המעביד נפטר? העסק נסגר?

ומה לגבי הזכויות שלך?

סוגיות אלו עולות חדשות לבקרים בבתי הדין לעבודה ברחבי הארץ, שכן בימינו אנו מצויים במצב בו לרבים מהקשישים המוגבלים ישנם מטפלים העובדים בבתיהם וסועדים אותם עד ליום מותם…

הצאצאים נשארים לאחר פטירת ההורה עם עובד שסיים את עבודתו עקב פטירת המעביד ולא יודעים אילו זכויות בעצם הם חייבים לשלם לעובד/ת. חוק פיצויי פיטורים התשכ"ג מסדיר את זכותו של כל עובד לתשלום פיצויי פיטורים במקרה של מות המעביד, התשלום יבוצע על ידי היורשים או מעזבון המנוח/ה.

עולה השאלה מה לגבי תמורת הודעה מוקדמת?

מחד טוענים רבים כי הודעה מוקדמת נועדה ליתן לעובד המפוטר תקופת זמן לחפש עבודה חדשה, אולם בית הדין הארצי לעבודה קבע בהלכת אלנה זכריה, בע"ע 1267/04 אלנה זכריה נ' עזבון המנוחה ליזה קימלמן ויטי שוורץ, כי גם עובד אשר אינו זקוק לתקופת ההודעה המוקדמת על מנת לחפש עבודה אחרת כי אם "לארגן את חייו" עם פטירת מעבידו, זכאי לתשלום תמורת הודעה מוקדמת.

שופטי ההרכב הוסיפו כי ההודעה המוקדמת תכליתה אינה רק מתן אפשרות לעובד לחפש עבודה אחרת כי אם היא נועדה לתת לעובד זמן התארגנות, במיוחד כאשר מדובר בעובד זר שעליו למצוא עבודה חלופית או אישור לעבודה חלופית בסיעוד או להתארגן לעזיבת הארץ.

שימו לב! מעסיקים עובד זר?
יכול שבית הדין יקבע כי העובד/ת זכאי/ת לשכר גבוה יותר מזה ששולם בפועל , וייתכן כי תשלומים אלו יושתו גם על פיצויי הפיטורים שעל היורשים לשלם לעובד/ת הזר/ה.