התקשרו לייעוץ ראשוני 03-6399334

מהי הטרדה מינית ?

הטרדה מינית היא מעשה של פגיעה בכבוד האדם, בחירותו בפרטיותו ובזכותו על גופו.

הטרדה מינית במסגרת העבודה נתפסת כמעשה חמור ביותר, שכן רובנו מבלים שעות ארוכות במקום העבודה והוא מהווה מקור פרסנתנו ועל כן הטרדה מינית שכזו עשויה לגרור אובדן או פגיעה בפרנסה.

הטרדה מינית בעבודה היא עבירה פלילית וכמובן מהווה עילה לתביעה נזיקית.

החשוד/ה בביצוע מעשה של הטרדה מינית זקוקים לייעוץ וליווי בניהול המקרה – החל מהגשת התלונה ודרך אופן הטיפול הראוי והנכון בה על פי הוראות החוק וברגישות הנדרשת כלפי העובדים והצדדים לבירור.

אם הוטרדת מינית על ידי עמית לעבודה או על ידי הבוס שלך או המעסיק? אם נקראת לבירור אצל הממונה על הטרדות מיניות בעבודה? חשוב וכדאי להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום טרם הבירור או לפני הגשת התלונה.

עו"ד בעל ניסיון בטיפול בתיקי הטרדה מינית בעבודה יאפשר לפעול בבטחון במסגרת הוראות החוק ולמצות את הזכויות שלכם בין אם את הצד המתלונן או הצד של החברה שעליו לטפל בתלונה.

הטרדה מינית יכולה לבוא לידי ביטוי במגוון דרכים  – הכוללות ביצוע מעשים החל ממעשים מגונים ועד ביזוי והשפלה על רקע מיני או התנכלות ועד כדי אונס ומעשה סדום.

חשוב לזכור- הטרדה מינית בעבודה יכולה להיות גם משלוח מסרונים פוגעניים המתייחסים למיניותו של העובד, לגופו או לנטיותיו, אמירות והצגת תמונות או סרטונים- ואינה חייבת לכלול מגע פיסי כלל!

הפסיקה מנסה לקבוע עקרונות העוזרים להבחין בין הטרדה מינית לבין חיזור לגיטימי- שכן אין כוונה להפוך חיזורים לגיטימיים ומערכות יחסים ל"הטרדות מיניות" ויש חשיבות להתנהלות חברה בצורה תקינה מבחינת יחסי המינים ללא חשש.

הטרדה מינית היא עבירה פלילית שעונשה מאסר, ובנוסף יכול המוטרד להגיש תביעת פיצויים כנגד המטריד.

עו"ד דיני עבודה שרון טייץ

עו"ד דיני עבודה שרון טייץ

מהי הטרדה מינית ומהו חיזור ליגטימי בין המינים?

התבלבלתם ? אנחנו כאן לעשות לכם סדר!

הפסיקה מנסה לקבוע עקרונות העוזרים להבחין בין הטרדה מינית לבין חיזור לגיטימי ועל כן נקבעו עקרונות יסוד מנחים במגוון פסקי דין העוסקים באירועי הטרדה מינית בעבודה – חלק מהם מובאים כאן עבורכם:
 • מה ייחשב הטרדה מינית ב"מסגרת העבודה"? – מהי מסגרת עבודה?

  • מקום העבודה עצמו.
  • מקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעסיק תוך כדי העבודה או תוך ניצול יחסי מרות לדוגמה השתלמויות מקצועיות או נסיעת עסקים.
  • מקומות בהם עובדי החברה או הארגון מבלים יחב בקונטקסט חברה- לדוגמה בנופש, במסיבה מטעם מקום העבודה.

