אנשים רבים במדינת ישראל אינם מסוגלים לייצר הכנסה חודשית שתאפשר להם קיום מינימאלי בכבוד עם משפחתם. לשם כך קיים במדינת ישראל המוסד לביטוח לאומי וחוק הבטחת הכנסה הקובע רף מינימאלי של הכנסה משפחתית שיש ליתן לכלל אזרחי המדינה – ומי שאינו מסוגל לייצרה בעצמו עקב סיבות כאלו ואחרות זכאי לקבלת קצבה!

חוק הבטחת הכנסה

במסגרת חקיקת חוקי העבודה במדינת ישראל מחד קיים הרצון לאפשר למעסיקים לנהל את העסק כראות עיניהם, תוך התערבות מועטה בשוק העבודה, ומאידך המדינה שלנו מושתתת על עקרונות סוציאליסטיים הדוגלים בקיום מינימלי בכבוד לכל אחד מאזרחי המדינה.

חוק הבטחת הכנסה בבסיסו מנסה להבטיח לכל אזרחי המדינה הכנסה מינימאלית שתאפשר מחייה בכבוד, מטרת החוק היא כמובן להגן על החלשים בחברה ולא להביא אף אחד מאזרחיה לסף רעב.

הבטחת ההכנסה בעצם מאפשרת רמת חיים מינימאלית לאזרחים שאין ביכולתם לייצר את ההכנסה הקבועה המאפשרת מחייה בכבוד. הבטחת ההכנסה משולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי שהוא המוסד האמון על תשלומי הקצבאות במדינת ישראל.

מה ההבדל בין הבטחת הכנסה להשלמת הכנסה?

  • השלמת הכנסה – כשמה כן היא, מיועדת לאזרחים עובדים שמשתכרים שכר נמוך מהרמה המינימאלית שנקבעה כחיונית לצרכי קיום, המוסד לביטוח לאומי משלם את ההבדל בין שכרם לבין ההכנסה המינימלית שנקבעה בחוק כחיונית.
  • הבטחת הכנסה – קצבה זו מיועדת לאנשים שאינם יכולים לייצר הכנסה כלל- נכים, חולים ופגועי תאונות עבודה, מובטלים לאורך שנים שאינם מקבלים דמי אבטלה ועוד… בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק המוסד לביטוח לאומי, מדובר בקצבה מלאה קרי; תשלום כל ההכנסה החיונית לקיום מינימאלי מידי המוסד לביטוח לאומי.

אני משתכר רק 1500 שקל בחודש עקב נכות קשה, איך אני מקבל קצבת השלמת הכנסה?

כל הקצבאות המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי דורשות הגשת תביעה על גבי טופס תביעה למוסד לביטוח לאומי, לסניף הקרוב למקום המגורים.

כל אדם בישראל רשאי להגיש תביעה כזו בכל פעם שהוא חושב שהוא נדרש לה, והוא יקבל את הקצבה אם יעמוד בתנאים הנקובים בחוק. אין הגבלה על מספר הפעמים שניתן להגיש תביעה כזו!

ככל תביעה לקבלת גמלה או קצבה מהמוסד לביטוח לאומי תידרש להציג מסמכים התומכים בטענותיך לעניין מצבך הכלכלי – ריכוז תדפיסי עו"ש לשלושה חודשים, תלושי שכר (אם ישנם), טפסי 106 (ריכוז הכנסות שנתי) וכו'…ובעצם כל מסמך המוכיח את הכנסתך הנמוכה וסיבותיה.

הקצבה מועברת על ידי המוסד לביטוח לאומי לחשבון בנק בישראל על שם האדם ובבעלותו!

האם יש אנשים שאינם זכאים לקצבה כלל?

כן, החוק מוציא מהכלל את המקרים הבאים:

  • משרתי צה"ל.
  • חברי קיבוץ או מושב שיתופי.
  • אזרחים השוהים במוסד ממשלתי – אסירים, חולים סיעודיים וכד'… בהם ממומנות ההוצאות על ידי אוצר המדינה.
  • תלמידים במוסדות להשכלה גבוהה, בישיבה, במוסד תורני אחר או במוסד להכשרת כוהני דת אחרת.
לידיעתך!
ברוב המקרים אם יש רכב בבעלותך לא תהיה זכאי לקצבת הבטחת או השלמת הכנסה (למעט רכב נכה).

ברוב המקרים, אם יש רכב בבעלותך לא תהיה זכאי לקצבת הבטחת או השלמת הכנסה (למעט רכב נכה)

מהו סכום המחייה המינימאלי שנקבע להבטחת הכנסה?

סכום זה נקבע על ידי משרד האוצר ומעודכן בד"כ פעם בשנה. מדובר במחצית מגובה שכר המינימום או כרבע מהשכר הממוצע במשק, מקצבה זו ינוכה מס בריאות.

לידיעתך!
רק אחד מבני הזוג יכול לקבל הבטחת הכנסה, רק במקרים חריגים כגון – חיים בנפרד יוכלו לתבוע שני בני הזוג קצבה.

ועוד טיפ קטן אחרון…

נסעת לחו"ל והינך מקבל קצבה? במהלך שהותך בחו"ל לא תשולם לך הקצבה, אולם נסיעה לחו"ל אין בה כדי לשלול זכאותך!