החוק במדינת ישראל קובע כי ניתן להעסיק בני נוער מגיל 15 לפחות במגוון עבודות.

בתקופת חופשת הקיץ, מכיר המחוקק ברצונם של בני הנוער לעבודה, ולנצל את חופשת הקיץ בכדי לצאת לעבודה. היות והמחוקק מעודד את יציאתם של בני נוער לעבודה, וחיזוק הבסיס הכלכלי במדינה, המעסיקים יכולים לקלוט בתקופה זו בני נוער מגיל 14.

למען הסדר הטוב קבע המחוקק תנאים והגבלות על העסקת בני נוער, על מנת למנוע ניצול על ידי המעסיקים, ההגבלות נוגעות לשעות העבודה, ההפסקות, אופי העבודה וכו'…

הגבלות להעסקת בני נוער

  • מתחת לגיל 16 ניתן להעסיק רק שמונה שעות ביום.
  • ביום העבודה זכאים בני הנוער ביום עבודה מלא למנוחה בת 45 דקות, 30 דקות מתוכן חייבות להיות רצופות.
  • בני נוער שעדיין לומדים תחת חוק חינוך חובה כלומר שלא סיימו כיתה י' – אינם יכולים לעבוד בין השעות 20:00 ל-08:00.
  • בין גילאי 16-18, כלומר כיתות יא'-יב' – חל איסור לעבוד בין השעות 22:00 ל-06:00.
  • לפני תחילת העבודה נדרש בן הנוער להוציא פנקס עבודה בלשכת התעסוקה – לשם כך עליו להצטייד בתעודת זהות, שתי תמונות ואישור רפואי המעיד על כשירותו לעבודה – אסור למעסיק להעסיק בני נוער ללא פנקס עבודה אחרת הוא עלול להיקנס בסכום של כ-13 אלף שקלים.
  • חשוב לדעת כי חל איסור מוחלט להטיל על בני נוער עובדים קנסות או כל עונש אחר הכרוך בניכוי שכר.

חריגים – מעסיק יכול לקבל היתר ממשרד התמ"ת להעסקת בני נוער בשעות האסורות.

האם אני כנוער עובד זכאי לקבל שכר מינימום על פי החוק?

  • עד גיל 16 – שכר המינימום לו זכאים בני הנוער לא יפחת מ-70% מהשכר הממוצע במשק.
  • עד גיל 17 – זכאים בני הנוער העובדים לשכר שלא יפחת מ-75% מהשכר הממוצע במשק.
  • עד גיל 18 – זכאים בני הנוער העובדים לשכר שלא יפחת מ-83% מהשכר הממוצע במשק.

חשוב לזכור

השכר המצוין ישולם לנוער גם בתקופת התלמדות או ניסיון, ישיבות מקצועיות של השתלמויות!!!

המלצה חמה – לערוך חישוב של שעות העבודה בפועל בנפרד מחישוב המעסיק ולהצליב בין השניים מדי חודש!

נסיעות:

דמי נסיעה ישולמו לנוער עובד ככל העובדים האחרים במשק עבור נסיעה ממקום המגורים לעבודה וחזרה עד התקרה הנקובה בצו ההרחבה לעניין דמי נסיעות.