קיבלת הודעה על פיטוריך? מעוניין לדעת מה הן הזכויות המגיעות לך?

פיצויי פיטורים? לצערנו לא… פיצויי פיטורים על פי החוק משולמים למי שהשלים שנת עבודה או לחלופין פוטר במהלך החודש ה-11.

הבראה? לצערנו לא… דמי הבראה משולמים לעובד שהשלים שנת עבודה מלאה.

חופשה? פדיון חופשה עבור עובד שלא השלים שנת עבודה והקשר המשפטי עם מעבידו היה קיים רק בחלק מהשנה ייערך כך:

  • עבד 240 ימים לפחות – 14 ימי חופשה ברוטו.
  • פחות מ- 240 ימי עבודה, חלק יחסי ל- 14 ימים הנקובים לעיל.

חישוב ערך ימי חופש:

  • עובד על בסיס שכר חודשי – שכר העבודה שהיה מקבל עבור אותו פרק זמן אילו עבד.
  • עובד לפי שכר יומי או שעתי –
    1. עבד פחות מ- 75 ימים רצופים – פדיון חופשה בגובה 4% משכר עבודתו בתקופה זו.
    2. עבד יותר מ- 75 ימים רצופים – פדיון החופשה יהיה מס' ימי החופשה המגיעים לעובד (שכר רבע שנה שקדם לחופשה/90).