עובד במקום עבודה שאינו מקפיד על תשלומי הזכויות הסוציאליות הקבועות בחוק? לא מועברים הסכומים הנדרשים לקרן הפנסיה? לא משולמים דמי הבראה? מה אתה יכול לעשות על מנת לקבל את הזכויות המגיעות לך?

נפתח ונאמר כי לעמדתנו, כל מעביד אשר אינו משלם לעובדיו את הזכויות הקבועות בחוק באופן סיסטמטי ואינו מוכן לעמוד בהוראות החוק – הינו ככל הנראה מעסיק שלא כדאי לעבוד אצלו! עובדים רבים מוצאים את עצמם במצב בו הם פונים למעביד פעם אחר פעם בבקשה לקבל את תשלומי הזכויות המגיעים להם – דמי הבראה, ימי חופשה, דמי מחלה, פנסיה ועוד…

מה ניתן לעשות כאשר המעביד מתכחש לתשלומים אלו ואינו מוכן לבצע אותם?

ככלל, אין דרך להכריח מעביד לשלם את זכויות העובד אלא בהגשת תביעה משפטית בבית הדין לעבודה. עובדים רבים אינם עוזבים מפני שהם חוששים להפסיד את מקום העבודה, האם ניתן לפטר עקב הגשת תביעה לתשלום זכויות סוציאליות?

החוק והפסיקה קבעו כי העובד יכול לתבוע את זכויותיו במהלך היותו עובד, אולם כמובן שהמציאות היא שעובד כזה בדרך כלל אינו ממשיך לעבוד. אם יוכיח העובד כי פיטוריו נעשו עקב העובדה כי הגיש תביעה למיצוי זכויותיו – יוטל על המעביד עונש כפסי בגין פיטורים שלא כדין, שכן זוהי עילה לא חוקית לפיטורים!

ואם אתה פשוט לא רוצה להמשיך ולעבוד במקום שלא משלם את זכויותיך מה תעשה?

יש לכתוב למעביד התראה כי עליו לשלם את כל זכויותיך ולנקוב מועד לתשלום. בהתראה יש לציין כי אילו לא ישולמו התשלומים הקבועים בחוק – אתה תתפטר בדין מפוטר, עקב אי תשלום זכויות סוציאליות. אם המועד עבר (30 יום זהו מועד מקובל) והמעביד לא תיקן את המתבקש – תוכל להגיש הודעת התפטרות ולקבל פיצויי פיטורים.

ומה קורה אם המעביד לא מוכן לשלם לי פיצויים?

בכל מקרה תצטרך להגיש תביעה כנגד המעביד על התשלומים שלא ביצע בעבורך בגין זכויות סוציאליות, אם לא שולמו הפיצויים הם יכללו בתביעה זו!

חשוב מאד! ללא מתן התראה למעביד והזדמנות לתקן את התשלומים לא תוכל לקבל פיצויי פיטורים, והדברים חייבים להיות מתועדים בכתב לפני הודעת ההתפטרות.