בתע"א 2416-09 קקיאשוולי נ' הוליס תעשיות בע"מ – בית הדין דן בשאלה האם זכאית החברה למשוך כספים שהופקדו על ידיה בקרן הפנסיה של עובדיה אשר כללו גם מרכיב של פיצויי פיטורים, בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים.

עובדות המקרה:

הנתבעת – הוליס תעשיות בע"מ, מעסיקה כ – 600 עובדים , החברה חברה בארגון מעבידים שהוא גם צד להסכם הקיבוצי שהתאחדות התעשיינים צד להם.

התובע – מר קקיאשוולי, עובד החברה, ידע כי בחברה הולכת להתרחש הרעת תנאים ולכן התפטר ועתר כנגד החברה לשלם לו פיצויי פיטורים.

בית הדין דן בשאלה האם הנתבעת זכאית למשוך את כספיה של עובדיה אשר הופקדו בקרן הפנסיה אשר כללו גם רכיב פיצויי פיטורים כאשר סיום העסקתם אינה מזכה אותם בפיצויי פיטורים.

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת פסק:

 • לפי ההלכה הפסוקה, כדי להיות זכאים לקבלת פיצויי פיטורים עקב התפטרות לפי סעיף 11 א' לחוק פיצויי פיטורים, על העובד להודיע למעביד על כוונתו להתפטר, ולתת למעביד את האופציה לתקן ולנסות לשנות את אותה הרעת התנאים בטרם ההתפטרות.
 • במקרה שלנו, התובע כלל לא נתן לחברה התרעה על כוונתו להתפטר, ולכן לא ניתנה לחברה האופציה לתקן את אותה הרעה, ולכן התובע אינו זכאי לפיצויי פיטורים.
 • כיוון שהחברה חברה בארגון מעבידים שהוא צד להסכם קיבוצי של התאחדות התעשיינים המסדיר את תנאיו של התובע, אין החברה יכולה להתנער מהזכויות שהתובע אמור לקבל ע"פ ההסכם הקיבוצי.
 • ע"פ ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר הנהגת פנסיה מקיפה בתעשייה ,אפשרות המעביד למשוך את כספי הפיצויים מהפנסיה היא רק כאשר קיימים 3 תנאים מצטברים:
  1. העובד סיים את עבודתו בלא זכאות לפיצויים.
  2. העובד הפסיק את חברותו בקרן הפנסיה.
  3. העובד משך כספים מקרן הפנסיה לפני שהתקיים האירוע המזכה.
 • במקרה דנן, 2 התנאים האחרונים כלל לא התקיימו אצל התובע, ולכן החברה לא הייתה רשאית למשוך את כספי הפיצויים.
 • גם מהוראות סעיף 26 לחוק קופת הגמל עולה שככלל, כוונת המחוקק היא להגביל את אפשרות משיכת הכספים ע"י המעביד כשמדובר בכספים אשר מיועדים לקצבה.
 • שילוב הוראות סעיפים 20 א' ו – 26 לחוק קופות הגמל, עם סעיפים 14 ו – 26 לחוק פיצויי פיטורים, מחייב את המסקנה שהסכם קיבוצי מיוחד שנערך עם קופת גמל מסוימת אין די בו בכך כדי לאפשר למעביד למשוך כספים מקופת הגמל שממילא רשאי העובד להעביר בכל עת את הכספים לקופת גמל אחרת שלמעביד אין עימה הסכם קיבוצי כאמור.

התביעה התקבלה חלקית.