חוק עבודת נשים קובע בסעיף 7(ג)(1) כי תקופת שמירת הריון לא תפגע בזכויות העובדת שתלויות בותק.

 • וותק וזכויות בתקופה זו:

  1. אי אפשר לפטר אותך במהלך שמירת הריון ללא היתר לפיטוריים ממשרד הרווחה.
  2. תקופה זו נחשבת בוותק שלך לתשלום פיצויי פיטורים ביום בו תסיימי לעבוד
  3. פרק הזמן בו תשהי בשמירת הריון נכלל בוותק שלך לחישוב דמי הודעה מוקדמת
  4. תקופת שמירת ההריון נחשבת בוותק שלך לצרכי תשלום דמי הבראה

 

מצב של "שמירת הריון" נועד להגן על מצבך בהריון מפני סכנה או כאבים.

עם קבלת המלצה רפואית עלייך לפנות למעסיק ולביטוח לאומי.

 

את בשמירת הריון?

את מקבלת גמלת שמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי ולא מהמעסיק

התנאים לקבלת גמלת שמירת הריון הם:

 1. תושבות בישראל
 2. המשך עבודה מסכן את האשה או העובר
 3. תקופת אכשרה- תשלומי דמי ביטוח לאומי ל- 6 מתוך 14 החודשים האחרונים

 קרנות הפנסיה במהלך תקופת שמירת הריון – מידע חשוב!

אם עבדת 6 חודשים לפחות והמעביד הפריש עבורך כספים לקרנות עלייך להתנהל באופן הבא במהלך שמירת ההריון : עלייך להעביר כל חודש למעביד את חלק העובד לפנסיה ולקרן השתלמות (אם יש לה כזו), בנסיבות אלו המעביד מחויב להמשיך ולהעביר את חלק המעביד יחד עם החלק שלך אל הקופות .(זה המקום לציין כי היות ואת בשמירת הריון אינך מקבלת שכר הרי שהמעביד לא יכול להפחית משכרך את חלק העובד לקופות ולכן יש צורך שתעבירי לו תשלומים אלו- בכדי לשמור על רצף הזכויות בקרן הפנסיה שלך).

יש לך שאלה נוספת? צריכה עזרה משפטית? פני אלינו!