• מטרת החוק :

   לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים.

הטרדה מינית בעבודה מהי?

כדאי שתדעו מהי הטרדה מינית בעבודה ומתי כדאי וראוי עבורכם להגיש תביעה על הטרדה כזו?

במאמר נדגיש את היבטי החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה.

מקרים אלו יכולים לזכות אתכם בפיצוי כספי מידי המעסיק.

חשוב לזכור שלא כל הטרדה בעבודה עולה לכדי הטרדה מינית בעבודה וייתכן ומדובר בסיטואציה אחרת.

הטרדה מינית מהי? המעשים שנקבעו במסגרת החוק המהווים "הטרדה מינית" הם:

 1. סחיטה באיומים – כאשר מדובר בסחיטה בעלת אופי או איום מיני
 2. מעשים מגונים – מדובר בעבירה פילילת מוגדרת בחוק הפלילי.
 3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני – כאשר המוטרד אמר מפורשות כי אינו מעוניין בהתנהלות זו והמטריד ממשיך באמירות ובהתייחסויות.
 4. אמירות המתמקדות במיניות האדם – כאשר המוטרד אמר כי אינו מעוניין באמירות אלו.
 5. אמירה או התייחסות מבזה או משפילה הקשורה למיניות האדם, מינו של האדם או נטייה מינית.
 6. סרט, צילום הקלטה או פרסום של אדם המתמקדים במיניותו ואשר פורסמו ללא הסכמתו בנסיבות מבזות או משפיל.

כל אמירה או התנהגות כזו בין מטופל למטפל, בוס ועובדת או במסגרת מרות של מוסדות חינוך- מהוות הטרדה גם כאשר המוטרד אינו אומר דבר.

 • הידעת?

  במסגרת החוק למניעת הטרדה מינית חלק חובה מיוחדת על המדינה, כלומר על כל מוסדות המדינה בפועל לדוגמה- אוניברסיטאות, שירות בתי הסוהר, משטרה, צבא וכיוצ"ב- למנוע הטרדה מינית במסגרתם.

אם נתקלתם בעבירה של הטרדה מינית במסגרת העבודה כדאי לפנות מיידית לייעוץ של עו"ד מומחה בתחום דיני העבודה.

עו"ד דיני עבודה יסייע לכם בהגשת התלונה ובתהליך הבירור של התלונה מול הממונה על הטרדות מיניות בעבודה.

עוה"ד וילווה אתכם בהליכים משפטיים בבית הדין לעבודה או בהליכים אזרחיים אחרים מול המטריד.

המעביד אחראי לפי הוראות החוק לבירור כל תלונה של הטרדה מינית שהוגשה אליו במסגרת העבודה.

מעסיק חייב למלא את כל התנאים  כמפורט בחוק אחרת הוא חשוף לתשלום פיצוי כספי למוטרד.

הוטרדתם מינית בעבודה? פנו אלינו ונסייע לכם במקצועיות ובדיסקרטיות.

 • הטרדה מינית בעבודה?

  החוק קובע כללים נוקשים והוראות שהמעסיק צריך לבצע בכדי למנוע הטרדה מינית במסגרת העבודה.

  בנוסף בחוק נקבעו פעולות לביצוע על ידי המעסיק במקרה של תלונה על הטרדה מינית.