אם נעדעובד זכאי לזקוף עד 7 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה שלו עקב הריון או לידה
מתי תוכל להודיע למעביד שלך שאתה בימי מחלה בנסיבות אלו?

נסיבות ההיעדרות שלך צריכות להיות קשורות להריון או ללידה לפי התנאים המפורטים להלן:

 1. בליווי הזוג לבדיקות או טיפולים הקשורים להריון (בדיקה שכרוכה בה סכנה לדוגמת בדיקת מי שפיר)
 2. ליווי לטיפולים הקשורים להריון, גם אם לא כרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר
 3. בהפלה- אתה יכול לצאת לימי מחלה לצורך ליווי בת הזוג למשך עד 24 שעות מתום ביצוע ההפלה.
 4. אתה יכול לצאת לימי מחלה בתשלום במהלך ליווי ללידה ועד 24 שעות לאחר הלידה
 5. אפשר להיעדר מעבודה עד שלושה ימים  אחרי הלידה כחופשה שנתית או כחל"ת
 6. ניתן להיעדר בימים הרביעי והחמישי לאחר הלידה באופן מתמשך אם שהית בחופשה 3 ימים לאחר הלידה.
המעביד לא מאפשר זאת?
עליך לדעת- שאסור לפטר עובד שנעדר עקב הריון או לידה של בת זוגו במהלך התקופות המפורטות לעיל בחוק.
מה הזכאות המקסימלית?
ניתן לזקוף עד 7 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה עקב הריון או לידה של בת זוגך.

תהליך מימוש הזכות

 • עובד המבקש שרוצה להיעדר על חשבון ימי המחלה, ימסור הודעה בכתב למעסיקו
 • להודעה יש לצרף אישור מהרופא המטפל בבת הזוג
 • ההודעה תכלול מידע לגבי הטיפוליםהקשורים להריון ומועדיהם, או לגבי מועד הלידה.
 • אם ניצלת ימי מחלה ביום 4-5 לאחר הלידה, לא תהיה זכאי לתשלוםביום הלידה
 • עבור ההיעדרות בימים הרביעי והחמישי תקבל דמי מחלה בשיעור 50% מהשכר.
 • אם במקום העבודה משלמים כבר מיום ההיעדרות הראשון תקבל דמי מחלה מלאים.

חשוב לדעת

 • היעדרות מהעבודה ביום הלידה ובימים שלאחריה הדבר תיחשב כימי מחלה ברצף .
 • ימים שני ושלישי אחרי הלידה נחשבים כימי חופשה שנתית בתשלום
 • היעדרות זו אינה באה במקום זכאותך לחלוק את חופשת הלידה.