יחסי העבודה עומדים בפני סיומם? מהם הדרכיפ בהם מסתיימים יחסי עבודה

סיום על ידי המעביד, כלומר פיטורים, נשאלת השאלה האם חובה להתריע מראש בפני העובד על כוונה לפטר אותו?

סיום על ידי העובד, כלומר התפטרות, נשאלת השאלה האם העובד צריך להתריע מראש על כוונתו לעזוב?

סיום על ידי העובד, כלומר התפטרות בגיל פרישה שדינה כפיטורין ונשאלת השאלה מה קורה במקרה של פרישה  לגמלאות בגין גיל העובד?

אז בואו נעשה סדר:

מעביד המעוניין לפטר עובד חייב בעריכת שימוע פיטורין, בפירוט הסיבות לפיטורי העובד ובמתן הזדמנות לעובד להשמיע טענותיו טרם קבלת ההחלטה על סיום עבודתו.

עובד שמעוניין להתפטר- מחויב בהודעה מראש למעביד לפי הוראות חוק הודעה מוקדמת להתפטרות ופיטורים בכדי ליתן הזדמנות למעביד לגייס עובד חדש תחתיו ולהיערך לעזיבתו.

רוצה לפרוש לפנסיה? עליך להודיע למעביד כי גיל הפרישה קרב מספיק זמן מראש בכדי שהוא יוכל להיערך לעזיבתך, או לחלופין לסכם עם המעביד על המשך עבודתך לאחר גיל פרישה.