פוטרת בעל פה – זכאי לפיצויי פיטורים או לא? פיטרו אותך מהעבודה, ולא קיבלת מכתב פיטורים?

פיטורים בעל פה – מותר או אסור?

פיטורים הם מעשה שעל פי הגדרת הפסיקה צריך להיעשות ביוזמה אקטיבית של המעביד. במעשה זה, מסיים המעביד את קשרי העבודה, את יחסי עובד – מעביד בינו לבין העובד, תוך שהוא מחויב לעמוד בכללי החוק והפסיקה הנוגעים למהלך זה.

איך מפטרים?

דרך המלך – בכתב, למרות זאת הפסיקה נתנה תוקף לפיטורים בעל פה או בהתנהגות.

מהם פיטורים בהתנהגות:

מעביד שהפסיק לשבץ את העובד למשמרות, עובד שמפחיתים את תחומי אחריותו, מסירים ממנו תפקידים ועוד…

כדאי לזכור!

פיטורים ב "עידנא דרתיחא", כלומר בזמן כעס או מריבה אינם תקפים והמעביד יכול לחזור בו מהודעה כזו תוך כשבוע! למרות האמור הפסיקה קבעה כי אמירה בשעת כעס אשר המעביד אינו חזר בו מאמירה זו, כלומר פיטורים בשעת כעס שלא בוטלו, תקפים!

בע"ב 2226/02 אבוטבול נ' אוטוויק מרכזי בע"מ נפסק כי אמירה של מעביד לעובדת: "את יכולה לקחת את הרגליים שלך וללכת, אנחנו נסתדר בלעדייך" נחשבת להודעת פיטורים המזכה את העובדת בפיצויי פיטורים.

בית הדין קבע כי גם אם לכאורה דברי המעביד נאמרו בשעת כעס, בחינת מכלול הנסיבות מובילה למסקנה כי התובעת פוטרה באמירה מפורשת, אלא אם חזר בו המעביד מהודעה זו בתוך זמן קצר.

מפוטר בעל פה – מהן זכויותיך?

פיטורים בעל פה נקדים ונאמר, הינם פיטורים לכל עניין ודבר והמעביד מחויב לשמור על כל זכויות העובד.

  • הזכות לשימוע – לפני כל פיטורין יש לבצע לך בתור עובד שימוע פיטורין, מעסיקך צריך להעלות בפניך את הטענות שיש לו נגדך, ולתת לך בתור עובד שעומד בפני פיטורים את ההזדמנות לענות נגד האשמות או תלונות שהפנו נגדך ולתת לך אפשרות להסביר את העמדה שלך.
  • הזכות למתן הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות או תשלום חלף הודעה מוקדמת – לפי חוק פיצויי פיטורים לפי סעיף 2 לחוק הודעה מוקדמת: בתור עובד חשוב שתקבל הודעה מוקדמת לפיטורים וחשוב שההודעה תינתן בכתב.
שים לב – תקופת ההודעה המוקדמת שונה מעובד לעובד, האם אתה עובד שעתי? יומי או חודשי, תוכל לקרוא על תקופת ההודעה המוקדמת המגיעה לך כאן.

בנוסף, עובד שפוטר אחרי 11 או 10 חודשים יש לו זכות לפיצויים כי זה סמוך לתקופת ה 12 חודש – העובד זכאי לפיצויים.

פיטורים בע"פ?

כעובד אתה זכאי שמעבידך יערוך לך שימוע וגם חובה עליו לתת לך הודעה מוקדמת!

פוטרת בעל פה? האם אתה זכאי למכתב פיטורים?

עובדים המפוטרים בעל פה בדרך כלל מוצאים את עצמם במצב בו אינם מקבלים מכתב פיטורים כדין, ההשלכה היא – לא יוכלו לתבוע דמי אבטלה עם פיטוריהם!

מצב בו פוטרת בע"פ ובהמשך לא קיבלת שום מכתב או הודאה על הפיטורים הוא מצב בעייתי, מכיוון שבמצב כזה אם יגיע התיק לטיפול בבית הדין לעבודה, המעביד יוכל לטעון כי אתה התפטרת – ויהיה קושי להוכיח מיהו הצד שעשה את אקט סיום היחסים – האם אתה התפטרת או המעביד פיטר אותך…

זו הבעיה בהודעה בעל פה – ניתן להתכחש אליה!

ההיבט הראייתי בפיטורים בעל פה הוא בעייתי – אם לא הקלטת את השיחה הרי שיהיה קושי בהצגת ראיות התומכות בכך שפוטרת!

עובד – בכל מקרה של פיטורים, עליך לעמוד על קבלת מכתב הפיטורים הרשמי בכתב, זאת בכדי למנוע פגיעה בזכויותיך!

אז מה עושים?

ההמלצה שלנו – במידה ופוטרת בע"פ אנו מציעים לך להמשיך ולהגיע לעבודה ולהתעלם מהודעת הפיטורים בעל פה עד לקבלתה בכתב, או לכל הפחות עד שתוכל להקליט שיחת פיטורים אמיתית ותהיה בידיך הוכחה לעניין פיטוריך!