   

 • מתי החיזור הופך להטרדה? כאשר מדובר בחיזור בין ממונה לעובד/ת זוטר או כאשר יש הבעת חוסר רצון וחוסר שיתוף פעולה של הצד המוטרד שאומר- לא!
 • חיזור הופך להטרדה אסורה בנסיבות בהן הוא נעשה תוך כדי ניצול מרותו של המחזר, ניצול יחסי תלות, חינוך או טיפול- ונוכח פסיקות אחרונות של בית הדין הארצי גם במצב בו מדובר בעובד בכיר יותר ובעל השפעה במקום העבודה שאינו הממונה הישיר.
 • אם מדובר בין שני עובדים שאין ביניהם כל הבדלי מעמד או כוח בעבודה? אז החיזור הופך להטרדה מינית אם אחד הצדדים הביע באופן ברור את אי רצונו בקיום הקשר והנגדותו לחיזוריו של המטריד
 • חשוב מאד לציין – המוטרד/ת אינם יכולים לטעון כי "חשו" לא נוח, יש צורך באמירה ברורה וביטוי חיצוני ברור שמסמל למטרדי כי אין רצון בחיזוריו.
 • אתה מטרידן סדרתי? ראה הוזהרת עמדה של "חיזור לגיטימי" כלפי מספר נשים ככל הנראה תידחה בבית הדין שקבע כי "…להבדיל מהטרדה מינית של אישה אחת, שיכולה אולי להיות מתורצת במשיכה מיוחדת לאותה אישה, אולי אפילו כניסיון (אמנם בלתי-ראוי) לחיזור, הטרדה מינית של 4 נשים, בזו אחר זו, ואולי אפילו זו וזו בו-זמנית, היא כבר שיטה של הטרדה מינית".
 • אבל אשה אחת יכולה להיעלב מאמירה שאחרת לא תיעלב אז איך נדע אם זו הטרדה? הפסיקה קבעה כי אמירות אלו או מעשים אלו ייבחנו בעיניו של "האדם הסביר" , ובהמשך נקבע כי "…העובדה שהמטריד לא התכוון להטריד, שהוא סבר כי אין בהתנהגותו משום הטרדה, ואפילו שהאמין כי התנהגותו מתקבלת בהסכמה על-ידי הצד השני, אין בה כדי להכריע. גם העובדה שהצד השני ראה עצמו מוטרד, אין בה כדי להכריע. המבחן המכריע הוא המבחן האובייקטיבי. המבחן האובייקטיבי מתבסס, כרגיל, על האדם הסביר"
 • ובכל זאת כדי לשמור על יחסים נורמלים בין המינים יש גם קביעות של בית הדין לעבודה כי לא כל אמירה הנוגעת לאדם או לגופו תהווה הטרדה מינית וכך נקבע בבחינת אמירות כגון : "איזה עיניים יפות", "את צריכה דיאטה? למה את חושבת שאת צריכה דיאטה. את לא צריכה דיאטה, את בשקט יכולה להיות דוגמנית", אלו לא הוכרו על-ידי בית המשפט כהטרדה מינית.

על-פי סעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית, הטרדה מינית היא כל אחד מהמעשים הבאים:

  • סחיטה באיומים בעלת אופי מיני
  • מעשים מגונים
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני
  • התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני
  • אמירות מבזות ומשפילות בעלות אופי מיני
  • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, תוך התמקדות במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום
  • ניצול יחסי מרות בהטרדה מינית
  • התנכלות

הטרדה מינית במסגרת העבודה – דרכי התמודדות וטיפול בתלונות

רובנו מבלים שעות רבות במקום העבודה ואף רוכשים חברים ויוצרים קשרים חבריים במקומות עבודתנו.

ומה קורה אם יום אחד הגעת לעבודה ואחד העובדים אמר לך שיש לך רגליים ממש יפות? או שנכנסת למטבח וראית כמה עובדים מראים זה לזה סרטוני פורנו גסים?

עשית קפה ובדיוק כמה עובדים התלוצצו על הרגליהם המיניים ואת הרגשת לא בנוח?

אחד העובדים הראה לך את הפירסינג שיש לו במקום אינטימי ושאל אם יש לך גם?

בקבוצת הוואטסאפ של הצוות שלך שלחו סרטון גס?

