מהי הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים?

.

הוועדה היא הגוף המוסמך בישראל לאשר הליכי פונדקאות.

הודעה מאשרת את ההסכם בין האם הפונדקאית לבין ההורים המיועדים

רק לאחר קבלת האישור מוסמכים הצדדים להתחיל את הליך הפונדקאות

אין ספק כי היות ומדובר בהליך פולשני האם הפונדקאית צריכה להסכים להיכנס להריון בדרך של השתלת ביצית מופרית בזרע של האב המיועד ואחרי הלידה למסור את הילד להורים המיועדים- לכך נועד ההסכם.

הסכם כזה הוא תנאי להתחלת הליך של פונדקאות.

ועדת האישורים הממונה על ידי שר הבריאות צריכה לאשר את ההסכם

מהן דרכי הפעולה של הועדה?

אישור ראשוני מהועדה הוא תנאי הכרחי להתחלת התהליך.

הועדה תבחן את ההסכם לפי אמות המידה שנקבעו בחוק הסכמים לנשיאת עוברים ובנהלי משרד הבריאות

החלטות הועדה מתקבלות ברוב קולות ומועברות לצדדים בכתב

אם חל שינוי מהותי בעובדות או בנסיבות הועדה רשאית לדון מחדש בהסכם- זאת כל עוד לא בוצעה ההפרייה.

 • מי הם חברי הועדה?

  • נציג ציבור שהוא משפטן;
  • 2 רופאים בעלי תואר מומחה ביילוד וגניקולוגיה;
  • רופא בעל תואר מומחה ברפואה פנימית;
  • עובד סוציאלי;
  • פסיכולוג קליני;
  • איש דת, לפי דתם של הצדדים להסכם.
  • לפחות אחד מחברי הוועדה יהיה עובד המדינה.

דגשים למינוי חברי ועדה:

אחד מחברי הועדה יהיה עובד מדינה.

המינוי הוא ל 4 שנים, וניתן לכהן 2 כהונות רצופות.

אם קיבלתם החלטה של הועדה שאינה מאשרת את הפונדקאות – איך תוכלו לערער?

בחוק לא נקבע מנגנון מסודר של ערעור על החלטת הועדה

בדרך כלל אם אחד הצדדים אינו מרוצה מההחלטה הוא יכול לפנות לועדה ולבקש דיון מחדש ולפרט את הסיבות.

במדינת ישראל זכותו של אדם לפנות לבג"צ בעניין זה – בג"צ לא יתערב בהחלטה עצמה אלא בהליך קבלת ההחלטה ויבדוק אם ההליך היה תקין לא ההחלטה לגופה.

כלומר- האם כל השיקולים נלקחו בחשבון, האם נלקחו בחשבון שיקולים לא עניינים וכיוצ"ב.

בהצלחה