המעביד הגיש כנגדך תביעה על החזרת תשלומים? על אי אמון או הפרת אמון? על תחרות או גניבת לקוחות? על הפרת זכויות יוצרים או פגיעה בקניין רוחני

ברגע שנתקבלה תביעה כנגדך מבית הדין לעבודה יש לך זמן קצוב להגשת כתב הגנה מטעמך שנועד להציג את עמדתך וטיעוניך ולהפריך את טענות המעביד.

לכן עם קבלת כתב התביעה חשוב לפנות לעורך דין ולקבל את חוות דעתו על מצבו המשפטי של התיק שלך והצעת מחיר לייצוג בהליך כולו.