שוב החגים בפתח, האווירה החגיגית של חגי ישראל עוטפת את כולנו, ומקומות העבודה יוצאים לחופשה. אבל רגע לפני החופשה- נותנים מתנות לעובדים!

עובדים רבים במשק מקבלים מתנות בראש השנה ובפסח או לפחות באחד משני חגים מרכזיים אלו.

האם חובה על המעביד לתת מתנות לחג?

חוקי העבודה בישראל אינם מחייבים את המעבידים לתת לעובדיהם שי כזה או אחר בחגים.

במקומות עבודה ציבוריים או גדולים במיוחד, בהם חלים הסכמים או הסדרים קיבוציים, יכול שהמעביד יהיה מחויב לתת לעובדים שי לחג במסגרת אותם הסכמים.

ישנם צווי הרחבה בענפים שונים במשק, שמחייבים אף הם כל מעביד שמצוי תחתם לתת שי לעובדיו.

במגזר הפרטי – אין חובה לתת שי לעובדים, אולם מקומות עבודה רבים נוהגים לעשות כן.

לאור הקשיים הכלכליים במשק בשנים האחרונות, מקומות עבודה רבים קיצצו את השי לחג הניתן לעובדים – אולם יש לשים לב כי מעביד שנתן לאורך שנים שי והחליט לקצצו פתאום – ייתכן והעובדים יראו קיצוץ זה כהרעה בתנאי העבודה, על כל המשתמע מכך. (ויהיו זכאים להתפטר ולדרוש תשלום פיצויי פיטורים במצב זה).

הידעת? כל מתנה לחג שערכה מעל 200 שקלים חייבת בתשלום מס הכנסה מצד העובד!

מהי המתנה הכי פופולארית במשק הישראלי?

במשק הישראלי, העובדים הכי אוהבים לקבל תווי קניה, ומסתבר שלפחות בתחום זה המעבידים והעובדים תמימי דעים – שכן מרבית המעבידים מחלקים תווי קניה כשי לחג!

זוהי מתנה קלה להשגה מצד המעסיקים ומאפשרת לעובדים לבחור באיזה רשת ברצונם לממש את המתנה. במגזרים רבים הענקת תווי שי ממש עוזרת לעובדים לעבור את הוצאות החג בשלום!

ישנם מעסיקים שעדיין מחלקים סלסלות שי, יין, פרחים, ספרים או חופשות מרוכזות לעובדים.

חג שמח!