התחלת לעבוד – נהדר! אז הנה מה שחשוב לדעת על אופן השכר והתנאים

1.

חוק הגנת השכר– בחוק מפורט מתי ישולם שכרו של העובד ומהו אופן התשלום הראוי.

העברה, המחאה, מזומן וכיוצ"ב.

החוק אוסר תשלום שכר כולל במגבלות מסוימות (לדוגמה – השכר שסוכם יכול לכלול דמי הבראה או דמי מחלה)

2.

חוק שכר מינימום – החוק קובע מהו שכר המינימום שישולם לעובד באופן שעתי יומי או חודשי.

למעביד אסור לשלם פחות משכר המינימום, ותשלום נמוך משכר המינימום מהווה עבירה

3.

תנאים נוספים שיש לקחת בחשבון בתשלום שכר העובד הבאים לידי ביטוי בחוקים צווי הרחבה והסכמים קיבוציים או פרטניים.

רכיבי השכר

 • גמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג
 • יום עבודה ושבוע עבודה
 • ניהול פנקס שכר
 • ניהול פנקס שעות עבודה ומנוחה
 • החזר הוצאות נסיעה
 • תשלום שכר עבור תקופת התלמדות, הכשרה, השתלמות או הכנות למשמרת
 • גמול עבור שעות נוספות
 • גמול גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות
 • דמי הבראה
 • גמול חופשה
 • תשלום דמי מחלה
 • ימי חגים
 • תשלום שכר עבור זמן הנסיעה אל מקום העבודה
 • ביטול או קיצור משמרת
 • תוספת ותק
 • תוספת סיכון

כל אלו הינם מרכיבים נוספים בשכר שיש לקחת בחשבון, לא כל המרכיבים חלים בכל מקום עבודה.

כל מקרה לגופו – ויש לבחון את הסכם העבודה או ההסכם הקיבוצי במקום העבודה.