אין ספק – היום כולם יודעים, הטרדה מינית אינה חייבת לכלול מגע והיא יכולה לבוא לידי ביטוי באמירות פוגעניות ומשפילות ובהתייחסות למיניות האדם או הרגליו המיניים – וזה אסור !

מחקרים רבים מוכיחים כי במקומות עבודה בהם מתרחשות הטרדות מיניות גוברים הסיכויים לאפליה בעבודה או להתנכלות לעובדים שיעזו חלילה להתלונן – ומכאן שהחוק אוסר גם התנכלות לעובד לאחר שהגיש תלונה בעניין הטרדה מינית.

מטרת החוק והפסיקה – להגיע למצב בו נוכל לנהל סביבה מוגנת מהטרדות מיניות ולהתמודד עם אירועים של הטרדה מינית בהקשר של מקום העבודה בצורה מיטבית.

הידעת?

החוק עוסק בהטרדות מיניות המבוצעות במקומות שונים ולא רק במקומות העבודה. עם זאת, הוא מחמיר במקרה שההטרדה בוצעה במסגרת העבודה ועל כן מוטלות המגבלות הבאות:

 • החוק מטיל אחריות על המעסיק למנוע הטרדה מינית במסגרת העבודה ולמנוע וסביבת עבודה בה מתקיים שיח של תכנים מיניים- כך נדרש תקנון למניעת הטרדה מינית, המעסיק חייב לערוך בירור בתלונות וחלה עליו חובה לנסות ולמנוע אירועים אלו במסגרתו.
 • החוק דורש מכל מנהל בארגון להימנע באופן מוחלט מהצעות ומהתייחסויות מיניות כלפי העובדים, שמצויים תחתיו באופן ישיר או עקיף בארגון.


מקרי הטרדה מינית לדוגמה – שימו לב!

החוק למניעת הטרדה מינית קובע כי כל אחד מהמקרים המפורטים להלן ייחשב להטרדה מינית:

מהן הצעות בעלות אופי מיני ואיך נדע להבחין בין סוגי הצעות?

האופי המיני של ההצעה נגזר מהמילים הכלולות בה- כמובן שמילים גסות יהווה הצעות בעלות אופי מיני.

האופי המיני נגזר מנסיבות העניין לדוגמה  –  פערי הכוחות, פערי גילים, כמות ההצעות ואפילו אופי השמרנות של המגזר שאליו משתייכים הצדדים.

האופי המיני יוכל גם "להשתמע" בעקיפין, כך גם ביטויים שאינם בעלי אופי מיני מפורש, הנאמרים בצורה "מנומסת" יותר, עשויים להיות בעלי אופן מיני הכל לפי הנסיבות.

1. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני – כאשר המוטרד הראה במעשיו או אמר במילים כי אינו מעוניין בהצעות, באמצעות מילים או בהתנהגות כמו- עזיבת החדר בפתאומיות, הפניית הגב, התחמקות , או כל אמירה המבקשת להפסיק.

מדובר בהצעות ש"חוזרות על עצמן", בסמוך ובמסגרת זמן קצרה.

הצעות שהן "בעלות אופי מיני"- הכל לפי הנסיבות.

 • אם ההצעות החוזרות נעשו במסגרת יחסי בין ממונה לעובד תחתיו, במסגרת יחסי כפיפות, שליטה או הבדלי מעמדות ניכרים בעבודה – הן אסורות!

  למשל, הצעות חוזרות בין בין עובד בכיר לזוטר, בין קבוע לזמני, בין עובד ותיק מאד לעובד חדש, בין המנכ"ל לכל אחד מעובדי החברה..

  ההצעות החוזרות ייחשבו להטרדה מינית, גם אם המוטרד לא אמר ולא הראה שהוא אינו מעוניין, כאשר יש הבדלי מעמד וכפיפות בין הצדדים.

2. התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני – כאשר מופנות התייחסויות לאדם העוסקות במיניותו ומתמקדות בה או במיניות של אדם אחר, והמוטרד הראה או אמר שאינו מעוניין באמירות אלו וביקש להפסיקן.

