כל עובד באשר הוא זכאי לזקוף עד 7 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה שלו עקב הריון או לידה של בת זוגו
מתי תוכל להודיע למעביד שלך שאתה בימי מחלה בנסיבות אלו?

נסיבות ההיעדרות שלך צריכות להיות קשורות להריון או ללידה לפי התנאים המפורטים להלן:

 1. כשאתה מלווה את בת הזוג לבדיקות או טיפולים הקשורים להריון (לא בדיקה שגרתית כמו בדיקת דם אלא בדיקה הדורשת ליווי או שכרוכה בה סכנה לדוגמת בדיקת מי שפיר)
 2. כשאתה מלווה את בת הזוג שלך לבדיקות או טיפולים הקשורים להריון, גם אם לא כרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר (במקרים בהם בת הזוג תלויה בעזרת הזולת בביצוע הבדיקה ואינה עצמאית- לדוגמה אינה יכולה לנהוג, או בעלת נכות כלשהיא)
 3. במקרים של הפלת העובד- אתה יכול לצאת לימי מחלה בתשלום לצורך ליווי בת הזוג למשך עד 24 שעות מתום ביצוע ההפלה.
 4. אתה יכול לצאת לימי מחלה בתשלום במהלך ליווי ללידה ועד 24 שעות לאחר הלידה
 5. אתה יכול להיעדר בימים הרביעי והחמישי לאחר הלידה באופן מתמשך אם שהית בחופשה 3 ימים לאחר הלידה, הימים הרביעי והחמישי יהיו על חשבון ימי מחלה, שכן אתה זכאילהיעדר מעבודה עד 3 ימים לכל היותר לאחר הלידה על חשבון חופשה שנתית או כחופשה ללא תשלום
המעביד לא מאפשר זאת?
עליך לדעת- שאסור לפטר עובד שנעדר עקב הריון או לידה של בת זוגו במהלך התקופות המפורטות לעיל בחוק.
מה הזכאות המקסימלית?
אתה זכאי לזקוף עד 7 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלך עקב הריון או לידה של בת זוגך.

תהליך מימוש הזכות

 • עובד המבקש לזקוף את ימי היעדרותו על חשבון ימי המחלה, ימסור הודעה למעסיקו בהצהרה חתומה על-ידו
 • להודעה יש לצרף אישור מהרופא המטפל בבת הזוג (או רופא המחליף אותו) לגבי הטיפולים או הבדיקות של בת הזוג הקשורים להריון ומועדיהם, או לגבי מועד הלידה.
 • אם ניצלת ימי המחלה לצורך היעדרות ביום הלידה והיעדרות ביום הרביעי והחמישי לאחר הלידה, לא תהיה זכאי לתשלום דמי מחלה עבור ההיעדרות ביום הלידה (אך יפחיתו לך יום מחלה מימי המחלה הצבורים שלך)
 • עבור ההיעדרות בימים הרביעי והחמישי תקבל דמי מחלה בשיעור 50% מהשכר.  (בהתאם להוראות חוק דמי מחלה היום הראשון ללא תשלום הימים השני והשלישי בתשלום 50%).
 • חריג- אם במקום העבודה נהוג לשלם דמי מחלה כבר מיום ההיעדרות הראשון תקבל לפי אותו נוהג העובד דמי מחלה מלאים בכל אחד מימי ההיעדרות הנ"ל.

חשוב לדעת

 • היעדרות מהעבודה ביום הלידה ובימים שלאחריה הרביעי והחמישי נספרים כימי מחלה ברצף (ימים שני ושלישי אחרי הלידה הם ימי חופשה שנתית בתשלום אם יש לך ימי חופשה צבורים או חופשה ללא תשלום במידה ולא עומדים לרשותך ימי חופשה לניצול)
 • היעדרות זו אינה נחשבת לחופשת לידה, ואינה באה במקום זכותו של העובד לחלוק עם בת זוגו את חופשת הלידה.