קיבלת תביעה בבית הדין לעבודה- פנה אלינו לעזרה!

באמצעות מענה קל ומהיר תקבל הצעת מחיר לייצוג בהליך והערכת המצב המשפטי בעניינך.

אם הוגשה נגדך תביעה- כדאי לפנות אלינו כעת->

המעביד הגיש כנגדך תביעה על החזרת תשלומים?

עילות של אי אמון או הפרת אמון?

טענות על תחרות או גניבת לקוחות?

תביעה על הפרת זכויות יוצרים או פגיעה בקניין רוחני?

ברגע שנתקבלה תביעה כנגדך מבית הדין לעבודה יש לך זמן קצוב להגשת כתב הגנה מטעמך.

כתב ההגנה נועד להציג את עמדתך וטיעוניך ולהפריך את טענות המעביד.

לכן עם קבלת כתב התביעה חשוב לפנות לעורך דין ולקבל את חוות דעתו על מצבו המשפטי של התיק שלך והצעת מחיר לייצוג בהליך כולו.