איזה חישוב יש לערוך בחישוב גימלת שמירת הריון?

העובדת עבדה כל הריונה ועד הלידה אצל המעסיק.

התובעת בחרה להאריך את חופשת הלידה לפי הוראות החוק ל 26 שבועות.

התובעת לא קיבלה תשלום בתקופת ההארכה- לפי החוק.

העובדת חזרה לתפקידה בעבודה אחרי 26 שבועות.

תקופת ההארכה היא ללא תשלום לפי הוראות החוק.

העובדת נקלטה שוב להריון לאחר שובה לעבודה.

רופא בדק את התובעת וקבע כי עליה לשהות בשמירת הריון.

התובעת פנתה אל המוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת שמירת הריון.

כאשר קיבלה התובעת את תשלום גימלת שמירת ההריון, ראתה התובעת כי התשלום נמוך מאד.

המוסד לביטוח לאומי חישב את התקופה בה שהתה התובעת בחופשת לידה ללא תשלום – כחלק מחישוב השכר הקובע.

החישוב של הביטוח הלאומי הפחית את התשלום בגימלת שמירת הריון לעובדת.

בשל חישוב זה- השכר לחישוב היה נמוך ותשלומי שמירת הריון נמוכים בהתאם.

התובעת טוענת כי החישוב שעשה ביטוח לאומי שגוי.

העמדה היא כי התקופה ללא שכר לא תהיה חלק מהחישוב.

התובעת גורסת כי יש להתחשב רק בשכרה שעמד על 8000 ש"ח לחודש.

בתביעה דרשה העובדת מהמוסד לביטוח לאומי תיקון של השכר הקובע ותשלום הפרשי גמלת שמירת הריון.

לא הגיוני כי תקופה זו שניתנה לה בחוק אחד תפגע בזכויותיה בחוק אחר.

הביטוח הלאומי טען כי התקופה בה העובדת שהתה בחופשת לידה ללא תשלום גם היא חלק מהחישוב.

לכן לפי החישוב שנעשה תקופה זו, ללא תשלום, נכללת בחישוב.

עקרונות פסק דינו של בית הדין לעבודה

 1. האפשרות לחופשת לידה ארוכה היא מטרה סוציאלית חברתית
 2. התובעת לקחה זאת על עצמה ושהתה 12 שבועות נוספים עם התינוק ללא תשלום.
 3. חוק הביטוח הלאומי מקנה לעובדת זכות לגמלת שמירת הריון בהריונה הבא.
 4. חוק גימלת שמירת הריון נועד למטרה אחרת- להגן על פרנסתה של עובדת בשמירת הריון.
 • אסור להפחית גמלת שמירת הריון בגלל הארכת חופשת לידה בהריון קודם.
 • בית הדין החליט כי הביטוח הלאומי ערך חישוב שלא מייצג את מטרת החוקים הסוציאליים
 • הביטוח הלאומי לא יקח בחשבון את תקופת חופשת הלידה המוארכת.
 • אין ספק כי יש לערוך חישוב אחר של בסיס השכר, שלא יפגע בזכאות התובעת לגמלת שמירת הריון.

 

 • מסקנות

  • עובדת אשר מאריכה את חופשת הלידה מ 14 שבועות ל 26 שבועות לפי החוק- לא תיפגע בתחשיב גמלאות כלשהן.
  • לצורך חישוב גמלת שמירת הריון לעובדת שיצאה לשמירת הריון לאחר חזרתה מחופשת הלידה, יילקח בחשבון שכרה הרגיל שאותו היתה מרוויחה אלמלא שהתה בחופשת לידה.

חשוב לדעת!!! מה קבעו בפסק הדין?

 • המוסד לביטוח לאומי לא הסכים לפסק הדין- ולכן הגיש ערעור.
 • בית הדין הארצי דחה את הערעור, הביטוח הלאומי הפסיד והתובעת קיבלה הפרשי תשלומים.
 • יש לשלם לתובעת גימלת שמירת הריון ללא חישוב התקופה של שמירת ההריון.
 • מטרת החוק מבחינה חברתית וסוציאלית באה לידי ביטוי בפסק הדין .
 • בית הדין קבע כי המטרה היא לעודד נשים לחופשת לידה ארוכה.
 • החישוב של הביטוח הלאומי פוגע ביולדת- כך קבע בית הדין.
 • היולדת לא תאריך את החופשה מהפחד של פגיעה בזכויותיה ובסוף- הילדים יפגעו מכך.