כללי משמעת בעבודה נכללים בתנאי עבודתם של עובדים רבים, ומטרתם למנוע התנהגות הפוגעת בעבודה או במעביד. 

  • משמעת חיובית (positive discipline), שבה מעוצבים דפוסי ההתנהגות הרצויים באמצעות תמריצים (כספיים ולא כספיים).
  • משמעת שלילית (negative discipline), שבה מוטלים עונשים על התנהגות בלתי רצויה: בעקבות עבירת משמעת עלול העובד לעמוד לדין משמעתי שבמסגרתו יוטל עליו עונש בהתאם להסכם העבודה.

על עובדי המדינה הכפופים לתקשי"ר- תקנות שירות המדינה יחול פרק 4 בענייני משמעת.

יש לזכור- המעביד נדרש לא פעם לטפל בעובדים המפרים כללי משמעת בסיסיים בעבודה

יחסי עבודה המושתתים על עקרונות של הדדיות, במסגרתם שני הצדדים מרוויחים מהתנהלות ראויה וחיובית.

המטרה המרכזית בניהול הליך משמעתי הוא לשנות את התנהגות העובד שסרח ולא להענישו, לגרום להבנה ולרצון חיובי מצד העובד לשנות ולהתאים את עצמו למערכת העבודה.

בארגונים גדולים – עובדי מדינה, עובדי חברת חשמל, עובדי אוניברסיטה, עובדי קופ"ח- קיין תקנון משמעת כללי בנוסף להסכמי העבודה של העובד.

כדאי וראוי לעיין בתקנון המשמעת במהלך העבודה- בכדי לנסות ולהימנע מעבירות משמעת שיכולות לפגוע במעמדכם בעבודה ולגרור עונשים.

אילו עונשים ניתנים בהליך משמעתי ?

נזיפה, התראה, פיטורים, שלילת זכויות כספיות ועוד…