שלוש פעמים בשבוע בימים ושעות קבועים אתה מתנדב במוסד מסויים? צריך לבקש חופש? מחתים כרטיס?

אולי אתה בעצם עובד ולא מתנדב!

נפגעת במסגרת העבודה ההתנדבותית – מתי תהיה מכוסה ובאילו מקרים?

במדינת ישראל הסוציאלית אפשר למצוא צורות העסקה רבות ומגוונות, כך למשל נדרשו בתי הדין לעבודה בשנים האחרונות לסוגיות שונות הקשורות במתנדבים – לדוגמה, האם לסטודנטים מתנדבים שסיימו את לימודיהם והולכים.

לעבודה במקום קבוע מגיעים פיצויי פיטורים?

האם מתנדבים ש"עבדו" במקום מסוים והוא נסגר זכאים לפיצויי פיטורים?

ובכלל מהו מעמדם של מתנדבים?

ככלל – התנדבות אינה יוצרת יחסי עובד- מעביד!

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עזרה לחולה מתוך ידידות אינה מהווה עבודה ואינה מהווה התקשרות חוזית כי אם יחסים שמקורם בהתנדבות ויחסי אנוש!

נפלת במסגרת עבודתך ההתנדבותית – האם אתה מבוטח?

בעיני המוסד לביטוח לאומי ישנם סוגים של מתנדבים המבוטחים, כך למשל רק מתנדבים העונים להגדרות חוק הביטוח הלאומי יהיו מכוסים במקרים של תאונות עבודה, היריון או חופשת לידה.

מי הם המתנדבים בהם מכיר הביטוח הלאומי?

סעיף 287 לחוק הביטוח הלאומי קובע את ההגדרה למתנדב "מוכר" וכי המקרים הבאים יוכרו כ"מתנדבים" במקרה ביטוחי המכוסה על ידי המוסד לביטוח לאומי:

  1. מי שפועל בהתנדבות עפ"י הפנייה מוקדמת מאת מוסדות ציבוריים/ממלכתיים המצוינים בחוק.
  2. אדם הממלא ללא שכר פעולה הדרושה לביצוע אבטחה לפי חיקוק שלא אגב שירותו לפי חוק שירות הביטחון.
  3. אדם המושיט עזרה לזולתו לפי חובתו על פי הדין; אדם בעבודות שירות מסוימות.
  4. מתנדבי מד"א.
האם המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי עבור המתנדבים העובדים בין שורותיו?
לא, המעסיק אינו משלם עבורם דמי ביטוח לאומי.

אם אתה מתנדב באופן קבוע ואינך עונה להגדרות החוק כדאי שתברר במוסד לביטוח לאומי לדאוג להסדר אלטרנטיבי לביטוח!