עובדת שפוטרה לאחר 22 שנות עבודה בחברת "אפריקה ישראל" קיבלה פיצוי בנוסף לכספי הפיצויים שהגיעו לה, עקב פיטורים שלא כדין.
בית המשפט החליט לפסוק לטובת העובדת, וזאת משום שלא ניתנה לה זכות להשמיע את דבריה ועמדתה בעניין פיטוריה שהיו מפתיעים ובלתי צפויים.

העובדת עבדה כמזכירה בכירה במשך 22 שנים בחברת "אפריקה ישראל" וקיבלה את מלוא פיצויי הפיטורים לאחר שפוטרה. עם זאת, היא דרשה פיצוי נוסף, משום שפיטוריה היו בחזקת "פיטורים שלא כדין".
לדבריה היא פוטרה מיד לאחר שביקרה את התנהגות אחד הממונים עליה, בצורה שרירותית ומבלי להשמיע את טענותיה או להגן על עצמה.

בית המשפט פסק לטובת התובעת משום שלא ניתנה לה הזכות להשמיע את דבריה או להגן על עצמה, זאת למרות שמדובר בחברה פרטית הרשאית לפטר עובד או לתת חופש פעולה וגמישות בשעות העבודה לעובד אחר, בעיקר אם הוא בכיר.

בפסיקה, נאמר כי עובד המועסק אצל מעביד כל שהוא במשך תקופה של שנים ארוכות, זכאי להישמע טרם פיטוריו, ללא קשר לנימוק הפיטורים.

עו"ד דיני עבודה שרון טייץ

עו"ד דיני עבודה שרון טייץ

 • מהם פיטורים ללא שימוע והאם הם תקפים?

  נושא השימוע החל בהסכמים הקיבוציים בהם לא ניתן לפטר עובד מבלי שישמעו את עמדתו ועמדת הועד המייצג אותו.

  הפסיקה הרחיבה את כל נושא זכות הטיעון והשימוע לכלל המשק.

  הפסיקה קבעה כי אסור לפטר עובד ללא שימוע, ואם מעביד מפטר עובד ללא עריכת שימוע- הרי שמדובר בפיטורים שלא כדין

  עודים רבים טועים ושואלים מהו חוק "שימוע"- כאשר למעשה אין חוק כזה.

  מדובר בהלכות של בית הדין הארצי לעבודה המחייבות את כלל המעסיקים בדיוק כמו חוק מחייב.

  לאחר שהגיעו לבתי הדין לעבודה ברחבי הארץ תביעות רבות של עובדים בנושא זה, הגיעה השאלה אל בית הדין הארצי ושם נקבע כי זכות השימוע והטיעון שהייתה קיימת בעבר רק לעובדים במסגרות קיבוציות וגדולות – ראוי שתחול על כל העובדים במשק – ומכאן זכות העובד לשימוע.

  נוהל שימוע לפני פיטורין כולל מספר שלבים בירוקרטיים ומהותיים: התראה מראש, זימון לשימוע כדי לאפשר לעובד להתכונן לצד שלבים מרכזיים אחרים, הצגת מסמכים, מכתב המפרט את הסיבות לזימון, פרוטוקול לשימוע וקבלת החלטה כתובה לאחר קיומו של השימוע.

  במקרים בהם שלבים אלו לא מתקיימים, יש לפנות אל עו"ד בתחום דיני עבודה. למענה מקצועי בנושא זה, ולבחינת מצבכם המשפטי והאמצעים העומדים לרשותכם לקבל את המגיע לכם.

 • כיצד יש לפעול במקרה של פיטורים ללא שימוע?

  בבואנו להתקבל לעבודה, אנו שמחים וטובי לב, מקווים שנוכל לעבוד בחברה עוד שנים רבות. בפועל, סביבת העבודה לא תמיד מיטיבה – כאשר במקרים שונים אנו עלולים לספוג הטרדות ואי-נעימויות כאלו ואחריות.

  מעבר לכך, בבואנו להתמודד עם סוגיות של סיום עבודה שאינן נעימות ממילא, ישנם מצבים מורכבים אף יותר, בהם אנו מתמודדים עם פיטורים ללא שימוע.

  חשוב להדגיש, בשלב זה, כי נוהל פיטורין ממקום עבודה מתבסס על מספר שלבים מרכזיים, כאשר בראש ובראשונה על המעסיק להעביר לעובד הודעה בכתב על קיום השימוע. זאת, בכדי לאפשר לעובד להיערך לשימוע ככל האפשר. בהמשך, על המעסיק לפרט בפני העובד את מלוא הנימוקים וההסברים, ולצרף את כל המסמכים, הנוגעים לרצונו להפסיק את עבודת העובד.

