לפי הוראות החוק- ערעורים על החלטות המוסד לביטוח לאומי ידונו בבית הדין לעבודה.

אם קיבלת החלטה מהביטוח הלאומי ואתה מעוניין לערער עליה יש מיד עם קבלת ההחלטה לפנות לעוה"ד על מנת לוודא שלא יחלוף הזמן להגשת הערעור.

החלטות שניתן לערער עליהן לדוגמה:

דחייה של תביעה דמי לידה

דחייה של תביעה לדמי אבטלה

דחייה של קבלת קצבה מסוימת

מעוניין לערער על החלטה של המוסד לביטוח לאומי? פנה אלינו לקבלת הצעת מחיר להגשת הערעור

  • מה קורה כאשר אתם אינכם מסכימים עם קביעת המוסד לביטוח לאומי בנושא הזכאות או אי הזכאות לגמלה?
    החוק קובע כי אדם שקביעת המוסד לביטוח לאומי אינה מקובלת עליו רשאי לערער עליה ולגיש את הערעור לבית הדין האזורי לעבודה בתוך שנה מיום קבלת ההחלטה.
    שימו לב- ישנם מקרים המוגדרים בחוק בהם יש להגיש קודם ערר לועדת עררים ורק לאחר הדיון בערר ניתן להגיש ערעור לבית הדין לעבודה.
    אדם שנדחתה התביעה שלו לקבלת קצבה על ידי פקיד תביעות, יכול לפנות אל המוסד לביטוח לאומי ולדרוש בדיקה נוספת של ועדת התביעות- אבל יד להקפיד על לוחות הזמנים שכן המועד להגשת ערעור לבית הדין לעבודה עדיין עומד על שנה מיום קבלת ההחלטה למרות הדיון בועדת התביעות.