התחלת לעבוד – נהדר! ועכשיו תוכל לקרוא מה חשוב לדעת על אופן קבלת השכר שלך ומתי תקבל אותו

1.

חוק הגנת השכר– החוק קובע מתי ישולם שכרו של העובד ומהו אופן התשלום הראוי- העברה, המחאה, מזומן וכיוצ"ב. עוד קובע החוק איסור על תשלום שכר כולל במגבלות מסוימות (כלומר האם השכר שסוכם יכול לכלול דמי הבראה או דמי מחלה)

2.

חוק שכר מינימום – החוק קובע מהו שכר המינימום שישולם לעובד באופן שעתי יומי או חודשי ולמעביד אסור לשלם פחות משכר המינימום, אי תשלום שכר מינימום היא עבירה.

3.

תנאים נוספים שיש לקחת בחשבון בתשלום שכר העובד הבאים לידי ביטוי בחוקים צווי הרחבה והסכמים קיבוציים או פרטניים.

רכיבי השכר

 • גמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג
 • יום עבודה ושבוע עבודה
 • ניהול פנקס שכר
 • ניהול פנקס שעות עבודה ומנוחה
 • החזר הוצאות נסיעה
 • תשלום שכר עבור תקופת התלמדות, הכשרה, השתלמות או הכנות למשמרת
 • גמול עבור שעות נוספות
 • גמול גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות
 • דמי הבראה
 • דמי חופשה
 • דמי מחלה
 • דמי חגים
 • תשלום שכר עבור זמן הנסיעה אל מקום העבודה
 • ביטול או קיצור משמרת
 • תוספת ותק
 • תוספת סיכון

כל אלו הינם מרכיבים נוספים בשכר שיש לקחת בחשבון, לא כל המרכיבים חלים בכל מקום עבודה- ויש לבחון את הסכם העבודה או ההסכם הקיבוצי במקום העבודה.