  על המעסיק לשמוע את נימוקי העובד בכל הנוגע אל סיום ההעסקה ב"לב פתוח ובנפש חפצה" – ולשקול שוב את החלטתו, לאחר ששמע את העובד. עם זאת, וכאשר נוצר מצב בו מעסיק מפטר את אחד מעובדיו ללא שימוע, מדובר בעניין של פיטורים שלא כדין שעליהם ניתן לקבל פיצוי. ובהתאם, יש לפנות אל עורך דין בתחום דיני העבודה – ולהסתייע בשירותיו.

 • סיוע משפטי בעת קבלת מכתב פיטורים ללא שימוע

  במקרים בהם פוטרתם ממקום עבודתכם ללא שימוע, עליכם למצות את זכויותיכם. כאשר אתם פונים אל עו"ד דיני עבודה – ומתחילים בשיתוף הפעול ייתכן שתוכלו לנהל מו"מ בעזרת עוה"ד מול המעביד ובכך למנוע משני הצדדים הליך משפטי ולהגיע לעמק השווה. לקבלת פרטים נוספים בתחום זה, יש ליצור קשר עם משרדנו המתמחה בסוגיות של יחסי עבודה ודיני עבודה בכדי שנוכל לייעץ לכם באופן פרטני על המקרה שלכם.

פיטרו אותך מהעבודה? כיצד תדע אם הליך הפיטורים תקין?

הפסיקה קבעה – טרם הפיטורים מחויב המעביד לערוך לעובד שימוע.

פיטור עובד ללא שימוע הם אסורים.

פיטורים ללא שימוע הוכרו בפסיקה של בתי הדין לעבודה כפיטורים שאינם חוקיים ומזכים את העובד בתשלום פיצויים.


מהו מקורה של חובת השימוע? מה מקנה לעובד זכות זו? (שימו לב- חובה של המעסיק, זכות של העובד…)

חובת השימוע החלה במסגרת הסכמים קיבוציים בהם נדרשה הנהלת החברה להתייעץ עם ועד העובדים טרם פיטורי עובד ולערוך לו שימוע שיסביר מהם הסיבות לפיטוריו ויתן לו הזדמנות להעלות את טענותיו הוא.

לכן פיטורים ללא שימוע של העובד בעצם מפרים את זכותו של העובד להעלות את טענותיו ואולי אולי- למנוע את פיטוריו

פסיקתם העניפה של בתי הדין האזוריים לעבודה ברחבי הארץ הרחיבה את חובת עריכת השימוע טרם פיטורים מהמגזר הציבורי למגזר הפרטי וקבע כי פיטור עובד ללא שימוע ומבלי שניתנה לו הזדמנות הוגנת להעלות את טענותיו בפני המעסיק יהווה – פיטורים שלא כדין.

פיטור עובד ללא שימוע= פיטורים שלא כדין

במצב כזה של פיטור עובד ללא שימוע ניתן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה ולזכות בתשלום פיצויים ללא הוכחת נזק- כלומר פיצוי שיוטל על המעסיק שעשה פיטורים ללא שימוע עבור העובד בכדי להעניש אותו על פעולתו.

במגזר הפרטי לא קיימת חובה זהה לזה של המגזר הציבורי אך משורת פסקי דין והלכות של בית הדין לדיני עבודה אנו רואים כי הגישה הרווחת בשנים האחרונות היא שאסור לנקוט שפיטור עובד ללא שימוע גם במגזר הפרטי.

במגזר הציבורי פיטורים ללא שימוע אוסרים לפי ההסכמים הקיבוציים החלים על אותו מגזר, לדוגמה הסכם קיבוצי בבנק, הסכם קיבוצי של עובדי מדינה ואחרים.

מעסיק פרטי? עסק קטן של מספר עובדים מצומצם? מקצץ משרות?

עדיין חלה עליך חובה לערוך לכל עובד שימוע טרם פיטוריו!

המגמה הזו שאוסרת על פיטורים ללא שימוע של העובד, הינה חלק ממגמה כללית בתחום דיני העבודה המקנה לעובד מעורבות ביחסי העבודה ומגבילה את המעביד בניהול עסקו תוך הגנה על העובד ובכדי למנוע ניצול לרעה של סמכות המעביד.

הגישה הבסיסית אומרת שאדם שעומד בפני אובדן פרנסתו- חשוב שידע מהן הסיבות שהובילו לרצון לפטרו, ופיטור עובד ללא שימוע – גורמת לכך שלא שומעים את עמדתו של העובד החלטה על פיטוריו והפסקת פרנסתו ומכאן החשיבות הרבה של שימוע!

