הידעת? אי ניהול פנקס שעות עבודה של עובד מהווה עבירה פלילית!

בהתאם לסעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה, מוטלת על המעביד האחריות לנהל פנקס שעות עבודה שיכלול רישום שעות העבודה בפועל ובצורה שוטפת.

במקומות עבודה רבים, המעביד מעביר את האחריות לניהול פנקס שעות העבודה לעובד וסומך עליו כי יכתוב את שעות עבודתו.

בפסק דין שניתן לאחרונה, המעביד לא ניהל רישום שעות של העובדים, העובדים היו רושמים את שעות העבודה במחברת ומעבירים לו את הנתונים בסוף החודש.

המעביד טען כי פעולה זו התאפשרה מאחר והתקיימו בינו לבין העובדים יחסי אמון.

המעביד הואשם ע"י משרד התמ"ת באי ניהול פנקס שעות עבודה בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה ונפתח כנגדו תיק פלילי.

הכרעת בית הדין:

  • חובת ניהול פנקס שעות עבודה היא חובה המוטלת על המעביד בלבד והוא אינו רשאי להעביר את חובת הרישום לעובדיו.
  • בהתאם ללשון החוק, הפנקס צריך לכלול בתוכו פירוט של שעות העבודה, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה שבועית.