16 אלמוני נ’ מדינת ישראל

פיצוי בסך 250,000 ₪ נפסק כנגד מנהל מחלקה בבית חולים שהטרדי מזכירה במחלקה , ובמקביל קבעו השופטים קנס עונשי לבית החולים (השייך למדינת ישראל) על הפרת חובותיה כמעסיקה.

המזכירה התלוננה על מסכת הטרדות מיניות שנמשכו כ-7 שנים מצד מנהל המחלקה , והוכיחה כי מדובר במסכת ארוכה וחמורה של התטאויות שפגעו בכבודה של המתלוננת כאשה וכאדם- ומכאן קבע ביה"ד כי יש צורך בפיצוי עונשי גבוה.

במהלך ההליך נקבע כי המתלוננת הוכיחה שהמעשים היו אמירות שמהוות "הטרדה מינית" לפי סעיפים 3(א)(4) ו -3(א) 5  לחוק ולכל אחת מהתבטאויות המערער. סעיף 3(א)4- (4)   התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, . ב

עוד נקבע כי אין ספק כי אמירות מנהל המחלקה עולות כדי התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו,. (כאמור בסעיף 3(א)5 ).

בפסק הדין נקבע כי "מנהל המחלקה השפיל וביזה את המזכירה כאדם וכעובדת ללא הרף".

לאור חומרת האירועים המיוחסים ולמרות שהמדינה ערערה על פסק הדין של ביה"ד האזורי, נקבע כי מעשי המערער שהוכחו באופן מוחלט למספר מקרים של הטרדות במשך שנים ארוכות מצדיקים פיצוי כספי חריג וגבוה.

פסקי דין נוספים- לגזור ולשמור!

  • סע”ש 31118-07-14 רביד נ’ נסטלבאום

פסק דין מתוקשר זה במסגרתו נסטלבאום היה בעמדה בכירה ברשות השידור ושימש כממונה הישיר של רביד, אשר הוכח כי ניצל את עמדתו הבכירה על מנת לייצר אווירה של שיחות ובדיחות על מין במקום העבודה.

בית הדין דחה את עמדתו של נסטלבאום כי "זו היתה האווירה במקום העבודה" ואמר כי אווירה שכזו אינה מקובלת במקומות עבודה וכי על נסטלבאום כעובד בכיר היה למנוע אווירה שכזו.

עוד קבע ביה"ד כי התובע רביד גם הוכיח התנכלות לפי הוראות החוק, שכן נסטלבאום הטריד אותו מילולית בצורה של התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית וכן על ידי התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר רביד הראה לו כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;

עוד נקבע כי מעשי נסטלבאום גרמו לעגמת נפש רבה ולפגיעות ממשיות ברביד עד כדי עזיבת תחום עיסוקו מזה שנים , ואף הגיעה ההתנכלות עד לניסיון לפגוע בו באופן אישי גם באמצעות צדדים שלישיים.

לאור מסכת העובדות החמורה שהצליח רביד להוכיח במהלך בתיעה נפסק פיצוי גבוה כנגד נסטלבאום בסך 25,000 ₪ בגין הטרדה מינית ופיצוי בסך 90,000 ₪בגין התנכלות.

עוד הדגיש בית הדין כי מעמדו הבכיר של נסטלבאום לעומת רביד מהווה אף ניצול מרות שכן ברור מיהו הבכיר מבין שניהם, ועל כן הדברים חמורים שבעתיים.

  • סע”ש 42650-06-14 פלוני פלוני – תעבורת אחזקות בע”מ

בית הדין מזהיר את המעסיקים – אל תסגרו עיניים ואוזניים!, אם אתם יודעים מאירועי הטרדה מינית שמתרחשים במקום העבודה חובה עליכם לערוך בירור לפי הוראות החוק.

במקרה הנ"ל נקבע כי היו "שמועות" על הטרדה מינית בעבודה והמעסיק בחר להתעלם מהן במקום לערוך בירור, ובכך גרם נזק רב.

בעצם "עצימת העיניים" של המעסיק הפר המעסיק את הוראות החוק!

פיצוי בסך 25,000 ₪ בגין הפרת תקנה 6(ט) לתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד) .

אז מה היה צריך המעסיק לעשות? להעביר את אותן חשדות לממונה על הטרדה מינית במקום העבודה ולברר אם יש אמת באותן שמועות.

לאור תקופת העבודה הקצרה ואי הגשת תלונה רשמית נפסק פיצוי בגובה נמוך באופן יחסי להוראות החוק.

  • סע”ש 34975-07-15 פלוני נ’ אלמונית

העובד הוכיח התרחשות שני אירועים בהם יזמה הנתבעת מגע פיזי בינו לבין העובדת הממונה עליו שכולל חיכוך חזה בגופו ובגין כך נפסק פיצוי בסך 4,000 ₪ לתובע בגין מעשי הטרדה מינית.

עוד נקבע כי המעסיקה כחברה, לא עמדה בחובותיה בחוק למיגור תופעות של הטרדה מינית במסגרתה. לא ערכה בירור, ולכן הפרה את הוראות החוק למנעית הטרדה מינית בעבודה.

בגין עבירה זו נפסק לנתבעת-היא המעסיקה, לשלם פיצוי בסך 45,000 ₪ על הפרת חובו החוק.

בהתחשב בעובדה שלתובע ולנתבעת  היה קשר מיני קודם, בהתחשב בטיב המגע הנטען והיקפו המצומצם ביותר, בהתחשב בגילם הדומה של הצדדים, וכן בהתחשב בכך שהמגע האמור פסק מרגע שהתובע הבהיר כי אינו מעוניין בו, קבע בית הדין כי מדובר במעשה שנמצא ב"רף הנמוך" של מעשי ההטרדה, ולכן נקבע כי העובדת המטרידה תישא בפיצוי בסך 4,000 ₪ לטובת התובע, בגין המגע הפיזי ובגין מיילים ששלחה אליו לאחר שהמגע הפיזי חדל, והקנס החמור הוטל על המעסיקה- החברה, בגין הפרת הוראות החוק והתנכלות לתובע בסמוך להגשת תלונתו.

הוטרדת מינית במקום העבודה? פני אלינו לסיוע ראשוני ללא תשלום ועו"ד מומחה בתביעות הטרדה מינית יוכל לייעץ לך על סיכויי התביעה שלך