כתבה שפורסמה בYNET

לאחרונה, פורסם כי ועדת השרים לחקיקה תדון בהצעת חוק שמטרתה להגן על עובדי הקבלן. הצעת החוק אומרת שמי שיזמין שירותים או עבודה מקבלן חיצוני יהיה אחראי לכך שעובדי הקבלן יקבלו את מלוא הזכויות הסוציאליות המגיעות להם.

למרבה הצער, זכויותיהם של עובדי קבלן רבים נשללות בשיטתיות על ידי חברות שמפרות את חוקי העבודה כדי להגדיל את סיכוייהן לזכות במכרזים ובכך פוגעות בזכויות עובדיהן. שיטת העסקה דרך חברות קבלן גרמה להן לנצל את עובדיהן בכך שלא שילמו להם את מלוא זכויותיהם במטרה להגדיל את רווחיהן.

הצעת החוק נועדה להגן על זכויותיהם של העובדים ולגרום למעסיקים להעניק להם שכר מלא וזכויות סוציאליות כקבוע בחוק.