מעסיק יקר, כדאי לדעת כי אינך רשאי להתנות את תשלום שכר העבודה או תשלום פיצויי הפיטורים בהחתמת העובד על כתב סילוק וויתור על מלוא התביעות

במידה ואתה מונע מהעובד לקבל תשלום שכר או פיצויי פיטורים כיוון שהוא אינו חותם על כתב ויתור וע"י כך אתה יוצר עליו לחץ שיחתום על המסמך, אתה עלול להסתכן בכך שבית הדין יטיל עליך תשלום פיצויים בגין הלנת שכר או פיצויי פיטורים בסכומים גבוהים.

בתור מעסיק, אינך יכול להתנות את התשלום בחתימת העובד על הטופס.

כמו כן, סעיף 20 לחוק הגנת שכר תש"ח 1958 קובע כי פיצויי הפיטורים אמורים להיות משולמים לעובד ביומו האחרון לעבודה, או לכל המאוחר בתוך חודש מיום זה. במידה והמעסיק מפר את הוראת החוק, הוא עלול לשאת בפיצויי הלנה.

בית הדין לעבודה בע"ע 349/99 המפדל נ' תופיק – הטיל על המעביד תשלום בסך 25,000 ש"ח בגין הלנת פיצויי פיטורים של עובד.

ההלכה שנקבעה בפסק דין זה: "כשמדובר במעביד שאיננו משלם סכום בגינו ללא הוכחת טעות כנה או עילה אחרת כאמור וזאת אך ורק כדי ליצור לחץ על העובד לוותר ולהתפשר על תביעתו, הרי שמדובר במעשה שלא יעשה".

בפסק דין 1440/06 רובין שמעון נ' י.ר.ש הנדסה בע"מ – חזר בית הדין על ההלכה "כי אין להתנות את תשלום השכר על העדר תביעות".

בכל מקרה, רצוי להתייעץ עם עו"ד המתמחה בדיני עבודה!