הפסיקה קבעה כי בפיטור עובד ללא שימוע- המעביד לא יודע בכלל מהי עמדתו של העובד או ההסבר שלו לטענות, וכאשר נערך שימוע ייתכן כי יהיה לעובד הסבר ראוי לתת למעבידו בעניין הנדון ובכך יוכל להפוך את רוע הגזירה ולמנוע את פיטוריו.

מקום עבודה ציבורי? פרטי? גוף דו מהותי? עמותה? אגודה?

גם כאן אסרה הפסיקה על פיטורים ללא שימוע של העובד.

פיטורים ללא שימוע של העובד זה פיטורים שלא כדין

מהן גבולות השימוע שיש לערוך בכל אחד ממקומות העבודה הללו?

בעבר רווחה הדעה כי זכות השימוע בגוף פרטי היא מצומצמת יותר מאשר בגוף ציבורי. כיום, אנו רואים, כי בתי הדין לעבודה הרחיבו את חובת השימוע לעובדים עד שהשוו אותה לחובה הקיימת במגזר הציבורי.

הצעדים לעריכת שימוע לפי פיטורים בצורה תקינה

 1. המעביד נדרש להציג בפניך את הטענות כלפיך ואת הנימוקים בגינם הוא שוקל להפסיק את עבודתך, ועליו לאפשר לך הזדמנות הוגנת וראויה להשמיע ולשכנע שלטענות נגדך אין בסיס., זאת מכיוון שפיטורי עובד ללא שימוע הם כמובן אסורים.
 2. המעביד צריך לזמן אותך בכתב להליך השימוע ולהודיע לך את מקום ותאריך היערכותו, ומי יהיה נוכח בו.
 3. המעביד צריך להעביר לידך טרם השימוע את המסמכים הנוגעים לטענות כנגדך, וליתן לך פרק זמן סביר לפני השימוע, על מנת שתוכל להיערך להשמעת הטענות – במידה ולא נתנו לך זמן להיערך זה יכול להביא לידי פגיעה בהליך השימוע או להיחשב כפיטור עובד ללא שימוע ואז "השימוע" ייחשב כשימוע לא תקין, רק מהפה ולחוץ…
 4. במסגרת הליך השימוע יירשם פרוטוקול ויימסר העתק לידיך.

כאשר ייערך הליך כזה הרי שלא מדובר על פיטורים ללא שימוע והפיטורים הם תקינים.

אם חלק מהשלבים לא נערכו- ייתכן שייפסק לטובתך פיצוי יחסי אבל עדיין אין מדובר על פיטור עובד ללא שימוע, אלא הפגמים בהליך השימוע.

מי צריך לערוך את השימוע מבחינת המעביד?

אין חובה כי הממונה הישיר יערוך את השימוע, כל אדם שהמעביד הסמיך אותו לכך יוכל לעשות זאת.

בכל מקרה פיטורים ללא שימוע של העובד בכלל הם אסורים ויש להקפיד על כללי עריכת השימוע.

בארגונים גדולים נהוג כי מנהל/ת משאבי אנוש מנהלים את השימוע בנוכחות הממונה הישיר שמעלה את הטענות הקונקרטיות.

מה קורה במידה ולא נערך לך שימוע? במידה וננקטו כנגדך פיטורים ללא שימוע?

אם פוטרת ללא שימוע, והמעביד בעצם שלל ממך את זכות השימוע או פגע בהליך השימוע יכול שייפסקו כנגדו תשלומי פיצויים לטובתך.

מדובר בפיצויים כספיים עקב הנזק שנגרם לך עקב פיטור עובד ללא שימוע, או ייתכן ובית הדין לעבודה יקבע כי הפיטורים שלך מבוטלים!

פיטורים ללא שימוע-מה זה אומר?

פיטורים ללא שימוע-מה זה אומר?

איך מגיש עורך דין תביעה בגין פיטורים ללא שימוע של העובד?

מדובר על תביעת פיצויים בעילה של "פיטורים שלא כדין", עילה שאף היא יציר הפסיקה ונוגעת למגוון תחומים בהליך פיטורים ביניהם פיטורים ללא שימוע, פיטורים מסיבה לא נכונה, פיטורים עקב גיל וכד'.

פיטור עובד ללא שימוע? ייתכן שכל הליך פיטוריך אינו תקין ועליך לפנות לייעוץ פרטני בעניין על מנת לברר את זכויותיך!


מתי לא תוכל לדרוש פיצוי גם אם לא ערכו לך שימוע?

