פורסם ב רכב ותחבורה.

פחות משנה לפני פרישתו לפנסיה בגיל 64, פוטר עובד מוסך מעבודתו וכעת הוא תובע 160,00 שקלים ממקום עבודתו. לעובד שפוטר לא נערך כלל שימוע ולאחר פיטוריו נאמר לו שהפיטורין היו על רקע צמצומים.

לדברי עוה"ד המייצגת אותו, שרון טייץ, הליך הפיטורין לא נעשה באופן חוקי מכיוון שלא נערך שימוע לעובד ומכיוון שכעבור מספר שבועות שכר המוסך עובד צעיר במקומו. ההסכם הקיבוצי בענף המוסכים קובע שלא ניתן לפטר עובד על רקע צמצומים ולהחליפו בעובד אחר, וזאת במשך ששה חודשים מיום הפיטורים, אלא אם כן הוצע התפקיד קודם לכן לעובד המפוטר עצמו, והוא סירב לאיישו.

פיטורים שלא כדין עשויים לזכות את המפוטר בפיצוי של עד 12 משכורות, בהתאם לוותק העובד במקום העבודה וחומרת ההתנהלות הבלתי תקינה של המעסיק. בנוסף, פיטורים שלא כדין בסמוך למועד הפנסיה מאפשרים לעובד לתבוע 12 משכורות נוספות.

העובד המפוטר תובע תשלום בגין הנזק הממשי שנגרם לו עקב פיטוריו בסמוך לגיל הפרישה החוקי, מתוך הנחה כי יתקשה מאוד למצוא עבודה חלופית בגילו, שנה לפני יציאתו לפנסיה.