בית הדין האזורי לעבודה בתע"א 1128/08 אבי יעקב נ' אגודת מגן דוד אדום – דחה ברובה את תביעתו של עובד מד"א שטען כי התפטר בשל הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, יחד עם זאת נקבע כי היה זכאי להתפטר בדין מפוטר בשל הוצאתו לחל"ת ללא הגבלת זמן.

עובדות המקרה:

התובע החל לעבוד במד"א בתור חובש בכיר ונהג אמבולנס בסניף כרמיאל. בעקבות הידרדרות במצבו הרפואי הועבר לתפקיד מוקדן בסניף עכו, כחודש לאחר תחילת עבודתו בסניף הוצא התובע לחופשה ללא תשלום, מס' חודשים לאחר מכן התפטר התובע ושולמו לו פיצויי הפיטורים.

התובע טען לכך שהוא זכאי להפרש פיצויי פיטורים וזאת בשל פיצויי פיטורים מוגדלים מכוח נוהג שקיים במד"א או בשל חישוב פיצויים מוטעה. עוד תבע פיצויי הלנת פיצויים ופיצויים בגין פיטורים שלא כדין. התובע טען כי התפטרותו נבעה בשל הרעה מוחשית בתנאי עבודתו.

מד"א מאידך טוענת כי שולמו לו פיצויי הפיטורים וכי הוא ביקש לעזוב את העבודה ואף ניסה להביא לפיטוריו תוך זלזול בעבודתו.

בית הדין קבע:

המבחן של הרעה בתנאי עבודה מוחשית הנכנסת בגדר התפטרות בדין פיטורים, הוא מבחן אובייקטיבי של ה"אדם הסביר" ואין די בכך שהעובד אינו מרוצה מעבודתו ובמקרה דנן אינו עולה על תנאי זה.

מחומר הראיות נקבע כי התובע ביקש לסיים עבודתו במד"א עוד קודם להעברתו לתפקיד מוקדן והוצאתו לחל"ת וללא שום קשר למצבו הרפואי.

בית הדין קבע כי העברת התובע לתפקיד אחר לא היוותה הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, מאחר ולא יכל לבצע את הפעולות בשל מצבו הרפואי בתור נהג אמבולנס, ומאחר ולא היה קיים מוקד בכרמיאל לתפקיד מוקדן.

התובע לא היה חייב לקבל את העבודה החלופית שהוצעה לו ורשאי היה להתפטר עקב מצבו הרפואי תוך קבלת פיצויי הפיטורים, אך בחר להמשיך בתפקידו ולא להתפטר.

בית הדין קיבל את טענת מד"א שלאחר שעבר להיות מוקדן התחיל בהתנהלות לא תקינה ומכוונת על מנת להביא לפיטוריו ולזכות בפיצויי הפיטורים המוגדלים. כמו כן התובע זלזל בעבודתו, ולא עשה כל מאמץ ללמוד את עבודת המוקד והתנהג כראש קטן, על רקע זה נדחתה טענתו של התובע שפוטר לא כדין. יחד עם זאת, קבע בית הדין, כי מד"א לא הייתה רשאית להוציא את התובע לחופשה כפויה ללא תשלום, ללא הגבלת זמן ולפיכך הדבר הצדיק את התפטרותו כדין מפוטר.

התובע לא הצליח להוכיח קיומו של נוהג במד"א לתשלום פיצויי פיטורים מוגדלים.

נקבע כי על מד"א לשלם לתובע 2 חודשי שכר בגין התקופה בה שהה בחל"ת וכן תשלומים עבור ימי מחלה והשתלמות סך של 14,314 ש"ח.