מדיניות הפרטיות של זכותון מפורטת בזאת והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, עם הגלישה באתר הינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות.

מובהר בזאת כי מדיניות הפרטיות מופיעה בעמוד נפרד לשם הנוחות בלבד אך יש לראות בה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר זכותון ובמידע המפורסם בו והכל כלהלן:

 1. אתר זכותון הינו אתר משפטי המכיל מידע לכל זכויות העובדים בישראל המספק שירותי ייעוץ וליווי בתחומי המשפט, הביטוח, הייעוץ הפנסיוני וכיוצ"ב לעובדים. (להלן" זכותון" / "אתר זכותון" – www.workrights.org.il)
 2. זכותון רואה חשיבות עליונה בהגנה על פרטיות המשתמשים באתר ולכן מפורטים בזאת כלל התנאים לשימוש באתר, המידע הנשמר בו והשימוש הנעשה במידע זה במסגרת הגלישה באתר
 3. כל שימוש באתר מכל סוג שהוא מהווה הסכמה לאמור בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטות באתר זכותון.
 4. זכותון אינה מתחייבת לחיסיון מפני גישה או שימוש ללא רשות מצד גורמים שלישיים ושא חשיפתם עלולה לפגוע בפרטיות המשתמשים באתר במישרין או בעקיפין.
 5. זכותון רשאית לעשות שימוש חוקי במידע כללי שנצבר באתר בעקבות הגלישה באתר, ללא פרטים מזהים לרבות מסירת המידע לצדדים שלישיים או למפרסמים – ללא שימוש בפרטים מזהים של הגולשים.
 6. זכותון מתחייבת שלא למסור פרטים מזהים או מידע אישי של משתמשי האתר זכותון לכל צד שלישי אלא במקרים המפרטים בזאת ובחוק:
  • 6.1. במקרים של הפרה או ניסיון הפרה של תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר.
  • 6.2. במקרים של צו משפטי מרשות מוסמכת המחייב גילוי הפרטים.
  • 6.3. במקרים של מחלוקת משפטית בין זכותון לבין כל משתמש המחייב גילוי הפרטים.
  • 6.4. במקרים של מכירת האתר, מיזוג האתר או העברת פעילות האתר לצד ג'.
 7. זכותון וצדדים שלישיים עימם זכותון מקיימת שת"פ או עושה שימוש לצרכי התאמת תכני המודעות והפרסום באתר משתמשים בין היתר בקבצי cookies –עוגיות של גוגל, וכן עושים שימוש ב-PIXEL לצרכי שימוש ב-google ads וב-Adsense כל זאת בכדי לספק שירותי מדידה ופילוח באמצעות שירותי רשתות חברתיות ביניהן פייסבוק ואינסטגרם. קבצי ה-cookies הנוצרים על ידי הדפדפן נשמרים בו ומכילים מידע מגוון אודות השימוש באתר זכותון, משך השימוש וזמן השהייה באתר.
 8. זכותון משתמשת במערכת וורדפרס הכוללת תוספים plugins המאפשרים זיהוי מיקום המשתמש וכתובת IP של המשתמש.
 9. זכותון משתמש במערכת גוגל אדסנס אשר אוספת מידע אודות משתמשי האתר לצורך התאמת התכנים המוצגים בהתאם לצרכי המשתמש והרגלי הגלישה, הסכמה לתנאי הפרטיות ומדיניות זכותון המפורטים בזו מהווה הסכמה ישירה למדיניות הפרטיות של גוגל – בה ניתן לעיין כאן
 10. זכותון משתמשת במערכת גוגל אנליטיקס הכולל פילוח סטטיסטי אודות משתמשים באתר מבלי לחשוף נתונים אישיים כגון העמודים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה המשתמש באתר וכיוצ"ב ללא איסוף נתונים מזהים עוד פרטים אישיים. הסכמה לתנאי הפרטיות ומדיניות זכותון המפורטים בזו מהווה הסכמה ישירה למדיניות הפרטיות של גוגל אנליטיקס – בה ניתן לעיין כאן
 11. זכותון משתמשת בפיקסל פייסבוק אשר אוספת מידע אודות משתמשי האתר, ללא נתונים מזהים או פרטים אישיים לצרכי פרסום תכנים מותאמים ופרסום מפולח באופן מקוון ברשתות החברתיות, הסכמה לתנאי הפרטיות ומדיניות זכותון המפורטים בזו מהווה הסכמה ישירה למדיניות הפרטיות של פייסבוק – בה ניתן לעיין כאן
 12. המשתמש באתר מסכים בזאת עם כניסתו לאתר זכותון כי החובה להתעדכן בשינויים בתנאי המדיניות והפרטיות של גוגל ופייסבוק הינה באחריותו בלבד וההסכמה לעיל גורפת לכל שינוי או התאמה בכללים שפורטו במסגרת פייסבוק וגוגל.
 13. משתמש המבקש לעיון או לתקן מידע שנאסף לגביו או להסיר את עצמו ממאגר זכותון, או שהוא חש שפרטיותו נפגעה כתוצאה מהשימוש באתר או באמור בו מתבקש לשלוח פניה מפורטת למייל זכותון בצירוף הפרטים הנדרשים לתיקון או הסרה למייל info@workrights.org.il

האמור לעיל מתייחס לנשים וגברים כאחד ומנוסח מטעמי נוחות בלבד בלשון זכר