במסגרת יחסי מרות, כפיפות או פערי כוחות- ללא קשר להסמה או להבעת אי הסכמה מצד המוטרד- אמירות כאלו אסורות ומהוות הטרדה מינית!

דוגמאות להתייחסויות בעלות אופי מיני:

 • קצין משטרה שסיפר בדיחות גסות לבנות שירות
 • מחוות גוף ועוויתות פנים בעלות קונוטציות מיניות מובהקות, כמו ליקוק שפתיים.
 • שיתוף בסיפורים על מעשיים מיניים.
 • גלישה לאתרים פורנוגרפיים בנוכחות עובדות כפופות.
 • סיפורים של ממונה בעבודה על יחסי מין.
 • מפקד שהתקשר לחיילת  שאל אותה האם היא במיטה ומה היא לובשת
 • הצגת תמונות ארוטיות וסרטונים בעלי אופי מיני.

3. אמירות מבזות ומשפילות שהן בעלות קונוטציה מינית ושיש בהן התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו או לנטייתו המינית, זאת גם במקרה בו הביטוי לא היה מכוון באופן ספציפי אל המוטרד/ת.

 • דוגמאות לאמירות מבזות ומשפילות בעלות אופי מיני:

  • "כל הנשים זונות", גם כשהאמירה לא מופנית כלפי אישה ספציפית.
  • "כל הגברים סוטים"
  • "הדבקת" אמירות בעלות אופי מיני בהקשר לא מיני – לדוגמה "אל תאנוס את התוכנה לעשות משהו שהיא לא יכולה, כשאני אונס אני לפחות נהנה"
  • אמירה מבזה ומשפילה על רקע נטייה מינית "הגייז האלה לא נורמלים"

4.הפצת תמונות, הקלטות או סרטונים בעלי אופי מיני  גם אם לא צולמו על ידו אלא על ידי אחרים, וגם אם הוא רק  הפיץ או העביר אותם לאחרים.
שימו לב- חל איסור מוחלט להפיץ תמונות סרטונים או הקלטות בעלי אופי מיני של אדם אחר ללא הסכמתו המפורשות.

מהם מעשים מגונים ומה ההבדל בינם לבין הטרדה מינית?

הגדרתו של מעשה מגונה היא – מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים.

כל אחד מאלו יכוללהישחב מעשה מגונה – מגע בחזה, ליטוף הישבן, נשיקה צרפתית, חיבוק תוך הצמדת אברים אינטימיים וכיוצ"ב.

שימו לב- בנסיבות מסוימות העונש על מעשה מגונה יכול להגיע ל 10 שנות מאסר!

סחיטה באיומים והקשר להטרדה מינית?

סחיטה באיומים כאשר היא בעלת אופי מיני, כלומר כשבמסגרתה המעשה שנדרשים לעשותו הוא מעשה בעל אופי מיני, מהווה הטרדה מינית.

לדוגמה מורה שאומר לתלמיד שהוא לא יספר להוריו על הציון הנמוך בבחינה אם התלמיד יחשוף בפניו את איבר המין שלו.

מנהל שאומר לעובדת שאם תקיים עמו יחסי מין היא תינצל מפיטורים.

שימו לב- בנסיבות מסוימות העונש על סחיטה באיומים יכול להגיע ל 7 שנות מאסר!

מה ניתן לעשות עם הטרידו אותכן מינית בעבודה?

מה ניתן לעשות עם הטרידו אותכן מינית בעבודה?

מה ניתן לעשות אם חווית הטרדה מינית בעבודה, סחיטה באיומים או מעשים מגונים?

