היתרונות והחסרונות בהענקת תגמול ע"י המעסיקים לעובדים בדרך של מתן אופציות על מניות, ומה המשמעות של תגמול מסוג זה.

אופציות מהוות את אחד המכשירים הנפוצים לתגמול עובדים.

כמעט כל המנהלים הכלליים של החברות הגדולות בארצות הברית מקבלים אופציות כחלק מחבילת התגמול שלהם. כמו כן, שימוש באופציות מקובל גם במדינת ישראל ובפרט במגזרים מסוימים בתעשייה כגון תעשיית ההיי טק.

מדוע ירצה התאגיד לקשור את התגמול למנהלו עם ביצועי התאגיד?

הרעיון הוא שיהיה פיקוח בצורה מושלמת על המנהל מצד בעלי המניות וכדי שהמנהל יהיה קשור לבעל המניה ע"י כך שהתועלת של בעל המניה תהיה התועלת שלו. המטרה היא להתאים את האינטרסים שלהם עם האינטרסים של בעלי מניותיה. באמצעות השימוש באופציות, חלק ניכר משכר המנכ"ל נקשר ישירות לשווי של מחיר המניה של החברה וכך לביצועה.

השימוש בהענקת כתבי אופציות ראשיתו להגביר את הזיקה בין נושאי המשרה ובעליה תוך קשירת הצלחתם עם טובתם של בעלי החברה, ובצורך לתת מענה לבעיית ניגוד העניינים הקיימת בחברה בין נושאי המשרה ובעליה. אחת הדרכים לפקח על ביצועיהם העתידיים של המנהלים היא על דרך הענקת מכשירים הונים שמימושם הוא עתידי.

הענקת אופציה לעובד ותגמולו מהווה פועל יוצא של רווחי החברה כפי שהיו בעתיד ושווי מניותיה. על כן מקובל להניח כי השימוש באופציות ככלי לתגמול עובדים הינו כלי יעיל לגיוס כוח אדם איכותי, תמריצו למקסם את רווחי החברה במבט לעתיד ולהשארתו בה לאורך זמן.

הקצאת אופציות לעובדים יוצרת בקרבם זהות אינטרסים עם החברה, בטחון החברה, חזון להיות חלק מהצלחה, יציבות במקום העבודה וצמצום פעילות לא אתית.

בנוסף יש בהענקת אופציות לעובדים בכדי לתרום במקרים מסוימים גם ליצירת שקט תעשייתי במסגרת תהליכי הפרטה או מיזוג בין חברות.

הענקת תגמול ע"י המעסיקים לעובדים בדרך של מתן אופציות על מניות יכולה להיות מלווה בחסרונות.

כיוון שישנה השפעה ישירה וישנו קשר בין המנהל לבעל המניה ע"י האופציות ישנה השפעה על קבלת ההחלטות כגון:

  • הקצאת אופציות על בעלי המניות והמרתן למניות מביאה לדילול ולהפחתה של זכויות ההון שלהם, מקטינה את כוח הצבעתם ואת הדיבדנד המחולק להם. דבר זה יכול להשפיע על קבלת ההחלטות שלהם.
  • דחיפת החברה להנפקה בבורסה טיב זמנה, ועיכוב מסירת ההודעות החיוביות לבורסה עד לאישור ההקצאה כך שהערך יהא נמוך.
  • מנהלים אשר צברו רווחים על האופציות נוקטים בגישה של זהירות ונזהרים מקבלת החלטות בעלות סיכון העלולות להוביל לכישלון ולהפסד הרווחים שצברו.

בכל המקרים, לא טובת החברה או בעלי המניות עומדים בראש שיקוליו של המנהל המחזיק באופציות.