אילו מסמכים רצוי שתשמור במקום עבודתך?

לעובדים רבים יש את הנטייה לא לשמור את המסמכים שקיבלו שקשורים למקום עבודתם. למשל דוחות שעון נוכחות, תלושי שכר וכדומה ואז ברגע האמת כשהם זקוקים למסמכים אלו, הם מצטערים שאין להם את המסמכים הרלוונטיים אשר יכולים לשמש אותם בשעת הצורך, למשל בזמן פיטורים, המסמכים מהווים מרכיב חשוב והכרחי.

ישנם מסמכים חשובים שאתה בתור עובד מקבל ממקום העבודה שחשוב מאוד שתשמור:

  • כרטיסי נוכחות ודוחות נוכחות – מאפשרים לך לבדוק כמה שעות עבדת בחודש וכמה שעות נוספות ביצעת, ולבדוק האם המשכורת שקיבלת תואמת את השעות שביצעת. במידה ולא שולמו לך השעות במלואן או השעות הנוספות, יש לדרוש מהמעביד לשלם לך.
  • תלושי שכר – מהווים ראייה – מה הייתה המשכורת שלך. כמוכן, ישנו פירוט כיצד מחושבת המשכורת שלך ע"י הפרמטרים הבאים: שכר בסיס שעות נוספות נסיעות ועמלות. במידה וישנה טעות במשכורת, תלושי השכר הם אלו שמהווים אינדיקציה לבדיקה. במידה ופיטרו אותך, תלושי השכר חשובים והכרחיים ביותר לחישוב גודל הפיצויים.
  • מכתב פיטורים – חשוב לשמור על מסמך חשוב והכרחי זה מכיוון שהוא מהווה ראייה לכך שפוטרת וזכאי לפיצויי פיטורים.
  • פרוטוקול של השימוע – שימוע הינו מרכיב חשוב וחיוני לפני פיטורים. במידה וערכו לך שימוע לפני פיטורים חשוב מאוד שתשמור את הפרוטוקול. הפרוטוקול הינו ראייה לכך שבאמת נערך שימוע וגם לפי הפרוטוקול ניתן לבדוק האם נערך לך שימוע כדין ולפי הנהלים.
  • מיילים – במידה והתכתבת עם המעביד שלך לגבי תוספת בשכר, קידום או שהייתה איזו שהיא התכתבות או רמיזה לכך שמתכוונים לפטר אותך דבר זה יכול לשמש ראייה לכך במידה ולא קיבלת את מה שסגרו איתך או במידה וטענו כי התפטרת ולא פוטרת.
  • מסרונים והקלטה בפלאפון – יכולים גם כן לשמש ראייה במידת הצורך אם במידה ובשיחת הטלפון עם המעביד איים עליך בפיטורים או שלח לך מסרון אשר יכול לשמש ראייה לכך שפיטרו אותך ולא פוטרת, לכן מאוד חשוב לא למחוק הקלטה של שיחות או מסרונים.

מסמכים אלו חשובים ואף הכרחיים ורצוי ואף חשוב לשמור עליהם . כמו כן, גם ברכה לחג, תעודת הצטיינות, קידום וכדומה חשוב לשמור.