עובדת שהתפטרה כי לא שולם לה מלוא השכר על משמרות לילה – תקבל פיצויי פיטורים

עובדות:

העובדת עבדה בהוסטל לחולי נפש במשך 4 שנים והתפטרה לאחר שסירבו לשלם לה שכר מלא עבור משמרות הלילה, למרות בקשותיה החוזרות.

חלק מהמשמרות היו בלילה או בסופי שבוע מימי שישי ועד ליום ראשון. החברה מצידה הגדירה חלק מהשעות כשעות מנוחה ושילמה בגינם חצי משכר המינימום.

שאלה משפטית: כיצד יש לראות את שעות הלילה של התובעת?

הכרעה:

  • זמינות וערנות אינן נחשבות למנוחה – עפ"י משרד הבריאות, נדרשת שהות של מדריכי לילה בהוסטלים, ומחייבים אותם להיות ערים וזמינים על מנת שיוכלו לתת מענה לדיירים במידת הצורך. אין היגיון בקביעת דרישה זו אם לא לשם השגחה על הדיירים. לפיכך, נקבע שהעובדת לא נחשבת כמי שנחה בשעות הלילה והיא זכאית למלוא השכר עבור שעות אלו.
  • פיצויי פיטורים – מאחר והחברה לא נענתה לבקשותיה של העובדת לתשלום השכר המגיע לה עפ"י החוק יש לראות בהתפטרותה כפיטורים המזכים בפיצויי פיטורים.

סיכום:

התביעה התקבלה בצורה חלקית. נפסק לעובדת פיצויים בסך כולל של 100,682 ש"ח הכוללים הפרשי שכר, שעות נוספות, פיצויי פיטורים ופדיון ימי חופשה. בנוסף נפסקו שכר טרחה לעו"ד בסך 12,000 ש"ח.