 1. במידה והוזמנת להשמיע את טיעוניך וסירבת להופיע, בעצם ויתרת על זכותך להשמיע את טענותיך- והמעביד יכול לפטרך!
 2. במקרה בו למרות שלא נערך לך שימוע, משך התקופה שקדמה לפיטוריך הועלו כנגדך טענות כבדות משקל הנוגעות לעבודה ופורטו בפניך כל הטענות נגדך וניתנה לך הזדמנות להשיב עליהן- אז ייתכן שבית הדין לעבודה לא יראה במצב זה מצב של פיטור עובד ללא שימוע.

חשוב להדגיש- כל ההודעות צריכות להיעשות באמצעות דרך ההתקשרות המקובלת בין הצדדים, לדוגמה אם כל התקשורת בין הצדדים נעשית במייל- יוכלו הצדדים להעביר הערות ותשובות מקצועיות באמצעות המייל ודרך זו תיחשב תקפה לחלוטין – אם כך הרי שלא נפל פגם בהחלטה על פיטוריך ולמרות שלא נערך בפועל שימוע לא תזכה לפיצוי.

בתי הדין לא התוו כללים מפורשים לגבי אופן קיום הליך תקין של שימוע במגזר הפרטי ( להבדיל מהמגזר הציבורי )  אך צריך שהשימוע יתנהל בהגינות ובתום לב, או כהגדרת הפסיקה "בלב פתוח ובנפש חפצה", ונאסרו במסגרת הפסיקה פיטור עובד ללא שימוע.

פסק הדין המרכזי והמוביל האוסר על פיטורים ללא שימוע של העובד וקובע את הכללים בעניין חובת עריכת שימוע הינו:

פס"ד יוסי גוטרמן נ' המכללה האקדמית עמק יזרעאל שם קבע בית הדין כדלהלן:

" זכות השימוע הינה זכות יסוד ביחסי עבודה …בין אם מדובר בפיטורין ובין אם מדובר באי חידוש חוזה …….. זכות העובד אינה בבחינת "טקס" בלבד שיש לקיימו על מנת לצאת מידי חובה".

מי צריך לערוך את השימוע של העובד שפוטר?

הסעד, מה ייתן לך בית הדין במקרה של תביעה- השבה לעבודה או פיצוי?

בד"כ בשרות הציבורי, הסעד במקרה של פיטורים שלא כדין או פיטורים ללא שימוע הוא ביטול החלטת הפיטורים.

הדבר "קל" יותר מכיוון שלרוב מדובר במקומות עבודה גדולים ואין לצדדים בעיה להמשיך לעבוד זה לצד זה שכן "המפטר" אינו הממונה הישיר, או שניתן למצוא לעובד תפקיד אחר.

במקרה של עסקים פרטיים קטנים- קשה ליתן סעד של ביטול הפיטורים גם במקרה של פיטורים ללא שימוע של העובד שכן בית הדין מבין כי הצדדים לאחר התנהלות משפטית ואירועים מסוג זה אינם יכולים לעבוד יחדיו, ולכונן יחסי עבודה תקינים ולכן פיצוי כספי הוא דרך המלך במקרים אלו.

מקרים פרטניים

 1. פיטורים בשירות הציבורי בניגוד להסדר הקיבוצי, אינם מאיינים בהכרח את הפיטורים ואינם הופכים אותם לבטלים מעיקרם, ולא מדובר בפיטור עובד ללא שימוע.
 2. פיטורים ברשות מקומית בטלים רק אם לא נעשו בדרך שנקבע לכך בפקודת העיריות או בצווים מכוח פקודת הרשויות המקומיות ,תוך הקפדה על כללי הצדק הטבעי במידה והתמלאו אלא, תוך אי קיום הוראותיו של הסכם קיבוצי תרופתו היחידה היא פיצויים על הפרת חוזה.
 3. ההלכה כי פיטורים ללא שימוע של העובד הם אסורים הורחבה גם במקומות בהם נוהג הסכם קיבוצי הקובע את דרך הפיטורים, גם במקום בו נקבע בהסכם הקיבוצי מנגנון הפיטורים- אם המנגנון לא קבע שימוע , יש לערוך שימוע.

אז למה שימוע בכלל?

השימוע נובע מזכותו הבסיסית של אדם שלא תתקבל החלטה גורלית בעניינו מבלי ליתן הזדמנות להשמיע דבריו ולטעון טענותיו.

נוסיף ונציין כי האיסור על פיטור עובד ללא שימוע וחובת עריכת שימוע לעובד טרם פיטוריו קיימת במדינות מתוקנות רבות, ונוגעת ישירות בכבוד האדם ובזכותו לדעת על מה ולמה הוא מועמד לפיטורים ובגין מה מבקש המעביד לגזול את מקור פרנסתו