 • הגשת תלונה לאחראי על מניעת הטרדה מינית במקום העבודה- אל הממונה למניעת הטרדה מינית במקום העבודה אשר תפקידו לברר תלונות כגון אלו, ולנהל הליך בירור בתלונת הטרדה מינית .
 • הגשת תלונה במשטרה – הטרדה מינית היא עבירה פלילית, וגם התנכלות לעובד או לאדם אחר על רקע הטרדה מינית או על רקע תלונה או תביעה – והעונש עליהן הוא מאסר
 • הגשת תביעת פיצויים לבית הדין לעבודה
 • התפטרות וקבלת פיצויי פיטורים
 • הגשת תביעה לדמי פגיעה או קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי

תלונה ובירור במקום העבודה – דגשים ועקרונות למניעת הטרדה מינית בעבודה, חובות המעסיק ובירורי הטרדה מינית בעבודה:

 • מעסיק נדרש להביא לידיעת כל העובדים במקום העבודה את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות לפי החוק, ואת התקנון שחל במקום העבודה בעניין זה.
 • מי שמעסיק עד 25 עובדים שאי למסור לעובדיו עותק מהתקנון, ומי שמעסיק מעל 25 עובדים חייב לתלות עותק של התקנון במקום בולט לעין במקום העבודה.
 • אי פרסום התקנון מהווה עבירה בגינה ניתן להגיש כנגד החברה תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 • מעסיק שקיים אצלו תקנון משמעת מחויב לקבוע כי הטרדה מינית והתנכלות הן עבירות משמעת חמורות ויהבצע התאמות בתקנון המשמעת לעבירות אלו.
 • לפתוח בירור בכל תלונה שמגיעה אליו בעניין הטרדה מינית או התנכלות.
 • בתום הליך הבירור כותב הממונה כותב דו"ח סיכום בירור התלונה על-ידו והמלצותיו לגבי המשך הטיפול בה על-ידי המעסיק כולל נימוקים.
 • המעסיק יחליט אם הוא מקבל את המלצותיו של האחראי, ואם כן יפעל בנקיטת בפעולות למנוע הטרדה מינית נוספת או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה, יתן הוראות לעובדים המעורבים במקרה, יורה על הרחקת הנילון/ה מהמתלונן/ת, או ינקוט בכל צעד אחר.
 • המעסיק רשאי לפתוח בהליכים משמעתיים לפי הוראות תקנון המשמעת החל אצלו.
 • המעסיק רשאי לפגוע בדרגת העובד/ת או במסלול הקידום של העובד/ת, לנזוף בעובד/ת ואף לפטרו/ה.
 • המעסיק רשאי לא לנקוט בכל צעד.
 • המעסיק יפעל בסמוך להחלטה בבירור לביצוע החלטתו וימסור הודעה מנומקת בכתב על ההחלטה לצדדים.
שימו לב- אין זכות לקבל את החקירה , יש זכות לעיין בה. מעסיקים רבים מוסרים העתק דו"ח לנילוןולמתלונן אולם זו לא חובה.

תלונה במשטרה

אדם שנפגע מהטרדה מינית מעשה מגונה או סחיטה באיומים יכול להגיש תלונה במשטרה.

במהלך חקירת המשטרה הנפגע יכול לבקש חוקר שהוא בן מינו (אישה יכולהלבקש להיחקר אצל אישה וההפך).

בית המשפט יכול לגזור על הנאשם/ת בהטרדה מינית, סחיטה באיומים או מעשה מגונה עונש של מאסר, עבודות שירות וכן פיצוי כספי לטובת המתלונן/ת, בנוסף.

 • מה העונש? – עד ל-2 שנות מאסר.
 • אם בנוסף לאחר התלונה היתה התנכלות העונש עשוי להגיע ל-4 שנות מאסר.
 • ההטרדה כללה פרסום או הפצה של סרטונים, תמונות או הקלטות בעלות אופי מיני? העונש עשוי להגיע ל-5 שנות מאסר.
 • סחיטה באיומים- העונש עשוי להגיע ל-9 שנות מאסר.
 • מעשה מגונה – העונש עשוי להגיע ל-10 שנים, בהתאם לנסיבות.

