מי ישלם את ימי מחלה לעובד שהוא, או ילדו, שוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה?

הכל במאמר שלפניכם-
יש לחלק את תשובתנו לשתי תקופות-
הראשונה עד ליום 28.10.2020
והשניה 29.10.2020 והלאה
 • עד ליום 28.10.2020 עובד שנאלץ להיעדר מעבודתו כי הוא או ילדו נדרשו לשהות בבידוד (בין אם קיבל הודעת הרשות המוסמכת ובין אם דיווח בעצמו על חשש למחלה או הדבקה)  נחשב כמי שנעדר מעבודתו עקב מחלה.
 •  עד ליום 28.10.2020, היה הסדר לפיו עובדים שנעדרו מעבודתם כי הם או ילדם נדרשו לשהות בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה, נחשבו כמי שנעדרו מהעבודה עקב מחלה- והיתה חובה של המעביד לשלם להם את דמי המחלה בהתאם לימים שהיו צבורים לעובד בגין מחלה. עובד בהתאמה שלא היו לו ימי מחלה צבורים- לא קיבל תשלום.
 • עובד שנדרש להימצא בבידוד עקב חשש שנדבק בנגיף ה"קורונה" לפני ה-29.10.2020 נחשב כמי שנעדר מעבודה עקב מחלה, ולפיכך היה זכאי לדמי מחלה במהלך תקופת היעדרותו מהעבודה בשל הבידוד, בהתאם למכסת ימי המחלה הצבורים לזכותו.

  • התשלום שנקבע עבור ימי המחלה בתקופת הבידוד עד ליום 28.10.2020 הוא על-פי החוק:
   • עבור יום המחלה הראשון לא זכאי העובד לתשלום.
   • עבור יום המחלה השני זכאי העובד ל-50% משכרו.
   • עבור יום המחלה השלישי זכאי העובד ל-50% משכרו.
   • החל מהיום הרביעי זכאי העובד לתשלום בגובה שכר מלא.
  • אם במקום העבודה נהוג לשלם שכר מלא מהיום הראשון להיעדרות, העובד היה זכאי לתשלום לפי הנהוג במקום העבודה                                                                                                                                            בעקבות פסיקת בית המשפט העליון, בבג"צ 2070/20 בענייו זה נחקק הסדר חדש ולפיו החל מיום 29.10.2020, עובדים ששהו בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה או בשל חובת בידוד של ילדם, ודיווחו על כך למשרד הבריאות, זכאים לתשלום דמי בידוד מהמעסיק.
 • החל מיום 29.10.2020, עובד אשר שהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף ה"קורונה" או בשל חובת בידוד של ילדו, זכאי לתשלום דמי בידוד מהמעסיק (ולא דמי מחלה). יחד עם זאת, המעסיק ינכה את ימי ההיעדרות ששולמו עבורם דמי בידוד ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד וזאת עד לניכוי של מקסימום 4 ימי מחלה.

 

ואם אני עובד עצמאי בחשבונית האם מגיעים לי ימי בידוד או תשלום דמי מחלה בבידוד?

לצערנו לא, החוק לא טיפל בפיצוי של עצמאים על ימי בידוד,
ונכון להיום 18.2.2021 עובדים עצמאים אינם מקבלים פיצוי על הפסדי ההכנסה שנגרמים להם בשל הצורך לשהות בבידוד.

בשורה התחתונה- אם הבידוד נכפה עליכם לאחר 29.10.2020 דעו כי אתם זכאים לתשלום דמי בידוד- גם אם יש לכם או אין לכם ימי מחלה צבורים, המעביד יכול מקסימום לנכות 4 ימי מחלה מימי המחלה הצבורים שעומדים לרשותכם, ואת כל שאר הימים הוא חייב לשלם כימי בידוד.

 • אסור למעסיק לדרוש מהעובד להגיע לעבודה כאשר הוא נמצא בבידוד ואסור לו לאפשר לעובד להיכנס למקום העבודה, אפילו אם העובד מעוניין בכך.
 • כמו כן, אסור למעסיק לפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב הצורך להימצא בבידוד

 

 • עבודה מהבית במהלך תקופת הבידוד במקום ניצול ימי מחלה- מותר או אסור ובאילו תנאים?

  • העובד יכול לעבוד מהבית אם הוא בבידוד ואינו חולה- ההסכמה לעבודה מהבית היא בין העובד למעבידו ומותרת.
  • במצב בו הוסכם בין הצדדים על עבודה מהבית- העובד יקבל שכר מלא ולא דמי מחלה או דמי בידוד ולא ינוכו לו ימי מחלה.
  • אם הדרישה היא סבירה ומדובר בעבודה שניתן לבצעה בתנאי בידוד מהבית אין מניעה חוקית לעשות כן ולעבוד מהבית בימי בידוד.
  • אין עדיין פסיקה או קביעה האם המעביד יכול לחייב עובד לעבודה מהבית בזמן בידוד- מקרים אלו בוודאי יידונו בסוף תקופת הקורונה.