הגיע הזמן לפרוש? או שאולי אתה חושב להתפטר ?
פוטרת מהעבודה?
כך או כך סיומם של יחסי העבודה בין צדדים מלווה בטלטלה אישית, מקצועית וכלכלית.
בין אם סיום העבודה נעשה בהתפטרות בפיטורים או בפרישה לגמלאות – מדובר בסיומה של תקופה משמעותית לעובד.
הודעה מוקדמת:
מעסיקים המעוניינים לפטר עובדים, מחויבים לעשות זאת בהתראה מראש ובכתב ועובדים שרוצים להתפטר צריכים לתת למעביד הודעה מוקדמת טרם עזיבתם.
מעסיק או עובד אינם רשאים לחזור בהם מההודעה על התפטרות או פיטורים אלא בהסכמה של שני הצדדים, או במקרה שההודעה נמסרה ב"עידנא דריתחא"
אם מדובר בפיטורים – המעביד יכול לוותר לעובד על עבודתו בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת ולנתק את יחסי העבודה באופן מיידי. (אך עדיין ישלם לעובד את הכסף בגין תקופת ההודעה המוקדמת).
אין לנצל את כל ימי החופשה יחד עם ימי הודעה מוקדמת- מותר לנצל 14 ימי חופשה בתקופת הודעה מוקדמת.
  • יחסי העובד-מעביד בין הצדדים מסתיימים עם תום תקופת ההודעה המוקדמת (כלומר, בסיום יחסי העבודה בפועל).
  • במהלך התקופה שמרגע מתן הודעת הפיטורים ועד סיום העבודה, המעביד חייב להעניק לעובד את כל תנאי העבודה שהיה זכאי להם לפני כן.
  • העובד מחויב במהלך אותה תקופה להעמיד את עצמו לרשות העבודה ולהמשיך לעבוד באותו היקף ובאותה רצינות, כפי שנדרשו ממנו לפני כן.
  • החובה לתת לעובד הודעה מוקדמת חלה גם בעת פיטורים עקב חילופי מעבידים, חובה זו חלה גם אם העובד ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה אצל המעביד החדש.
פרישה לפנסיה
גיל פרישה, הגיל שבו ניתן לפרוש מעבודה לגמלאות, הוא כיום 67 לגברים ו- 62 לנשים (נכון לשנת 2020)
גיל פרישת חובה הוא הגיל שבו מעסיק רשאי לחייב עובד לפרוש הוא 67 (לנשים וגברים), אך במקרה שעובד מבקש להמשיך ולעבוד מעבר לגיל זה, המעסיק חייב לשקול את בקשתו באופן פרטני
גיל הזכאות ליציאה לפנסיה מוקדמת הוא 60
לקרוא עוד על התפטרות
לקרוא עוד על פיטורים
לקרוא עוד על פרישה לפנסיה
לקרוא עוד על הודעה מוקדמת
לקרוא עוד על פיצויי פיטורים