הגשת תביעת פיצויים לבית הדין לעבודה

 • הטרדה מינית, מעשה מגונה והתנכלות הקשורה בהטרדה מינית הן עוולות אזרחיות שהנפגעים מהן רשאים להגיש בגינן תביעה לפיצוי כספי.
 • אם ההטרדה המינית או ההתנכלות מתרחשות בהקשר של מקום העבודה על המתלונן להגיש תביעה אזרחית לבית הדין האזורי לעבודה, בידיו נתונה הסמכות לדון בתביעות אלו.
 • התביעה יכולה להיות מוגשת על-ידי עובד כנגד המטריד וכנג מקום העבודה- המעסיק.(ככל שהמעסיק לא טיפל בתלונה כראוי ולפי הוראות החוק).
 • מה ייפסק? פיצויים כספיים בגיןנזק מוכח ובגין נזק ללא צורך בהוכחה, כלומר- פיצוי כפסי לדוגמה בגין נזקים נפשיים, אובדן ימי עבודה, טיפול נפשי וגם פיצוי ללא הוכחת נזק עד 120,000 ש"ח .

אם התביעה האזרחית מוגשת לבית הדין לאחר שהמטריד/ה הורשע בבית המשפט בעבירה פלילית של הטרדה מינית, אין צורך להוכיח מחדש את ביצוע המעשים בבית הדין לעבודה וניתן להסתמך על הכרעת הדין בפלילית. ואז מדובר במקרה של תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים.

פנו לעורך דין מומחה להטרדה מינית בעבודה

פנו לעורך דין מומחה להטרדה מינית בעבודה

התפטרות וקבלת פיצויי פיטורים

 • עובדת שהתפטרה מהעבודה בגלל אירוע הטרדה מינית זכאית לפיצויי פיטורים מלאים אם עבדה מעל שנה באותו המקום.
 • הטרדה המינית לפי החוק מהווה "נסיבות" בהן אין לדרוש מהעובדת להמשיך לעבוד.
 • על העובדת חלה חובה לתת התראה למעסיק על הנסיבות שבגינן היא רוצה להתפטר  ולאפשר לו לנקוט פעולות מתקנות.

הגשת תביעה לדמי פגיעה או קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי

 • הטרדה מינית עשויה להיות מוכרת כפגיעה בעבודה.
 • מי שאינו מסוגל לעבוד עקב הפגיעה בגין הטרדה מינית התנכלות או מעשה מגונה, עשוי להיות זכאי לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, שנועדו לפצות על אובדן הכנסה.
 • דמי הפגיעה משולמים לכל היותר עבור 13 שבועות ולא יעלו על 1,141.13 ₪ ליום, נכון ל-2022.
 • מי שקיבל דמי פגיעה ונותר/ה עם נכות, עשוי/ה להיות זכאי/ת לגמלת נכות מעבודה.
 • התנכלות על רקע הטרדה מינית, תלונה או תביעה בגין הטרדה מינית

  • אסור להתנכל למי שהוטרד מינית, הגיש תביעה או תלונה על הטרדה מינית.
  • אסור להתנכל לעדים העידו בהליך בירור תלונה או תביעת הטרדה מינית.
  דוגמאות להתנכלות על רקע הטרדה מינית:
  • פיטורים או מניעת קידום של עובדת שסירבה להצעות חוזרות בעלות אופי מיני.
  • פגיעה בתנאי עבודה של העובד שהתלונן על התנהגות מבזה או משפילה כלפי מיניותו.
  • מניעת בונוס מעובדת שמסרה עדות בתביעת הטרדה כלפי עובד אחר.
  • מניעת יציאה לימי עיון והשתלמויות של עובדת שהגשיה לממונה תלונה על הטרדה מינית.

  מה העונש? התנכלות בהקשר להטרדה מינית מהווה עבירה פלילית, שהעונש עליה 3 שנות מאסר, ומהווה עילה לתביעת פיצויים כנגד המתנכל!

   

יש לכם עוד שאלה על הטרדה מינית שעברתם בעבודה?
נפגעתם ממקרה הטרדה מינית ואתם רוצים לבחון את האופציות המשפטיות העומדות לרשותכם?
פנו אלינו- ונשמח לסייע.

לייעוץ ראשוני ללא עלות השאירו את הפרטים ונחזור אליכם: