אז מי משלם את ימי הבידוד של הורה שנעדר מהעבודה מחשש שילדו נדבק בקורונה?

לפי הוראות שהותקנו במיוחד לתקופת הקורונה התשובה נחלקת לשתי תקופות:
הראשונה עד ליום 28.10.2020
והשניה 29.10.2020 והלאה
 • ההוראות קובעות כי עובד שהוא הורה אשר נעדר מהעבודה מכיוון שהוא או ילדו נדרשו לשהות בבידוד (מדובר גם במקרים בהם התקבלה הוראת בידוד וגם במקרים שבהם העובד עצמו מדווח על היתכנות להדבקה או מחלה) – היעדרות כזו עד ליום 28.10.2020  תחשב כמי שנעדר מהעבודה עקב מחלה.
 •  עד ליום 28.10.2020, ההוראות קבעו כי עובד שנעדר עקב הנסיבות לעיל נחשב כמי ששוהה בחופשת מחלה והמעביד צריך לשלם לו את דמי המחלה לפי ימי המחלה שהיו צבורים לעובד לזכותו.
 • התשלום שנקבע עבור ימי המחלה בתקופת הבידוד עד ליום 28.10.2020 הוא על-פי חוק דמי מחלה:
  • עבור יום המחלה הראשון לא זכאי העובד לתשלום.
  • עבור יום המחלה השני זכאי העובד ל-50% משכרו.
  • עבור יום המחלה השלישי זכאי העובד ל-50% משכרו.
  • החל מהיום הרביעי זכאי העובד לתשלום בגובה שכר מלא.
 • אם קיים נוהג במקום העבודה או הסכם קיבוצי לפיו גם יום המחלה הראשון משולם לעובדים- הרי שיש להחיל את הנוהג הזה גם במקרה הנוכחי.
 • חשוב להדגיש- מי שאין לו ימי מחלה צבורים לא יקבל תשלום.
 • ההוראות החדשות שחלות החל מיום 29.10.2020 קובעות הסדר אחר שנקבע בפסיקת בית המשפט העליון, בבג"צ 2070/20

 • לפי ההוראות החדשות, עובד אשר לא הגיע לעבודה עקב בידוד בגין חשש להידבקות בנגיף ה"קורונה" או בשל חובת בידוד שחלה על אחד מילדיו , זכאי לתשלום דמי בידוד מהמעסיק (ולא דמי מחלה).

 • ההסדר קובע כי המעסיק ינכה את ימי ההיעדרות ששולמו עבורם דמי בידוד ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד וזאת עד לניכוי של מקסימום 4 ימי מחלה.

ואם אני עובד עצמאי בחשבונית האם מגיעים לי ימי בידוד או תשלום דמי מחלה בבידוד?

לצערנו לא, החוק לא טיפל בפיצוי של עצמאים על ימי בידוד,
ונכון להיום 18.2.2021 עובדים עצמאים אינם מקבלים פיצוי על הפסדי ההכנסה שנגרמים להם בשל הצורך לשהות בבידוד.

בשורה התחתונה- אם הבידוד נכפה עליכם לאחר 29.10.2020 דעו כי אתם זכאים לתשלום דמי בידוד- גם אם יש לכם או אין לכם ימי מחלה צבורים, המעביד יכול מקסימום לנכות 4 ימי מחלה מימי המחלה הצבורים שעומדים לרשותכם, ואת כל שאר הימים הוא חייב לשלם כימי בידוד.

 • האם מותר למעסיק שלי לדרוש שאגיע לעבודה למרות שאני בבידוד? ההוראות קבעו כי אסור למעסיק לדרוש מהעובד להגיע לעבודה כאשר הוא נמצא בבידוד ואסור לו לאפשר לעובד להיכנס למקום העבודה, אפילו אם העובדרוצה להגיע.
 • האם מותר לפטר עובד שנמצא בבידוד ? ההוראות קבעו כי אסור למעסיק לפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב הצורך להימצא בבידוד
 • עבודה מהבית במהלך תקופת הבידוד במקום ניצול ימי מחלה- מותר או אסור ובאילו תנאים?

  • העובד יכול לעבוד מהבית אם הוא בבידוד ואינו חולה- ההסכמה לעבודה מהבית היא בין העובד למעבידו ומותרת.
  • במצב בו הוסכם בין הצדדים על עבודה מהבית- העובד יקבל שכר מלא ולא דמי מחלה או דמי בידוד ולא ינוכו לו ימי מחלה.
  • אם הדרישה היא סבירה ומדובר בעבודה שניתן לבצעה בתנאי בידוד מהבית אין מניעה חוקית לעשות כן ולעבוד מהבית בימי בידוד.
  • אין עדיין פסיקה או קביעה האם המעביד יכול לחייב עובד לעבודה מהבית בזמן בידוד- מקרים אלו בוודאי יידונו בסוף תקופת הקורונה.