במציאות הכלכלית העכשווית מוצאים את עצמם עובדים רבים עומדים בפני עיכוב משכורות מצד המעסיק או מקבלים הודעות מקרן הפנסיה שלהם כי ההפרשות אינן מועברות מהמעסיק. מתי מדובר ב"סתם" מעסיק רשלן ומתי ישנו חשש לבעיה אמיתית בחברה בה הנכם עובדים?

עובדים רבים שואלים את עצמם מה לעשות במצב הזה – המשכורת אינה משולמת… להגיע לעבודה או להתפטר? להמשיך לעבוד ללא שכר?

מה עושים?

ראשית, נציין כי המחוקק הבחין במצב של קשיים כלכליים בחברה בין עובדי החברה לבין כלל נושיה האחרים, ויובהר – העובדים הם "נושים בדין קדימה", ואם לא יוכלו לקבל את תשלומיהם מידי קופת החברה, יזכו לקבל תשלומים אלו מידי המוסד לביטוח לאומי – אתם מוגנים!

מתי ניתן לחשוד כי החברה בה הנכם עובדים מצויה בקשיים?

 • החברה אינה משלמת לספקיה ואתם מקבלים תגובות כי החברה אינה פורעת את תשלומיה!
 • הגיעו לאוזנכם שמועות כי החברה חורגת ממסגרות האשראי שלה, אין לה כרטיסי אשראי פעילים, וכד'…
 • החברה אינה מעבירה לעובדים תשלומי פנסיה והשתלמות לקרנות, ומעכבת תשלומי שכר.
 • החברה מפחיתה הטבות, מגבילה טלפונים, מנתקת אינטרנט משרדי וכד'…

סימנים אלו הינם סימנים מקדימים לחברה בקשיים, אולם לרוב לא נוכל להבחין בהם אם איננו נמנים על בעלי או מנהלי החברה.

בתור עובדים יהיה קל לכם להבחין בסימנים אלו אם החברה מעכבת את שכרכם או פוגעת בהפרשות שלכם לקרנות, במיוחד בחברות המעסיקות מספר גדול של עובדים הפרשות אלו מגיעות לכדי סכום גדול מדי חודש ואי העברת סכומים אלו ליעדם מעידה על קשיים תזרימים!

בדרך כלל, יפעלו מנהלי החברה על מנת להרגיע את העובדים בכדי שימשיכו בעבודתם, ויוציאו מכתבים רבי תפוצה המבקשים את סובלנות וסבלנות העובדים ומתרצים את העיכובים בסיבות שונות…

כאשר יוכחו מנהלי החברה כי אכן החברה צועדת בדרך ללא מוצא – אזי לרוב יפנו אל בית המשפט ויישקלו הוצאת המידע החוצה בכדי למצוא מוצא…

בכל מקרה לא כדאי להתפטר מהחברה ללא קבלת ייעוץ משפטי פרטני – הדבר עלול לפגוע בתשלומים המגיעים לך!!!

כדאי לקחת בחשבון!

חברה שננקטו כנגדה הליכים משפטיים של מתן צו פירוק, כינוס או הקפאת הליכים יכולה להתעורר לתחייה ואין זה מן הנמנע כי תוכל לשוב ולפעול ותיחלץ מהליכים אלו!

לעיתים קרובות, ההליכים המשפטיים הם אלו שמאפשרים את חילוצה של החברה מהמשבר, שכן במסגרת הליכים אלו החברה פטורה מתשלום החובות העומדים כנגדה על להבהרת המצב!

מה ההבדל בין הליכי הקפאת הליכים, כינוס ופירוק מבחינת העובדים?

מהו "צו הקפאת הליכים"? מה זה אומר לגביך כעובד? כמה זמן יכול מצב זה להימשך?

צו זה יינתן לחברות בהיקף פעילות בינוני או גדול שכן מדובר בהליך יקר במיוחד שחברות קטנות אינן פונות אליו.

הקפאת הליכים אומרת בלשון העם – כל הליך משפטי אחר כנגד החברה מוקפא עד לבירור הסטטוס שלה.

אם החברה תוכיח כי היא יכולה להמשיך בפעילותה העסקית וליצור רווחים בטווח סביר ותוכל להשיג באמצעות פעילות זה הסדר נושים שיהיה מקובל ויאושר על ידי הנושים שלה, ואשר יטיב עם הנושים לעומת מצב של פירוק – במקרה זה יינתן לחברה צו הקפאת הליכים מטעם בית המשפט.

הקפאת הליכים:

בתהליך של הקפאת הליכים, קיים חוסר וודאות מבחינת העובד. בתהליך זה, ייתכן עיכוב משמעותי בתשלומי זכויותיך ושכרך, היות והצו יכול שיינתן עד לתשעה חודשים. בדרך כלל, במהלך הקפאת ההליכים חלק מהעובדים מפוטרים ואלו שנשארים לעבוד ישולם שכרם על עבודתם בתקופת ההקפאה שכן הנאמן מפעיל את החברה בכוונה להבריאה…

פוטרת במהלך הקפאת הליכים?

סביר להניח שלא תוכל לקבל את כספי פיצויי הפיטורים מיד אלא תיאלץ לחכות לסיום הקפאת ההליכים או לחלופין למתן צו הפירוק!

אם תבעת את החברה בבית הדין לעבודה ואתה מצוי מולה בהליך משפטי, אשר במהלכו ניתן לחברה צו הקפאת הליכים – ההליך שלך יוקפא!!!

במידה והחברה תעמוד בתוכנית ההבראה ובתום תקופה שנקבעה – ולא יותר מתשעה חודשים – תחזור החברה לפעילות מלאה באמצעות בעליה, יוכל ההליך שלך כעובד להימשך בבית הדין לעבודה או שיוסדרו זכויותיך ותימחק התביעה.

מה קורה אם החברה אינה חוזרת לפעילות תקינה?

במצב זה, יינתן צו לפירוק החברה שיכול שיתבקש על ידי כל אחד מנושי החברה, כולל עובדים שהחברה חבה להם שכר או תשלומי זכויות סוציאליות, ובמצב בו החברה לא תוכיח כי יש בידה מספיק כסף לתשלומים אלו – יינתן צו לפירוקה.

הליכי פירוק

 • מינוי מפרק זמני – אם יחשוב שניתן להבריא את החברה או למכור חלקים ממנה תופעל החברה, אם לא יעשו מהלכים למכירת נכסיה ופירוקה.
 • מינוי מפרק קבוע – ופירוק החברה מכירת כל נכסיה ומתן צו פירוק סופי.
 • כל נושה שירצה לקבל את החובות המגיעים לו מהחברה יגיש במועד למפרק תביעת חוב, בהתאם לתקנות ועל פי החלטת המפרק והוראותיו, שתכלול את כל החובות של החברה כלפיו!

עובד – החברה שלך בהליכי פירוק?

תוכל לקבל את הכספים המגיעים לך רק אם תגיש תביעת חוב מפורטת במועד, בהתאם לתקנות ולדרישות המפרק, ורק אם היא תאושר על ידי המפרק!

צו כינוס נכסים

ניתן בדרך כלל כנגד חברה בנקודת משבר על ידי נושים שיש להם שיעבוד על נסכים מנכסי החברה ומבקשים לשמור על זכויותיהם מול נושים אחרים, לרוב במצבים אלו המשבר נפתר, במקרים חריגים ימשיך התהליך עד כדי מתן צו פירוק לחברה.

בהליך של כינוס נכסים, לרוב לא ייפגעו זכויות העובדים, ייתכן עיכוב קל בתשלומים, אך אם המשבר הנקודתי ייפתר, החברה תמשיך לפעול כרגיל!

ממה כדאי להיזהר? ומה כן כדאי לעשות? איך תצמצם את נזקיך ותקבל את מה שמגיע לך?

 1. כאשר יש עיכוב בתשלומי משכורות או זכויות, יש לפנות בכתב אל מנהלי החברה ובעליה ללא דיחוי, בדרישה לתשלום מיידי.
 2. מיד עם היוודע דבר הכנסה של החברה לקשיים שעשויים להוביל להליכי פירוק ופשיטת רגל, קבלת מכתב או הודעה מנאמן, בית המשפט או מפרק-צריכים העובדים להתאגד ולקבל ייעוץ משפטי מידי עורך דין מומחה בתחום זכויות עובדים בפירוק.
 3. על העובדים להיות מיוצגים בקבוצה אחת או במספר קבוצות בודדות- התמודדות עובד כיחיד מול המפרק או הנאמן אינה אפשרית ואינה יעילה. ישנה אבחנה בין תשלומים שמגיעים לך לפני הקפאת ההליכים או הפירוק ולאחריו- וגורמים שונים אחראים לתשלומים אלו!
 4. חשוב לשכור שירותיו של עורך דין שיכול ללוות את העובדים בכל ההליכים, כך שלא יהיה צורך להחליף את שירותיו; בין אם בבית המשפט בהליכי הפירוק ובין אם בהגשת תביעות החוב למוסד לביטוח הלאומי עם קבלת צו הפירוק. מילוי תביעת החוב במקצועיות בהתאם לפסיקת בתי הדין ולהוראות החוק יגרום למיצוי זכויותיך ותשלומים מקסימאליים!
 5. חשוב מאד! העובדים צריכים להיות מיוצגים על ידי עורך דין מיידית בכל מצב בו מונה לחברה נאמן או מפרק בכדי לדאוג לכלל זכויותיהם!

מה אפשר להפסיד?

כאשר ניתן צו פירוק כנגד החברה, העובדים זכאים לקבל תשלומי שכר וזכויות סוציאליות שבחוק מהמוסד לביטוח לאומי – אבל – רק עד תקרה של 108,810 שקלים, (נכון ליום 1.1.2012) וללא תשלומי זכויות עודפות שאינן בחוק דוגמת קרן השתלמות.

את התשלומים העודפים יכול עוה"ד של העובדים להסדיר מול הנאמן או המפרק או מול משקיעים שיקנו חלקים מהחברה וזאת באמצעות הסדרים פנימיים!